Uutiset
08.05.2024

Työn hedelmiä Kiinasta: kiinnostusta avioliittojen tukemiseen

Joillain Kiinan alueilla muslimiyhteisöt ja myös muslimitaustaiset kristityt voivat joutua erityisen tarkastelun kohteiksi, mikä uhkaa aiheuttaa hajaannusta seurakunnissa. Toisaalta kasvava joukko ihmisiä on alkanut kiinnostua avioliittojen hyvinvoinnista näillä alueilla, joilla perheväkivalta on hyvin yleistä.

Kristittyjen vainoista Kiinassa saattavat tulla mieleen heti ne monet rajoitukset, joita kotiseurakunnille on annettu, joidenkin kristittyjen kokema digitaalinen painostus tai jatkuva pyrkimys tehdä kristinuskosta yhdenmukaisempaa kiinalaisen kommunismin kanssa.

Vaikka nuo ovatkin tärkeitä ja tavallisia esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan lapsia vainotaan Kiinassa, on painostus maan eri osissa hieman erilaista.

Muslimitaustaisia kristittyjä painostetaan

Kiinassa on alueita, joissa suurin osa väestöstä on muslimeita. Se aiheuttaa kristityille erilaisia ongelmia ja haasteita kuin muissa osissa maata. Muslimiyhteisöt voivat joutua Kiinan hallinnon erityisen tarkastelun kohteiksi. Joskus nuo rajoitukset vaikuttavat kristittyihin paljon, erityisesti niihin kristittyihin, joilla on muslimitausta.

Kiinan tuossa osassa työskentelevä Open Doorsin kumppani Hollace* jakoi viime vuonna rukousaiheen, joka kuvaa hyvin alueen kristittyjen kohtaamia vaikeuksia.

”Vaikka kristityt eivät olekaan viranomaisten varsinainen kohde, on seurakuntien johtajia viety esimerkiksi ’juomaan teetä’ (yleinen kiertoilmaus viranomaisen toimittamalle epämuodolliselle kuulustelulle)”, Hollace kertoi tuolloin.

”Seurakunta on alkanut hajaantua, työntekijät lähtevät ja elävät entistä elämäänsä.”

Hollace, Open Doorsin kumppani

Hänen mukaansa kiinalaiskristittyjen ei ole enää turvallista kokoontua yhteen, muuten he saattavat joutua viranomaisten kuulusteltaviksi milloin tahansa.

”Seurakunta on alkanut hajaantua, työntekijät lähtevät ja elävät entistä elämäänsä. Olemme panneet merkille, että kristityistä on tullut laiskoja rukoilemaan yhdessä, ja samaan aikaan vihollinen kulkee ympäriinsä etsien kenet voisi niellä, kuten 1. Piet. 5:8 varoittaa: ’Pitäkää mielenne valppaina ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä.’”

Hollace jatkoi kertomalla, että maa oli autio ja kaipaisi lisää terveitä työntekijöitä vastaamaan alueen tarpeisiin.

Raamatullisilla arvoilla perheväkivaltaa vastaan

Tänään Hollacella on päivitys, joka toimii voimakkaana muistutuksena siitä, että Jumala tekee työtään myös tässä vaikeassa osassa Kiinaa.

”Olen kiitollinen siitä, että työmme ei ole turhaa”, Hollace kertoo. ”Johtajat, joiden luona vierailin, pelkäsivät ennen jäljitystä ja valvontaa, joten he pitivät matalaa profiilia, emmekä tavanneet enää. Mutta Jumala ei ole pettymysten Jumala, ja kaikki tapahtuu Hänen aikataulussaan.”

Hollace kertoo työn tekevän tulosta. Perheväkivalta on suuri ongelma tässä osassa Kiinaa, mutta kasvava joukko ihmisiä on kiinnostunut oppimaan, miten ohjata aviopareja vahvistamaan avioliittojaan.

”Heidän kulttuurissaan nähdään normaalina ja hyväksyttävänä, että miehet pieksevät vaimojaan.”

Hollace, Open Doorsin kumppani

Hollacen mukaan kolme pariskuntaa, joiden luona hän vieraili ennen säännöllisesti, on osoittanut viime aikoina kiinnostusta kouluttautua ja varustautua palvelemaan perheiden ja avioliittojen saralla.

”Tämä on alueella ajankohtainen asia. Perheväkivalta on hyvin yleistä. Heidän kulttuurissaan nähdään normaalina ja hyväksyttävänä, että miehet pieksevät vaimojaan. Raamattuun pohjautuvien, terveiden arvojen opettamiselle on tarvetta, jotta useampi perhe voisi uudistua ja muuttua ne omaksumalla.”

Kiitetään ja rukoillaan

Ying, toinen Open Doorsin kumppani alueelta kertoo: ”Ylistämme Jumalaa rukousvastauksista ja tästä ihmeellisestä muutoksesta. Kiitos Open Doors -perheelle ja Open Doorsin tukijoille. Yhä useampi on valmis nousemaan ja palvelemaan, vaikka tila kutistuu.”

Hän jatkaa pyytäen rukousta: ”Yhtykää kanssamme rukoukseen, että pariskunnat Hollacen alueella kuulisivat Jumalan Sanan ja että Jumalan muuttava voima tekisi työtä heidän sydämissään ja sieluissaan.”

  • Ylistä Jumalaa Hollacen ja alueen työn rohkaisemisesta.
  • Seiso yhä hänen ja muiden Jumalaa kaikkien haasteiden keskellä etsivien kiinalaisten kristittyjen rinnalla.
  • Rukoile Jumalalta jatkuvaa siunausta tähän työhön ja rohkaisua ihmisille, jotka Häntä palvelevat.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä.

Kuuntele podcast