Kiina

17

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kiinan pistemäärän kasvu kahdella kertoo kristittyjen vapauksien vähentyneen entisestään ja kuvastaa sitä, että seurakuntiin kohdistuva painostus tuntuu ympäri maan, myös valtion seurakunnissa. Väkivallan pistemäärä pysyi samana WWL 2021:een verrattuna, mutta painostuksen pisteet nousivat kaikilla viidellä osa-alueella, mikä kuvastaa valtion aina vain vahvempaa kommunismi-ideologian painotusta.

Yhteiskunnallisen elämän osa-alueen voimakas pistemäärän kasvu johtuu juuri tästä kommunistisen ideologian ja puoluevallan laajentamisen pyrkimyksestä, joka korostuu uskontoa rajoittavissa säännöksissä. Myös järjestöille ja papistolle annettiin uusia sääntöjä WWL 2022 -raportointijakson aikana.

Eniten vainoa koetaan kuitenkin edelleen seurakuntaelämän osa-alueella, ja useiden seurakuntien olikin jakauduttava pienempiin ryhmiin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kiinan pistemäärän kasvu kahdella kertoo kristittyjen vapauksien vähentyneen entisestään ja kuvastaa sitä, että seurakuntiin kohdistuva painostus tuntuu ympäri maan, myös valtion seurakunnissa. Väkivallan pistemäärä pysyi samana WWL 2021:een verrattuna, mutta painostuksen pisteet nousivat kaikilla viidellä osa-alueella, mikä kuvastaa valtion aina vain vahvempaa kommunismi-ideologian painotusta. Yhteiskunnallisen elämän osa-alueen voimakas pistemäärän kasvu johtuu juuri tästä kommunistisen ideologian ja puoluevallan laajentamisen pyrkimyksestä, joka korostuu uskontoa rajoittavissa säännöksissä. Myös järjestöille ja papistolle annettiin uusia sääntöjä WWL 2022 -raportointijakson aikana. Eniten vainoa koetaan kuitenkin edelleen seurakuntaelämän osa-alueella, ja useiden seurakuntien olikin jakauduttava pienempiin ryhmiin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurimmat uskonnonvapauden rajoitukset kohdistunevat etnisiin vähemmistöihin kuuluviin käännynnäisiin, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon islamista tai buddhalaisuudesta. Heitä eivät vainoa pelkästään viranomaiset vaan myös heidän omat perheensä ja yhteisönsä. Erityisen paljon vainoa esiintyy etnisten vähemmistöjen alueilla Xinjiangissa, Tiibetissä ja Länsi-Kiinassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet ja pojat ovat Kiinassa naisia suuremmassa vaarassa joutua fyysisen väkivallan uhreiksi, kuten esimerkiksi poliisien pahoinpitelemiksi. Miehet ovat usein perheen elättäjiä, joten koko perhe kärsii, kun mies pidätetään pitkäksi ajaksi. Jotkut miehet traumatisoituvat pidätyksen aikaisesta kovasta kohtelusta, mikä voi tehdä heidät työkyvyttömiksi tai johtaa irtisanomiseen.

Millaista maassa on elää naisena?

Open Doors tukee Kiinan uskovia opetuslapseuskoulutuksella sekä tarjoamalla koulutusta vainoista selviytymiseen. Islamista tai buddhalaisuudesta kääntyneille uskoville tarjotaan heille soveltuvaa kristillistä kirjallisuutta.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Rukoile:

Rukoile, että tiiviistä valvonnasta huolimatta kristinusko voi Kiinassa levitä ja yhä useammat ihmiset tulevat tuntemaan Jumalan rakkauden.

Pyydä, että paikalliset Open Doorsin yhteistyökumppanit tavoittavat vaikeassa asemassa olevia kristittyjä kristillisellä kirjallisuudella, koulutuksella ja kristittyjen yhteydellä.

Rukoile, että Kiinan viranomaiset tunnustaisivat uskonnonvapauden tärkeyden ja antaisivat seurakuntien kokoontua jumalanpalveluksiin rajoituksitta.

Herra, siunaa Kiinan kristittyjä, jotka seuraavat sinua, vaikka se on heille vaarallista. Anna heille rauhaa, iloa ja voimaa ja auta, että he voisivat kokoontua jumalanpalveluksiin valvonnasta huolimatta. Rukoilemme, että Pyhä Henki johdattaisi kiinalaisia seurakuntia ja varustaisi seurakuntalaiset kohtaamaan heidän osakseen tulevan ahdistuksen, millaista se sitten onkin. Auta heitä, että he osaisivat vastata viisaasti, kulloinkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Vahvista ja ravitse lapsiasi ympäri Kiinaa. Aamen.