Syyrian sota ja vaino ovat jatkuneet jo vuosikymmenen, ja monet nuoret syyrialaiset syyttävät Jumalaa ja kieltävät Hänet. Osa on kääntymässä ateisteiksi. Rukoilemme, että tämä sukupolvi saa oppia tuntemaan Jumalan ja löytää Hänen suuren rakkautensa.

Luuk. 6:27-28 ”Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.