Lehdet
15.01.2018

Mitä sinun tulisi tietää World Watch -listasta?

Vastauksia joihinkin yleisimpiin World Watch -listaan (WWL) liittyviin kysymyksiin.

Miten World Watch -lista laaditaan?

World Watch Tutkimus (WWR) erottaa kaksi vainoon liittyvää pääilmausta, ”ahdingon” (paineen, jota kristityt kokevat eri elämänalueilla) ja ”iskun” (väkivallan). Jos ”iskut” voidaan mitata ja väkivaltaisten tapahtumien määrä laskea, ”ahdingon” määrä selvitetään ottamalla huomioon se, millä tavalla kristitty joutuu eri elämänalueillaan ahtaalle näiden iskujen seurauksena. Erilaiset vainon moottorit ja syyt tunnistetaan kyselyillä, joihin eri maat vastaavat raportointikauden aikana marraskuun 1. päivästä lokakuun 31. päivään. Jokaiselle maalle lasketaan lopputulos, jota sitten käytetään, kun ne sijoitetaan asteikolle 1-50 vuotuisella World Watch -listalla.

Mihin perustuu WWL:n luotettavuus?

World Watch -listan tiimiin kuuluu yksi toimitusjohtaja, viisi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista vainon analysoijaa ja yksi tiedottaja. Heillä kaikilla on yliopistotason koulutus ja kolme heistä (mukaan lukien toimitusjohtaja) ovat suorittaneet tai suorittamassa tohtorin tutkintoa. Vainon analysoijat tekevät tiivistä yhteistyötä eri maiden paikallisten ja kansallisten tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Osa heistä on Open Doorsin työntekijöitä, osa taas sen ulkopuolella toimivia, eri ammattitaustoista tulevia asiantuntijoita. Joukkoon kuuluu esimerkiksi asianajajia.

WWL -kysely on perustyökalu World Watch -listan tekemisessä. Kansainvälinen uskonnonvapauden instituutti (IIRF, www.iirf.eu) on arvioinut WWL:n laatimisessa käytetyt menetelmät, jotka on kehitetty eri maiden pistemäärien laskemiseksi ja maiden välisen vertailun tekemiseksi. Vuoden 2018 World Watch -listan arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, miten johdonmukaisesti kyselyt tehtiin eri maissa, kunkin maan vainojen ominaistilanteen mukaisesti. Arvio kertoo siitä, että IIRF:n arvostaa World Watch -listan laatua ja pitää sen tuloksia objektiivisina. (Open Doorsin lisälausunnot, dokumentit ja tulkinnat, jotka liittyvät WWL:n julkaisemiseen, jäivät tämän arvion ulkopuolelle.)

Miksi World Watch lista keskittyy vain kristittyihin?

WWL keskittyy vain kristittyihin kahdesta syystä. Ensinnäkin Open Doorsin tehtävä on tukea kärsiviä kristittyjä maailmanlaajuisesti. WWL on väline, jolla Open Doorsin johtajat, työntekijät ja tukijat saavat ajanmukaista tietoa kristittyjen vainojen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista.

Toiseksi, monissa maissa Open Doors voi tutkia vainojen tilannetta erityisesti ko. maan kristittyjen verkostojen kautta. Siksi WWL tuo esiin nimenomaan kristittyjen vainojen tilanteen. Tutkijatiimissä ollaan tietoisia myös muiden kuin kristittyjen vähemmistöryhmien kärsimyksistä, ja kun se on oleellista, tämä mainitaan maan profiilissa.

Kuinka paljon kristittyjä vainotaan maailmanlaajuisesti?

World Watch -listassa Top 50 -maiden yhteenlaskettu asukasluku on 4,83 miljardia ja kristittyjen osuus niissä on arviolta 650 miljoonaa (13%). Näistä 650 miljoonasta kristitystä 215 miljoonan (33%) kärsii vakavasta vainosta. Koska lista rajoittuu 50 maahan, vainon alla eläviä kristittyjä on maailmanlaajuisesti vieläkin enemmän. Näitä kristittyjä ei kuitenkaan voi sisällyttää mukaan, sillä kaikkia maita ei ole tutkittu WWL:n menetelmillä.

Kuinka paljon kristittyjä surmataan uskonsa tähden vuosittain?

Kristittyjen marttyyrien lukumäärästä käydään jatkuvaa väittelyä. Osa järjestöistä kertoo, että maailmassa olisi 100.000 kristittyä marttyyria vuosittain. Jotkut sanovat, että ”yksi kristitty surmataan joka viides minuutti”.

WWL -tutkimus esittää alhaisempia lukuja. Sen mukaan viimeisen raportointikauden aikana 1207 kristittyä sai surmansa uskoon liittyvien syiden johdosta ja kirkkoiskujen vuoksi. Luku on todennäköisesti todellista alhaisempi, mutta tieto perustuu raportoituihin tapauksiin.