Afganistan

10

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kansainvälinen yhteisö on nähnyt Talebanin julman hallinnon laajuuden, kun se nousi valtaan elokuussa 2021. Uuden hallinnon vuodet Afganistanissa ovat sisältäneet jonkin verran poliittista vakautta, mutta vakaus on myös ilmentynyt vähemmistöryhmiin kohdistuvana painostuksena ja väkivaltana. Taleban katsoo, että Afganistanissa ei ole kristittyjä. Useimmat salaisesti kokoontuneet kotikirkot, jotka olivat olemassa ennen Taleban hallintoa, on suljettu, koska kristityt joutuivat pakenemaan tai piilottamaan itsensä ja uskonsa entistäkin huolellisemmin.

Taleban lupasi aluksi aiempaa enemmän vapauksia. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Jos afgaanikristityn usko paljastuu, voi se johtaa kuolemantuomioon. Hänet voidaan myös pidättää ja häntä saatetaan kiduttaa, jotta hän paljastaisi tietoja muista kristityistä. Ympäröivä yhteiskunta ja perherakenne eivät anna tilaa uskonnonvapaudelle, ja hallitus pitää tiukasti kiinni tästä asenteesta. Tämä tarkoittaa, että kristityt – joista lähes kaikki ovat muslimitaustaisia - joutuvat pitämään uskonsa salassa. Toisena vaihtoehtona on yksinkertaisesti kadota.

Tuhannet afgaanipakolaiset elävät Afganistanin naapurimaissa. Pakolaisleireillä monet ovat kristittyjä. Leirien olot ovat usein huonot.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Valitettavasti Afganistanissa ei juurikaan ole tapahtunut muutoksia. Taleban jatkaa maan hallintaa ja kumoaa vähitellen vapauksia, joita saavutettiin Afganistanin edellisten hallitusten aikana. Useat afgaanit pakenivat maasta Talebanin valtaannousun aikaan naapurimaihin. Tänä vuonna Pakistan päätti karkottaa jopa 1,7 miljoonaa rekisteröimätöntä afgaanipakolaista. Päätöksellä voi olla kauaskantoisia seurauksia Afganistanille, vaikka kaikki Pakistanissa elävät pakolaiset eivät lopulta poistuisi maasta. Monet kristityt pakenivat, kun Taleban nousi valtaan. Jäljelle jääneet eivät joko kyenneet lähtemään tai tunsivat kutsun jäädä. Vaikea tilanne on tarkoittanut yhteisöllisyyden vähenemistä. Seurakunta joutuu salaamaan toimintansa entistäkin tarkemmin. Kristityt, joista lähes kaikki ovat muslimitaustaisia, jatkavat uskonsa harjoittamista salassa. He tietävät, että jos heidän uskonsa paljastuu, johtaa se todennäköisesti heidän painostukseensa ja jopa kuolemaan. Jopa perheet ja heimot rankaisevat ankarasti mistä tahansa kristillisen uskon ilmentymästä. Lyhyesti sanottuna Jeesuksen seuraajat elävät Afganistanissa jatkuvassa vaarassa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Talebanin juuret ovat Afganistanin etelä-, itä- ja luoteisosissa, mutta koko maata hallitaan tiukan islamin tulkinnan mukaan. Afgaanikristityt kohtaavat vaikeuksia kaikkialla. He ovat perheiden ja yhteisöjen vihamielisyyden kohde kaikkialla maassaan. Jokainen naapurimaista palaamaan pakotettu kristitty pakolainen joutuu ilman tukiverkostoa merkittävään vaaraan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Talebanin valtaantulon jälkeen useimmat seurakuntien johtajat ovat olleet paossa. Heistä enemmistö on miehiä. Jotkut ovat kadonneet, ja toisia on pahoinpidelty. Miehet ja pojat pelkäävät myös joutuvansa pakkovärvätyiksi Talebanin joukkoihin.

Kristittyjen miesten kokema painostus näkyy myös suvun ja yhteisön elämässä. Miehet ovat yhteiskunnan elämässä etualalla. Kristityiksi kääntyneet joutuvat paljastuessaan vainotuiksi, ulkopuolelle suljetuiksi, siepatuiksi ja väkivallan kohteiksi. Heidät voidaan myös tapetaan. Tästä syystä kristityt miehet pyrkivät pysymään huomaamattomina. Jotkut valitsevat alempia asemia työpaikoilla välttyäkseen huomiolta. Heidän on pakko elää, tehdä työtä ja käyttäytyä muslimien tavoin.

Perheet ovat riippuvaisia miesten tuomasta elannosta. Jos kristityksi kääntynyt tapetaan tai hän katoaa, perheitä voi kohdata köyhyys tai hyväksikäyttö. Kristityillä pojilla ei uskonsa takia Afganistanissa ole mitään arvoa. He voivat joutua seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Naiset elivät Afganistanissa jo ennen Talebanin hallintokautta toisen luokan kansalaisina. Monissa Afganistanin heimoyhteisöissä vallitsevan kunnia- ja häpeäkulttuurin vuoksi naiset eivät yleensä ilmoita raiskauksista tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Heidät voidaan ilmoitusten perusteella leimata ja heidän lainsäädännölliset oikeutensa ovat puutteellisia. Talebanin aikana naisten tulevaisuus on muodostunut entistä epävarmemmaksi. Tyttöjen koulunkäyntiä rajoitetaan, ja naisilta estetään osallistuminen työelämään. He joutuvat siksi yhä enemmän pysymään kodeissaan. Naiset joutuvat myös alttiiksi ääri-islamin sukupuoliroolille.

Yhteiskunnan asenteet naisia kohtaan lisäävät painostusta, jota islamista luopuneet kohtaavat perheessään ja yhteisössään. Naiset, jotka kääntyvät kristinuskoon itsenäisesti, pitävät asian lähes aina salassa. Kristittyjä naisia uhkaa väkivalta, kotiaresti, pakkoavioliitot tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Afganistanissa voi olla vaarallista olla nainen. Elämä kristittynä naisena voi olla kuolettavaa. Kun sekä uskoon että sukupuoleen liittyvät haavoittuvuudet yhdistyvät, on tilanne äärimmäisen vaikea.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Afganistanissa kumppaniensa kautta, mutta turvallisuussyistä yksityiskohtia ei voi kertoa. Kutsumme ihmisiä rukoilemaan maan kristittyjen puolesta.

Rukoile:

Rukoile, että salaisia uskovia suojellaan ja että he voivat tuntea maailman kristittyjen rukoukset.
Pyydä Jumalaa koskettamaan kristittyjä vainoavien ääriliikkeiden kuten Talebanin johtajien sydämiä.
Rukoile, että Jumala paljastaa totuuden Jeesuksesta jokaiselle häntä vastustavalle henkilölle.
Rukoile afgaanipakolaisten puolesta. Monet heistä elävät maissa, joissa on edelleen vaikeaa seurata Jeesusta ja ansaita toimeentuloa.
Pyydä Jumalaa auttamaan pakolaisia löytämään tukea, ja että ympäröivät maat olisivat avoimia antamaan pakolaisten työskennellä, käydä koulua ja harjoittaa kristinuskoa vapaasti.
Rukoile, että Pakistanin Afganistaniin palauttamat pakolaiset saavat tukea ja näkevät Jeesuksen rakkauden.