Uutiset
01.07.2018

Turkki palauttaa syyrialais-ortodoksikirkolta takavarikoimansa omistustodistukset

Turkin hallitus on palauttanut syyrialais-ortodoksikristityille 55 omistustodistusta, lähes puolet heille Kaakkois-Turkissa kuuluneista kiinteistöistä, jotka valtio viime vuosina oli takavarikoinut.

50 omistusasiakirjaa luovutettiin Mardinin maakunnassa sijaitsevalle, 300-luvulta peräisin olevalle Mor Gabriel –luostarille. Kiistellyt asiakirjat vastaanotti henkilökohtaisesti arkkipiispa Timotheos Samuel Aktas ja Mor Gabriel-säätiön puheenjohtaja Kuryakos Ergun. Viisi muuta omistustodistusta palautettiin eräälle toiselle Mardinin syyrialais-ortodoksiselle säätiölle.

Omistustodistusten palautus syyrialais-ortodoksiselle kirkolle on seurausta Turkin parlamentin 27.3. säätämästä lakipaketista. Presidentti Recap Tayyip Erdoganin hyväksymät lakiin kirjatut uudistukset velvoittivat palauttamaan alkuperäisille omistajilleen nämä historialliset kiinteistöt, monet peräisin ajalta ennen ottomaaneja.

”Ensimmäistä kertaa omistustodistuksiamme on palautettu,”  Ergun kertoi sanomalehti Cumhuriyetille 27.5.  Hän totesi että lakiuudistukset ovat merkittävästi vähentäneet Kaakkois-Turkin syyrialais-ortodoksikirkon kiinteistöjen omistuskiistoja.

”Palautetut asiakirjat ovat synnyttäneet suurta iloa Mardinissa ja ulkomailla elävien syyrialais-ortodoksien keskuudessa” säätiön puheenjohtaja kertoi päivälehdelle. ”Tämä merkitsee samalla vähemmistö oikeuksiemme palauttamista, Lausannen sopimuksen hengessä”, Ergun painotti.

Mutta vaikka lakimuutos oli ” meille hyvin merkittävä asia, kiista kirkolle kuuluvien maa-alueiden omistuksesta jatkuu yhä,” Ergun selvitti Doganin uutistoimistolle.  Useiden kirkolle kuuluvien luostareiden, kyläkirkkojen,  hautausmaiden, samoin kuin n. 70 viinitarhan  ja niihin kuuluvien maa-alueiden palauttamisen käsittely on edelleen kesken paikallisoikeuksissa.

Neuvottelujen vuosi

Arkkipiispa Samuel Aktas (vasemmalla) ja Mor Gabriel –säätiön puheenjohtaja Kuryakos Ergun ovat vastaanottaneet omistustodistukset Turkin valtion kassasta. (Valokuva: Mor Gabriel –säätiö)

Papereiden muodollista siirtoa edelsi kuukausia kestänyt neuvotteluaika, alkaen kesäkuusta 2017. Mardinin syyrialais-ortodoksiyhteisö oli vahvistanut, että heidän tietämättään valtio oli kumonnut kirkon omistusoikeuden ainakin 110 kirkon kiinteistöön ja siirtänyt ne hallintaansa vuoden 2014 jälkeen.

Kun kirkko avoimesti ryhtyi vastustamaan tätä laajamittaista pakkolunastusta, Mardinin lääninhallitus käänsi kurssiaan heinäkuussa 2017. Se perusti toimikunnan kiistaa ratkaisemaan todeten, että lakimuutos oli tarpeen kiistan ratkaisemiseksi. Jostain selittämättömästä syystä monet valtion kassaan päätyneet Syyrian ortodoksikirkon omistustodistukset oli edelleen siirretty uskontoasiain toimiston haltuun, elimen, joka valvoo lähinnä Turkin muslimijärjestöjen toimintaa.

Jotkut valtion virkailijat  kiistivät aluksi uutiset kirkon omaisuuden haltuunotoista. Näin teki myös uskontoasiain toimisto, joka väitti uutisia valheelliseksi propagandaksi, jota levitetään ulkomailla Turkin mustamaalaamiseksi. Lopulta laajat pakkolunastukset myönnettiin marraskuussa 2017 varapääministeri Hakan Cavusoglun toimesta.  joka sanoi, että omaisuuden siirrot oli tehty ”erehdyksessä” ja lupasi, että kirkon omaisuus palautettaisiin.

Helmikuun alkuun mennessä Turkin media ilmoitti, että lakiuudistukset, joiden oli määrä ratkaista syyrialais-ortodoksikirkon kiinteistöasiat, lisättäisiin suunniteltuun lakipakettiin parlamentissa. Tutkittuaan lakiluonnosta juristi Rudi Sumer Mor Gabriel –säätiöstä totesi päivälehti Hurriyetille, että kirkon omaisuuteen liittyvät ongelmat ”ratkeaisivat osittain” uuden lakipaketin myötä. ”30 palautettavaan kiinteistöön kuuluvat Mor Malken, Mor Ya’qubin ja Mor Dimetin luostarit”, Sumer sanoi. ”Nämä kolme ovat hyvin tärkeitä.”

8.2.2018 Euroopan Parlamentti viittasi erityisesti syyrialais-ortodoksikirkon omaisuuden takavarikkoon raportissaan Turkin ihmisoikeustilanteesta. Siinä ”tuomitaan 50 syyrialais-ortodoksikirkon, luostarin ja hautausmaan takavarikko Mardinissa, ja kehoitetaan Euroopan komissiota kiireellisesti puuttumaan Turkin viranomaisten toimiin näissä asioissa.”

Maarajojen uudelleen piirtäminen

Kiistanalainen omaisuuden siirto oli alkanut jo v. 2008, kun paikallisviranomaiset tekivät kuntaliitosten kautta Mardinista suurkaupungin. Tällöin päivitettiin maarekisteri ja prosessissa piirrettiin historiallisen Mor Gabrielin luostarin rajat uudelleen.

Lakimuutokset leikkasivat suuren osan luostarin maa-alasta. Paikallisviranomaiset valtuutettiin jakamaan maat ja muu kirkon omaisuus ympäröiville kylille omaisuutena, joka kuului ”laitoksille, jotka olivat laillisesti lakanneet olemasta.”

”Ennen vuotta 2000 ei ollut mahdollista säätiöidä kiinteää omaisuutta, joten aiemmin kirkot, luostarit ja hautausmaat rekisteröitiin yksityisten kyläläisten omaisuudeksi”, Ergun selitti Cumhuriyet-lehdelle.

Tur Abdinin alue Mardinissa on syyrialais-ortodoksikristittyjen muinaista kotiseutua. He puhuvat yhä aramean murretta, joka on lähellä Jeesuksen puhumaa kieltä ja heidän kirkkonsa ja luostarinsa ulottavat juurensa 1700 vuoden taakse.

Alle 3000 syyrialais-ortodoksista Turkin kansalaista asuu yhä alueella, Istanbulissa arviolta 20000. Kymmenet tuhannet ovat muuttaneet Eurooppaan parin viime vuosikymmenen aikana, jolloin kurdiseparatistit ja Turkin armeija ovat sotineet maan kaakkoisosassa.

Lähde