Uutiset
07.12.2021

Palestiinalainen opettaja haluaa kristinuskon siirtyvän seuraaville sukupolville Pyhässä maassa

“Me olemme alkukirkon jälkeläisiä. Emme saisi menettää olemassaoloamme Pyhässä maassa”, sanoo kristityssä tyttökoulussa opettava Ghada Somali, joka asuu perheineen Betlehemin lähellä.

Suurin osa palestiinalaisista on muslimeja. Ghada, hänen miehensä Azzam ja kaksi tytärtään kuuluvat kuitenkin Länsirannalla asuvaan, vajaan prosentin kristittyyn vähemmistöön. Heidän kotikaupunkinsa Beit Sahourin asukkaista valtaosa on silti kristittyjä.

Ghada kasvoi kristityssä perheessä ja luuli, että kaikki olivat kristittyjä. Kun hän tutustui koulussa muslimeihin, hän halusi tietää enemmän omasta ja toisten uskosta. Hän kysyi asiasta vanhemmiltaan sekä papeilta ja nunnilta, joiden vastaukset saivat hänet näkemään, mitä yhteistä kristityillä ja muslimeilla oli eroista huolimatta. ”Meistä tuli ystäviä ja kohtelimme toisiamme kuin veljiä”, hän kuvaa kouluaikaansa.

Inspiraatio uskonnonopettajan työhön tuli papilta, joka rohkaisi nuoria tutkimaan kristinuskoa syvemmin. Kristinuskon opetus kouluissa oli ollut heikkoa, mutta Betlehemin yliopisto loi mahdollisuuden opiskella sitä pääaineena. ”Toivoin, että voisin tulevaisuudessa inspiroida ja tukea kristittyjä Pyhässä maassa”, Ghada kertoo opintojensa aloittamisesta.

”Kohtelimme toisiamme kuin veljiä.”

Ghadan perhe kuuluu Länsirannalla asuvaan, vajaan prosentin kristittyyn vähemmistöön.

Kristinuskoa uusille sukupolville

Koulussa Ghada opettaa kristinuskosta hyvin laajasti ja koettaa yhdistää sen tyttöjen jokapäiväiseen elämään. ”Heidän on tunnettava arvonsa kristittyinä naisina, niin että he voivat kertoa uskostaan seuraavalle sukupolvelle”, hän sanoo. Tunneilla puhutaan kristittyjen kansalaisten velvollisuuksista, ystävyydestä ja perheestä. Tytöt lukevat Raamattua joka tunnilla ja keskustelevat Jeesuksen elämästä ja opetuksista. He vierailevat usein Betlehemiin rakennetussa kirkossa, paikalla, jossa Jeesus perimätiedon mukaan syntyi.

Ghadan omassa nuoruudessa kouluissa opetettiin vain rukoilemaan ja osallistumaan messuun. ”Nykyään perehdymme enemmän kristinoppiin. Rohkaisemme oppilaita ratkaisemaan ongelmiaan Raamatun ja Jeesuksen esimerkin avulla”, hän kuvaa.

Ghadalta kysytään myös paljon naisten asemaan ja elämään liittyvistä asioista. ”Selitän sitä aina sen kautta, miten Jeesus kohteli naisia”, hän sanoo. Kristinusko on tuonut naisten elämään oikeudenmukaisuutta ja omanarvontunnetta. Hän haluaa tyttöjen arvostavan itseään naisina ja olevan ylpeitä kotimaastaan. Ghada on nähnyt, miten jotkut oppilaat ovat muuttuneet ja alkaneet käydä kirkossa sekä motivoituneet auttamaan toisia ihmisiä.

Kristinusko on tuonut naisten elämään omanarvontunteen.

Ghada opettaa nuoria ratkaisemaan ongelmiaan Raamatun ja Jeesuksen esimerkin avulla.

Nuoret halutaan lähelle kirkkoa

Nykynuoret näyttävät Ghadan mukaan olevan ajoittain kaukana kirkosta ja uskosta. Heidän huomionsa vie teknologia ja sen ympärillä tapahtuvat asiat. ”Meidän sanomamme on pysytellä lähellä kirkkoa ja osallistua kristilliseen toimintaan. Jos istutamme uskon heihin varhaisessa vaiheessa, se uudistuu myöhemmin. On tärkeää, että Palestiinassa on kristittyjä, koska olemme alkuperäisiä asukkaita. Kristinusko alkoi täältä”, Ghada sanoo.

Opetustyön ohella Ghada tekee myös vapaaehtoistyötä kirkon nuorten parissa. ”Puhumme ajankohtaisista aiheista uskon näkökulmasta. Teemme retkiä ja järjestämme hauskaa toimintaa. Käymme myös tapaamassa sairaita ja niitä, jotka ovat menettäneet omaisiaan. Autamme nuoria olemaan yhteydessä järjestöihin, jotka auttavat esimerkiksi vanhuksia tai vammaisia”, Ghada kertoo.

Kirkosta saa yhteyttä ja voimaa

Ghadan unelmana on, että nuoret miehet ja naiset pysyisivät vahvoina uskossaan. Hän toivoo myös, että jokainen voisi tuoda kirkkoon jotain uutta omalta alaltaan ja että kaikki sukupolvet voitaisiin pitää kirkon yhteydessä.

Omasta uskostaan Ghada sanoo, että se näkyy siinä, miten hän kohtelee muita ihmisiä. Se vahvistaa häntä myös kohtaamaan vaikeudet, menemään eteenpäin ja jatkamaan elämistä Pyhässä maassa. Sen lisäksi usko auttaa häntä motivoimaan muita jäämään maahan.

Kun Ghadalta kysyy, miten palestiinalaisalueiden kirkon puolesta voisi rukoilla, hän sanoo: ”Toivoisin teidän rukoilevan kirkkojen yhteyttä ja kristittyjen määrän kasvamista Pyhässä maassa. Rukoilkaa, että perheet pysyisivät Palestiinassa, koska se on maa, jossa Jeesus kulki. Hän eli ja opetti tässä maassa ja teki monia ihmeitä.”

Usko auttaa motivoimaan muita jäämään maahan.

Katso video