Pakistan

8

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Perinteiset kirkkokunnat voivat toimia Pakistanissa suhteellisen rauhassa ja pitää jumalanpalveluksia. Niitä kuitenkin valvotaan tarkasti. Kirkkoja pommitetaan säännöllisesti, viimeksi joulukuussa 2017.

Jos jokin seurakunta tekee aktiivisesti tavoittavaa ja nuorisotyötä, siihen kohdistuu enemmän vainoa. Maan jumalanpilkkalakeja sovelletaan suhteettoman usein kristilliseen vähemmistöön, mistä seuraa, että kristittyjä vainotaan paljon sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Pakistanin kristittyjen kokema painostus on äärimmäisen vakavaa, mutta hieman lievempää kuin vuoden 2021 World Watch List -raportissa. Tämän vuoksi Pakistanin saama pistemäärä on pudonnut yhdellä pisteellä. Kristityt ja aivan erityisesti kristityiksi kääntyneet kärsivät jumalanpilkkalaeista ja syvälle juurtuneesta päivittäisestä syrjinnästä. Kristittyihin kohdistuva väkivalta on ollut äärimmäisen korkealla vuoden 2016 WWL:sta saakka, joskaan vuoden 2017 jälkeen kristittyihin ei ole kohdistunut yhtään laajamittaista itsemurhaiskua. COVID-19-pandemia johti kampanjaan, jossa kovan linjan islamistit asettivat islamiin kääntymisen edellytykseksi ruoka-avun saamiselle. Kristittyjä sairaalatyöntekijöitä lähetettiin COVID-19-osastoille ilman suojavarustuksia, koska heidät katsottiin voitavan uhrata pandemialle. Kristittyjä voidaan pilkata siksi, että heillä on risti kaulassaan. Facebook-postauksesta voi seurata jumalanpilkkasyytöksiä, jotka voivat johtaa kokonaisen väkijoukon suorittamiin väkivaltaisiin kostotoimiin. Ketä tahansa islamista kristinuskoon kääntyvää pidetään luopiona.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt pelkäävät puhua vapaasti uskostaan, jottei heidän sanomisiaan tulkittaisi jumalanpilkaksi. Tällaisten syytösten vuoksi uskovia vangitaan tai tapetaan.

Vaino on ollut erittäin väkivaltaista vuodesta 2016. Kyse ei ole suurista keskitetyistä iskuista, vaan monista pienemmistä iskuista kristittyjä yhteisöjä, seurakuntia ja yksilöitä vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi naisten sieppaukset ja raiskaukset, pakkoavioliitot, kodeista häätämiset, maan sisäiset siirrot ja karkotukset ulkomaille. Arviolta 700 kristittyä tyttöä ja naista siepataan vuosittain, ja usein heidät pakotetaan avioliittoon muslimimiesten kanssa. Mikäli heidän perheensä valittavat siitä, heitä syytetään “vapaaehtoisesti” islamiin kääntyneen tytön ahdistelemisesta.

Kristittyjä syrjitään sekä työelämässä että koulumaailmassa. Ammatit, joita pidetään “epäpuhtaina”, on virallisesti varattu kristityille.

Seurakuntien johtajia pidätetään, elleivät he noudata viranomaisten toivomuksia. Nämä pidätykset on tarkoitettu varoituksiksi kristilliselle vähemmistölle, ja ne aiheuttavat pelkoa. COVID-19-kriisin aikana on enenevässä määrin nähty tilanteita, joissa kristityt päiväpalkkalaiset voivat saada apua vain, mikäli kääntyvät islamiin.

Koska suurin osa kristityistä asuu Punjabin maakunnassa, sieltä raportoidaan paljon vainoa, syrjintää ja suvaitsemattomuutta. Punjabin ohella vastaavia uutisia kuuluu myös Sindhin maakunnasta, joka orjatyövoiman pesäkkeenä vaikuttaa myös moniin kristittyihin. Kaikki Pakistanin kristityt ovat vaarassa joutua kaltoin kohdelluiksi ja syrjityiksi, ja maan hallitus painostaa ja valvoo jopa perinteisiä kirkkokuntia. Erityisen vainon kohteeksi joutuvat kuitenkin ne, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon.

Millaista maassa on elää miehenä?

