Uutiset
27.03.2023

Hylättyjen tukena: Open Doors auttaa afgaanipakolaisia Keski-Aasiassa

On äärimmäisen vaikeaa olla kristitty Afganistanissa. Kristityn löytäminen on vielä vaikeampaa. Open Doors tukee afgaanikristittyjä pakolaisyhteisöjen keskuudessa Keski-Aasiassa paikallisten yhteistyökumppanien kautta.

Etsimme jatkuvasti keinoja löytää yhteys afgaaniuskoviin, sillä he eivät uskalla paljastaa olevansa kristittyjä. Monet asuvat muslimiyhteisöissä Talebanin jäsenten ja muiden islamistien joukossa ja pelkäävät joutuvansa vainon kohteiksi.

Tässä tilanteessa kestää kuukausia luoda niin hyviä ihmissuhteita, että ihmiset uskaltavat kertoa elämästään.

Ovi pakolaisten luo on auki

Open Doorsin tukemat paikalliset evankelistat vierailevat säännöllisesti afgaanipakolaisten luona. Tarkoituksena on ensin saada heihin yhteys ja sitten rakentaa merkityksellisiä suhteita heidän kanssaan. Näiden lukuisien vierailujen aikana Jumala on avannut ovia kertoa heille evankeliumia, joskus luovillakin tavoilla.

Afgaanipakolaisten ahdinko erityisesti raja-alueilla on suuri. Pakolaisia on paljon, ja heidän määränsä kasvaa koko ajan. On hälyttävää, että valtio kieltäytyy virallisesti tunnustamasta pakolaisia eikä edes myönnä heidän olemassaoloaan. Siitä syystä pakolaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ei myöskään löydy rahaa. 

On hälyttävää, että valtio kieltäytyy virallisesti tunnustamasta pakolaisia eikä edes myönnä heidän olemassaoloaan.

Paikan päällä olevat kumppanimme sekä monien kirkkojen jäsenet vierailevat pakolaisleireillä ja auttavat pakolaisia toimittamalla heille aineellista apua. He myös rukoilevat pakolaisten kanssa ja kertovat heille Jumalasta.

Open Doorsin näky on varmistaa, että kirkolla on kaikki se varustus ja tuki, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta tavoittaa pakolaiset. 

Aineellista ja henkistä tukea

Järjestömme tukee jatkuvasti kentällä toimivia yhteistyökumppaneitamme, jotka etulinjassa toimittavat afgaanipakolaisille perustarpeita, kuten ruokaa, huopia, antiseptisiä aineita, talvitakkeja, kenkiä, sukkia ja vaippoja. Joka viikko tavoitetaan 7 000 pakolaista.

Kumppanimme ovat myös mukana rakentamassa kolmea makean veden kaivoa, jotta pakolaisille ja paikallisille saataisiin puhdasta vettä.

Pyrimme luomaan kristityille pakolaisille kestävän kehityksen mukaisia tapoja elättää itsensä, ja olemmekin jo nähneet lupaavia tuloksia.

Sen lisäksi että huolehdimme pakolaisten fyysisistä tarpeista, järjestämme myös traumaterapiaa niille, jotka tarvitsevat tunnetason tukea ja parantumista. Pyrimme myös luomaan kristityille pakolaisille kestävän kehityksen mukaisia tapoja elättää itsensä, ja olemmekin jo nähneet lupaavia tuloksia.

Jotkut kristityt saavat toimeentulonsa teehuoneesta, joka avattiin Open Doorsin myöntämän mikrolainan turvin.

Yhteistyökumppaniemme kautta autamme pakolaisina eläviä afgaanikristittyjä sopeutumaan osaksi uutta yhteisöään. Toivomme voivamme auttaa heitä löytämään toinen toisensa ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen.

Tavoitteena myös uusien johtajien kouluttaminen

Yhteistyökumppanimme kokoontuvat silloin tällöin yhteen afgaanikristittyjen kanssa näiden kodeissa tai pakolaisleirien ulkopuolella. Nämä kokoontumiset valmistavat tietä opetuslapseuttamiselle ja mentoroinnille, joiden avulla voimme tunnistaa ja kouluttaa uskovia, jotka voivat myöhemmin ottaa yhteisössään johtajan roolin.

Miten ainutlaatuista onkaan nähdä pienen afgaanikirkon kasvavan!

Klaudia, yksi paikallisista yhteistyökumppaneistamme, pyytää esirukousta: ”Rukoilkaa, että kristityt saisivat enemmän tilaisuuksia tehdä työtä pakolaisten parissa ja palvella heitä. Rukoilkaa, että pakolaiset saavat enemmän apua niiltä valtioilta, joiden alueilla he tällä hetkellä asuvat.”

Pyytäkää, että Jumala estäisi uuden Taleban-hallinnon vaikutusta leviämästä muihinkin Keski-Aasian maihin.”

Kun näemme työmme arvon ja vaikutuksen, haluamme jatkossakin pyrkiä vahvistamaan ja tukemaan afgaanikristittyjä.

Kuuntele podcast