Uutiset
19.12.2022

Mitä Afganistanissa tapahtuu? Rukoile tilanteen puolesta

Afganistanilaisten elämä ei ole kuluneen syksyn aikana helpottunut. Talebanin tiukentuva ote yhteiskunnasta, terveydenhoidon puute ja kylmä talvi tekevät seuraavista kuukausista entistä vaikeampia. Persianlahden alueella pakolaisperheiden elämää vaikeuttavat ankara kuivuus, maanjäristykset ja äkilliset tulvat.

Luonnonmullistusten ja kasvavan humanitaarisen kriisin yhteisvaikutuksena afgaanien elämä on lähes pysähdyksissä. Noin 18,9 miljoonaa ihmistä, lapset mukaan lukien, kärsii akuutista ruokaturvan puuttumisesta. Toimeentulomahdollisuudet ovat kadonneet, ja ihmiset etsivät tapoja selvitä tulevista kuukausista. Kylmän talven lähestyminen merkitsee sitä, että monien hyvinvointi on vaakalaudalla.

Rukoilethan, että Jumalan avulla kristityt veljemme ja sisaremme saisivat riittävästi ruokaa ja keinoja pitää itsensä ja perheensä lämpiminä. Rukoile niiden puolesta, jotka tarvitsevat suojaa, että voimme kumppaneittemme työn kautta rohkaista heitä ja osoittaa heille Jumalan rakkautta.

Terveydenhoito kriisissä

Talebanin valtaannousua edeltävinä vuosikymmeninä terveydenhuolto kehittyi Afganistanissa huomattavasti ja oli jo laajenemassa koko maahan. Ulkomaisen rahoituksen tyrehtyminen ja humanitaarisen kriisin aiheuttama välttämättömien tarvikkeiden puute on ollut terveydenhuoltojärjestelmälle ankara isku.

Aiemmin tänä vuonna arvioitiin, että yli 24,4 miljoonaa afgaania tarvitsee terveydenhoitoa vuonna 2022.

Jotkut afgaanit pyrkivät itse paikkaamaan terveyspalveluvajetta turvallisuusriskeistä huolimatta.

Resurssien ja henkilökunnan puute on johtanut monien terveysasemien sulkemiseen. Naisia ja lapsia kuolee synnytyksissä, koska asianmukaisia sairaaloita, kätilöjä ja muita elintärkeitä palveluja ei ole. Normaalit rokotukset ovat myös loppuneet ja altistaneet lapset sairauksille, jotka voitaisiin estää.

Joki aavikkoisessa ja vuoristoisessa maisemassa. Joen varrella kaivuri, kaivo ja sähkölankoja.
Elinolot Afganistanissa ovat äärimmäiset vaikeat sekä Talebanin ajaman politiikan että maan talouskriisin takia. Lisäksi aluetta vaivaavat esimerkiksi äkilliset tulvat.

Afganistanissa asuvat pyrkivät paikkaamaan terveyspalveluihin syntynyttä aukkoa. Jotkut heistä kuljettavat rohkeasti lääkkeitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita pitkien matkojen päähän sieppausten ja ahdistelun uhasta huolimatta.

Rukoilethan, että kumppanimme ja muut terveydenhoitoa tarjoavat voisivat päästä turvallisesti maaseudun kyliin, joissa odottavat äidit, vanhukset ja lapset tarvitsevat kipeästi hoitoa. Rukoile myös vainottujen kristittyjen terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. 

Perheet hajallaan

On arvioitu, että äkilliset tulvat ovat ajaneet kotiseuduiltaan yli 8 000 perhettä. Monet perheenjäsenet ovat myös joutuneet eroon toisistaan yrittäessään lähteä Afganistanista. Osa naisista, joilla ei ole mitään tietoa miestensä olinpaikasta, hoitaa ja elättää perhettään nyt yksin.

Koska vallassa on hallitus, joka tunnetaan ihmisoikeusrikkomuksistaan, naiset ovat juuri nyt hyvin haavoittuvassa asemassa.

Jo yli miljoona afgaanilasta on joutunut lapsityöhön.

Karussa tilanteessa jotkut perheet ovat rahaa saadakseen lähettäneet jopa lapsiaan töihin. Nämä työt edellyttävät vain vähäistä taitoa, mutta olosuhteet ovat vaaralliset. Pelastakaa Lapset -järjestön tutkimuksen mukaan jo yli miljoona lasta on joutunut lapsityöhön.

Open Doors arvioi jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja etsii tapoja auttaa näitä perheitä. Samalla kun paikalliset kumppanimme toimivat omalla alueellaan, me voimme rukoilla tilanteen puolesta.

Rukoile, että Jumala on edelleen kotiseudultaan pois joutuneiden afgaanien kanssa. Rukoile, että Jumala yhdistäisi eroon joutuneet perheenjäsenet ja estäisi lapsia joutumasta perheen elättäjiksi koulunkäynnin sijaan.

Vaino jatkuu

Kristityt veljemme ja sisaremme kohtaavat uskontoon perustuvaa vainoa päivittäin, ja taloudellinen ja humanitaarinen kriisi on lisännyt heidän kärsimystään. Kristityt saavat jatkuvasti pelätä, että heidät tunnistetaan. 

Open Doors etsii jatkuvasti tapoja auttaa hädänalaisia perheitä.

Taleban kieltäytyy tunnustamasta kristillisen yhteisön olemassaoloa. Sen edustaja toteaa, että Afganistanissa ei ole kristittyjä ja että kristittyä vähemmistöä ei ole siellä koskaan tunnettu tai rekisteröity. Talebanin ääritulkinnat islamilaisista kirjoituksista merkitsevät sitä, että kääntyminen islamista toiseen uskontoon on kuolemalla rangaistava teko.

Rukoillaan Afganistanin kristityn yhteisön puolesta ja sen parissa palvelevien paikallisten kumppaneiden puolesta. Rukoile että Jumala varjelisi ja vahvistaisi kristittyjä, että he voisivat pysyä kestävinä ja pitää kiinni uskostaan vaikeuksien keskellä.

He joutuvat harjoittamaan uskoaan salaa, joten rukoile, että Jumala Open Doorsin perustajan sanoin ”tekisi näkevät sokeiksi” ja suojelisi niitä, jotka ovat vaarassa joutua aiheettomasti pidätetyiksi, kidutetuiksi ja pakotetuiksi omaksumaan ääriliikkeen ideologia.