Pakistanissa kristityt miehet saavat jatkuvasti pelätä jumalanpilkkasyytöksiä, omaisuutensa tuhoamista, vangitsemista, pahoinpitelyä ja teloitusta. On myös raportoitu siitä, että kristittyjä poikia on hyväksikäytetty seksuaalisesti.

Kristittyjen miesten on usein pakko ottaa työpaikka, jota pidetään vain vähäisessä arvossa. Heitä pidetään epäpuhtaina, ja heistä käytetään nimitystä ”chura”, mikä tarkoittaa likaista.

Vaikka kaikki kristityt eivät olekaan vaatimattomissa tehtävissä, vaan heitä on myös keskiluokassa, syrjintää ja ”toisen luokan kansalaisuutta” esiintyy kaikkialla. Miehet ja pojat saattavat myös joutua orjatyökierteeseen, tyypillisesti tiilitehtaisiin.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristityt naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa Pakistanissa. Raporttien mukaan satoja naisia on kidnapattu, raiskattu, pakotettu ”menemään naimisiin” kidnappaajiensa kanssa ja pakkokäännytetty joka vuosi. Tällaisia ”avioliittoja” käytetään keinona eristää alaikäisiä tyttöjä vanhemmistaan, jotka menettävät laillisen mahdollisuuden puuttua heidän tilanteeseensa.

Tämä on laajalti käytössä oleva ja strategisesti mietitty täsmäkeino painostaa vähemmistöön kuuluvia uskonnollisia ryhmiä. On myös raportoitu kidnapattujen kristittyjen tyttöjen myynnistä sekä orjatyövoimaksi, jolloin heidät “vangitaan” työpaikkaansa, että prostituutioon. Prostituutiorinki on salakuljettanut kristittyjä tyttöjä Kiinaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors ei voi julkistaa tarkkaa tietoa tällä alueella tehtävästä työstä, koska se on luonteeltaan riskialtista ja työstä kertominen voisi vaarantaa sekä Open Doorsin yhteistyökumppanien että heidän auttamiensa ihmisten elämän. OD toimii Persianlahden maissa kumppanikirkkojen muodostaman ALIVE-verkoston kautta, mutta emme voi tarkemmin kertoa, mitä tapahtuu ja missä.

Rukoile:

Rukoile niiden uskovien puolesta, jotka ovat vaarallisissa ja epähygieenisissä tehtävissä, että Jumala pitää heidät terveinä ja turvassa heidän työolosuhteistaan huolimatta. Rukoile kaikkien niiden uskovien puolesta, joita syytetään jumalanpilkasta, että he saisivat pysyä turvassa ja että heidät vapautettaisiin vääristä syytöksistä. Rukoile koko Pakistanin kristittyjen yhteisön puolesta, että he saisivat rohkaistua ja että he varjeltuisivat väsymykseltä ja epätoivolta.

Rukoile Pakistanin hallituksen ja uskonnollisten johtajien puolesta. Pyydä Jumalaa pehmittämään vallassa olevien sydämet, että he ojentaisivat kätensä kristityille ja antaisivat eri uskontoja edustavien rauhanomaisesti harjoittaa ja toteuttaa uskoaan Pakistanissa.

Rukoile niiden naisten ja tyttöjen puolesta, joita kidnapataan, pakotetaan kääntymään islamiin ja menemään naimisiin muslimimiesten kanssa. Rukoile, että he parantuisivat siitä syvästä traumasta, josta he kärsivät, ja pyydä Jumalaa parantamaan kansansa vihollisen iskemistä syvistä haavoista.

Hyvä Jumala, Sinun väsymätön huolenpitosi ylläpitää elämäämme silloinkin, kun se on vaikeaa ja tuskallista. Tänään pyydämme Sinua olemaan sisariemme ja veljiemme kanssa Pakistanissa, kun he ottavat riskin menettää kaiken seuratessaan Sinua. Ole heidän ankkurinsa ja kilpensä, varjele heidän elämäänsä ja anna rauhasi ja rakkautesi olla heitä lähellä syvästi ja pysyvästi. Kätke heidät taivaalliseen valtakuntaasi ja muistuta heitä siitä, etteivät he ole yksin. Jeesuksen nimessä. Aamen.