Rukoillaan, että Herra varjelee eteläguinealaisen kylän kristittyjä, jotka heimouskon kannattajat haluaisivat raivata pois. Kiitetään Häntä näistä rohkeista todistajista ja rukoillaan, että he esimerkillään johdattavat muitakin Hänen luokseen.

Room. 15:7 Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.