Boko Haram -taistelijat jatkavat kristittyihin kohdistuvia iskujaan Pohjois-Kamerunissa. ”Rukoilkaa Boko Haramin puolesta,” pyytää eräs pohjoisessa asuva kristitty. ”Rukoilkaa Herraa muuttamaan vainoajiemme sydämet, jotta he tuntisivat Hänet ainoana Vapahtajana.”

Luuk. 6:31,36 Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.