Kiina

17

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kiinan valvontajärjestelmä on ihmisten painostamisessa yksi maailman kehittyneimmistä. Jumalanpalveluksiin osallistumista valvotaan tarkasti ja kirkkoja suljetaan – niin itsenäisiä kirkkoja kuin myös niitä, jotka kuuluvat ainoaan valtion hyväksymään protestanttiseen kirkkokuntaan, ”Kolmen itsen kirkkoon”.

Alle 18-vuotiailta jumalanpalveluksiin osallistuminen on edelleen kielletty. Kaikkien kirkkojen tilat suljettiin koronakriisin ajaksi, mutta osa pidettiin suljettuina rajoitusten hellitettyäkin, ja näin ne hiljalleen lakkautettiin. Vanhastaan on ajateltu, että kirkkoja pidetään uhkana vain, jos niistä tulee liian isoja tai liian poliittisia tai jos ne kutsuvat ulkomaisia vieraita, mutta tämä sääntö ei vaikuta enää pätevän.

Kristityt johtajat ovat yleensä hallinnon valvonnan pääkohde. Joitakin heistä, tosin hyvin harvoja, on siepattu. Open Doorsin lähde kertoo: ”Yhtäkkiä he vain katoavat, ja kuukausia myöhemmin he ilmestyvät takaisin, mutta kotiarestiin, jossa heitä uudelleenkoulutetaan.”

Jos jonkun islamista tai tiibetinbuddhalaisuudesta kääntyneen kristityn usko tulee hänen perheensä ja yhteisönsä tietoon, nämä yleensä uhkailevat tai pahoinpitelevät häntä. Jos kyseessä on nainen, hänen miehensä voidaan painostaa ottamaan hänestä ero, jotta hän kääntyisi takaisin. Naapurit saattavat ilmoittaa kristillisestä toiminnasta viranomaisille tai kylänvanhimmalle, joka ryhtyy toimiin lopettaakseen toiminnan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kiinan pistemäärän kasvu kahdella kertoo kristittyjen vapauksien vähentyneen entisestään ja kuvastaa sitä, että seurakuntiin kohdistuva painostus tuntuu ympäri maan, myös valtion seurakunnissa. Väkivallan pistemäärä pysyi samana WWL 2021:een verrattuna, mutta painostuksen pisteet nousivat kaikilla viidellä osa-alueella, mikä kuvastaa valtion aina vain vahvempaa kommunismi-ideologian painotusta. Yhteiskunnallisen elämän osa-alueen voimakas pistemäärän kasvu johtuu juuri tästä kommunistisen ideologian ja puoluevallan laajentamisen pyrkimyksestä, joka korostuu uskontoa rajoittavissa säännöksissä. Myös järjestöille ja papistolle annettiin uusia sääntöjä WWL 2022 -raportointijakson aikana. Eniten vainoa koetaan kuitenkin edelleen seurakuntaelämän osa-alueella, ja useiden seurakuntien olikin jakauduttava pienempiin ryhmiin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurimmat uskonnonvapauden rajoitukset kohdistunevat etnisiin vähemmistöihin kuuluviin käännynnäisiin, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon islamista tai buddhalaisuudesta. Heitä eivät vainoa pelkästään viranomaiset vaan myös heidän omat perheensä ja yhteisönsä. Erityisen paljon vainoa esiintyy etnisten vähemmistöjen alueilla Xinjiangissa, Tiibetissä ja Länsi-Kiinassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet ja pojat ovat Kiinassa naisia suuremmassa vaarassa joutua fyysisen väkivallan uhreiksi, kuten esimerkiksi poliisien pahoinpitelemiksi. Miehet ovat usein perheen elättäjiä, joten koko perhe kärsii, kun mies pidätetään pitkäksi ajaksi. Jotkut miehet traumatisoituvat pidätyksen aikaisesta kovasta kohtelusta, mikä voi tehdä heidät työkyvyttömiksi tai johtaa irtisanomiseen.

Millaista maassa on elää naisena?

Open Doors tukee Kiinan uskovia opetuslapseuskoulutuksella sekä tarjoamalla koulutusta vainoista selviytymiseen. Islamista tai buddhalaisuudesta kääntyneille uskoville tarjotaan heille soveltuvaa kristillistä kirjallisuutta.

Rukoile:

Rukoile, että tiiviistä valvonnasta huolimatta kristinusko voi Kiinassa levitä ja yhä useammat ihmiset tulevat tuntemaan Jumalan rakkauden.

Pyydä, että paikalliset Open Doorsin yhteistyökumppanit tavoittavat vaikeassa asemassa olevia kristittyjä kristillisellä kirjallisuudella, koulutuksella ja kristittyjen yhteydellä.

Rukoile, että Kiinan viranomaiset tunnustaisivat uskonnonvapauden tärkeyden ja antaisivat seurakuntien kokoontua jumalanpalveluksiin rajoituksitta.

Herra, siunaa Kiinan kristittyjä, jotka seuraavat sinua, vaikka se on heille vaarallista. Anna heille rauhaa, iloa ja voimaa ja auta, että he voisivat kokoontua jumalanpalveluksiin valvonnasta huolimatta. Rukoilemme, että Pyhä Henki johdattaisi kiinalaisia seurakuntia ja varustaisi seurakuntalaiset kohtaamaan heidän osakseen tulevan ahdistuksen, millaista se sitten onkin. Auta heitä, että he osaisivat vastata viisaasti, kulloinkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Vahvista ja ravitse lapsiasi ympäri Kiinaa. Aamen.