Kiina

19

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vaino on yleensä avoiminta alueilla, joiden valtauskontona on buddhalaisuus tai islam. Kristityksi kääntyneet nähdään etnisen taustansa ja perheensä pettäjinä. Näitä kristittyjä saatetaan uhkailla tai jopa vahingoittaa fyysisesti, jotta he palaisivat perheensä uskoon.

Vaino ja syrjintä ovat hitaasti leviämässä lähes kaikkialle Kiinaan. Kiinan kommunistisen puolueen päämääränä on varmistaa, etteivät kirkot poikkea maan virallisista näkemyksistä. Virallisten kirkkojen kohdalla tämä tarkoittaa uskollisuutta kommunistiselle puolueelle ja sen ideologialle. Kristuksen kuninkuutta julistaviin kirkkoihin suhtaudutaan epäluuloisesti ennen kaikkea siksi, että kristinusko nähdään läntisenä vaikuttajana.

Kotiseurakunnat ovat harmaalla vyöhykkeellä, rekisteröitymättömiä ja teknisesti kiellettyjä, mutta laajalti suvaittuja. Uudet säännöt heikentävät tilannetta. Alle 18-vuotiaat eivät saa osallistua seurakunnan tilaisuuksiin. Suurinta osaa kirkoista valvotaan ja niitä voidaan sulkea varoittamatta.

Myös digitaalinen vaino vaikuttaa Kiinan kirkkoon. Vuonna 2018 hyväksytyn uskontolain rajoitukset vaikeuttavat internetin ja sosiaalisen median käyttöä kristinuskon harjoittamiseen. Hallituksen kiristyvän autoritaarisuuden vuoksi yhdenkään Kiinan kansalaisen digitaalinen sormenjälki ei jää salaan valtiolta.

Kristillisiä keskusteluryhmiä suljetaan rutiinimaisesti, ja valtion kehittynyt valvontajärjestelmä ottaa kohteikseen eri alueiden vähemmistöryhmiä. Tarkkailijat pelkäävät, että teknologiaa käytetään yhä enemmän erityisesti kotikirkoissa toimivia kristittyjä vastaan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kiinan tilanne on huonontunut hitaasti ja tasaisesti viimeisten viiden vuoden aikana, eikä vuoden 2024 WWL-vainoraportin tutkimusjakso tehnyt poikkeusta. Kristittyihin kohdistuva väkivalta on edelleen harvinaista, mutta ratsiat kirkkoihin ja niiden sulkeminen jatkuivat. Kristittyjen kokema painostus lisääntyi kaikilla elämänalueilla. Vuodesta 2023 lähtien hallitus vaatii kirkkoja asettamaan näkyville kylttejä kuten ”Rakasta kommunistista puoluetta”, “Rakasta valtiota” ja “Rakasta uskontoa”. Vaikka kyseinen laki koskee vain valtion hyväksymiä kirkkoja eikä sitä ilmeisesti valvota systemaattisesti, kotiseurakuntien johtajat ovat yhä huolestuneempia valvonnan kiristymisestä. Yhdessä maakunnassa kansalaisia on vaadittu kirjautumaan valtion valvomaan älypuhelinsovellukseen ennen osallistumista uskonnolliseen tilaisuuteen. Vanhemmat ovat entistä huolestuneempia lastensa uskonnollisesta kasvatuksesta, sillä kirkon toimintaan osallistuminen on kielletty alle 18-vuotiailta. Digitaalinen painostus lisääntyy, kun Kiina valvoo kansalaistensa elämää.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vakavinta vainoa kohtaavat etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat, islamista tai buddhalaisuudesta kääntyneet kristityt. Vainoajina ovat perheet ja yhteisöt.

Kristittyjen ja kirkkojen valvonta lisääntyy. Kun vaino digitalisoituu, painostus ulottuu kaikkialle. Pew-tutkimuskeskuksen mukaan Kiinan kommunistiseen puolueeseen (CCP) tai sen nuorisojärjestöihin kuuluvilla ei ole lupaa osallistua hengelliseen toimintaan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Miehillä on naisia suurempi riski joutua fyysisen väkivallan kohteeksi. Katolisia pappeja ja näkyviä kotiseurakuntien johtajia on pidätetty ja vangittu. Monet traumatisoituvat vankeudessa niin, etteivät enää pysty huolehtimaan perheestään. Voimakkaan painostuksen takia jotkut kirkon johtajat ovat paenneet maasta.

Millaista maassa on elää naisena?

Yhden lapsen politiikka on johtanut väestörakenteen vinoutumiseen, sillä miehiä on nyt paljon enemmän kuin naisia. Seuraukset ovat olleet tuhoisia: ihmissalakuljettajat tuovat naisia naapurimaista ja myyvät heitä vaimoiksi. Salakuljettajien kohteina ovat esimerkiksi Pakistanin ja Myanmarin kristityt naiset.

Osissa Kiinaa vaino kohdistuu ensisijaisesti kristittyihin johtajiin. Kotiseurakuntien johtajina toimii myös naisia, ja heitä voidaan vangita. Eniten vainoa kokevat islamista tai buddhalaisuudesta kääntyneet naiset. Aviomiestä voidaan painostaa ottamaan avioero. Työpaikalla tai koulussa naiset voivat joutua kohtaamaan kiusaamista ja häirintää.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Kiinan kristittyjä tarjoamalla opetuslapseuskoulutusta ja opetusta vainojen kohtaamiseen. Selityksin varustettua kristillistä kirjallisuutta jaetaan niille kristityille, joilla on muslimi- tai buddhalaistausta.

Rukoile:

Rukoile Kiinan kristityille viisautta palvella Jumalaa silloinkin, kun vapautta siihen rajoitetaan.
Rukoile nuorten puolesta, jotka eivät saa osallistua kirkon toimintaan. Jumala, vahvista heidän uskoaan ja anna heille ja heidän vanhemmilleen rohkeutta.
Rukoile, että Herra vahvistaa ja rohkaisee kirkon johtajia painostuksen ja valvonnan alla.