Lehdet
30.04.2021

Terveiset Open Doors Finland ry:n vuosikokouksesta!

Vuoden 2021 alusta Johanna Kultalahti on työskennellyt Open Doors Finland ry:n toiminnanjohtajana vastaten järjestön taloudesta ja hallinnosta.

”Kiitämme Herra siitä, että olet sytyttänyt yhä usemman ihmisen sydämelle rakkauden ja halun auttaa vainottuja kristittyjä ja Open Doorsin työ on saanut kasvaa.” Näin rukoili Open Doors Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Eric Lecomté 13.3. pidetyn yhdistyksemme vuosikokouksen alussa.

Tähän rukoukseen on helppo yhtyä! Vuosi 2020 oli Suomen Open Doorsin viides kokonainen toimintavuosi ja olemme kiitollisin mielin saaneet seurata, miten toimintamme on edelleen jatkanut kasvamistaan. Tämä on näkynyt niin jäsenmäärien, lehtitilaajien kuin lahjoitustulojenkin kasvuna.

Erityisen kiitollisia saamme olla kasvusta, jota olemme saaneet kokea maailmanlaajuisen koronapandemian keskellä ja tilanteessa, joka on vaikuttanut monin tavoin jokapäiväiseen elämäämme. Vallitsevien koronarajoitusten takia myös vuosikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin etäyhteyksien varassa. Näin myös ennätysmäärä yhdistyksen jäseniä – yli 40 henkeä – pääsi osallistumaan kokoukseen.

Vuosi 2020 – työtä pandemian keskellä

Vuoden 2020 aikana koko kansainvälinen Open Doors on joutunut kohtaamaan aivan uusia haasteita. Monissa kenttämaissamme kristittyjen tilanne on vaikeutunut entisestään ja raskaat rajoitustoimet ovat tarkoittaneet monelle elinkeinon ja taloudellisen toimeentulon menetystä. Työn painopiste onkin monella alueella siirtynyt ruoka- ja hätäavun toimittamiseen.

Suomessa tehtävän työn osalta pandemia on haastanut vallitsevat työ- ja toimintatavat, jolloin työn tekemiselle on pitänyt löytää uusia suuntaviivoja. Tässä koemme onnistuneemme pienen mutta tehokkaan ja innovatiivisen työntekijäjoukkomme sekä sitoutuneiden vapaaehtoisten ansiosta, jotka kykenivät sopeutumaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen.

Maaliskuussa 2020 lähestulkoon kaikki keväälle sopimamme seurakunta- ja muut tilaisuudet peruuntuivat. Tiedottaminen vainottujen kristittyjen tilanteesta maailmalla on tärkeä osa Suomessa tehtävää työtä, jolla olemme voineet tavoittaa tuhansia ihmisiä ja satoja seurakuntia ympäri Suomen. Niinpä pohdimme uusia tapoja kohdata ihmisiä ja toimia vainotun seurakunnan äänitorvena. Vuoden 2020 aikana erityisesti sähköisten viestintäkanavien merkitys korostui entisestään ja panostimme niihin entistä enemmän.

Miika Auvinen

Toukokuussa 2020 aloitimme muslimien ramadan-paastokuukauden aikaan perjantaisin striimattavat Perjantairukous -ohjelmat, joka kutsuu rukoushetkeen YouTuben ja Facebookin kautta. Ohjelmassa keskityttiin aluksi rukoilemaan muslimimaailmassa elävien kristittyjen puolesta, jotka kohtaavat erityisen paljon vainoa ramadanin aikana. Ramadanin päätyttyä ohjelmaa päätettiin jatkaa muiden rukousaiheiden parissa.

Kesän aikana pandemiatilanne helpotti Suomessa sen verran, että syksyn aikana pystyimme vierailemaan joissakin seurakuntien tilaisuuksissa. Muutamia tilaisuuksia järjestettiin myös virtuaalisesti.
Kokonaisuutena vuosi 2020 oli Open Doorsin Suomen työn kannalta onnistunut. Vaikka merkittävä osa tilaisuuksista tulevista kolehdeista jäi saamatta, yksityislahjoittajien uskollisella tuella pystyimme kanavoimaan apua kohdemaihin Open Doors Internationalin kautta jopa 40% yli budjetin. Tuki menee suureen tarpeeseen kenttämaissa.

Vuosi 2021 – toiveikkaasti eteenpäin

Tänäkin vuonna tavoitteemme on saavuttaa yhä useampi suomalainen ja herätellä maamme kristittyjä yhdessä rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta sekä kertomaan heidän tilanteestaan muille. Tavoitteemme on myös edelleen lisätä taloudellisen tuen määrää, jota kanavoidaan Open Doors Internationalin hankkeiden kautta vainottujen kristittyjen auttamiseen.

Vuonna 2021 avustuskohteisiimme kuuluvat mm. Lähi-itään, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Intiaan kohdistuvat hankkeet. Tuemme maailmanlaajuisesti myös Raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakamiseen, opetuslapseuttamiseen sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvia työmuotoja. Yksi näkyvimmistä hankkeistamme on Syyrian ja Irakin alueella toimiva Toivoa Lähi-itään -hanke, jossa paikallisten yhteistyöseurakuntien eli Toivon keskusten kautta vainoa kokeneille kristityille tarjotaan mm. traumaterapiaa, raamattuopetusta ja toimeentuloa tukevia mikrolainoja.

Vuoden 2021 suunnitelmat sisältävät jälleen kasvuodotuksia niin talouden, jäsenmäärien kuin tavoittamiemme ihmisten osalta. Toivomme myös yhteistyön eri seurakuntien kanssa jatkuvan erilaisten seurakuntavierailujen ja -tilaisuuksien muodossa, kun koronapandemia toivottavasti lähitulevaisuudessa hellittää. Kaiken kaikkiaan jatkamme edelleen toimintamme suunnitelmallista kehittämistä, jotta työ Suomessa saisi edelleen kehittyä.

Olemme kiitollisia kaikille esirukoilijoille ja tukijoille, jotka tavalla tai toisella ovat olleet tukemassa toimintaamme! Ennen kaikkea kiitos Jumalallemme, joka on pitänyt meistä huolta ja antanut työmme kasvaa!