Suljetaan rukoukseen pariskunta, joka haluaa rakentaa kotikylästä ostamalleen maapalalle kirkon, jossa kristityt voisivat kokoontua. Paikalliset muslimijohtajat vetosivat poliisiin, ja kirkon rakentaminen kiellettiin. Herra, anna pariskunnalle viisautta ja osoita heille keinoja kokoontumisiin.

Kol. 3:16 Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.