Iran

8

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Iranin hallinto on tiukasti islamilainen. Se katsoo, että kristillisten kotiseurakuntien olemassaolo maassa on länsimaiden yritys heikentää islamin asemaa ja hallinnon auktoriteettia.
Kun muslimitaustaiset kääntyvät kristityiksi, he voivat kokoontua vain salaa kotiseurakunnissa. Suurena vaarana on, että heitä valvotaan, vainotaan, pidätetään ja syytetään ”kansallisen turvallisuuden vastaisista rikoksista”. Syyte on tunnetusti hyvin epämääräinen, ja sitä voidaan käyttää väärin. Iranin kotiseurakuntien johtajia ja jäseniä on tuomittu pitkiksi ajoiksi vankeuteen, johon on kuulunut fyysinen ja henkinen pahoinpitely.

Iranin kristityiltä voidaan kieltää koulutus, ja he voivat menettää työnsä ja kokea hyvin vaikeaksi päästä takaisin työelämään. Naisten tilanne on vieläkin vaarallisempi, koska Iranin lait antavat heille hyvin vähän oikeuksia. Jeesukseen uskominen johtaa todennäköisesti väkivaltaiseen rangaistukseen, tai naisen aviomies ottaa eron ja lapset otetaan pois, jos naisen usko paljastuu.

Iranissa on historiallisesti ollut pitkään etnisiä armenialaisia ja assyrialaisia kristittyjä. Heillä on valtion takaama oikeus uskonnonharjoitukseen, mutta heitä kohdellaan silti toisen luokan kansalaisina. He eivät saa päästää jumalanpalveluksiinsa muslimitaustaisia kristittyjä eivätkä käyttää niissä virallista persian (farsin) kieltä.

Ei ole siis ihme, että monet Iranin kristityt ajattelevat, että ainoa vaihtoehto on lähteä maasta ja yrittää aloittaa elämä uudestaan muualla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Iranin kristittyjen, etenkään islamista kristityiksi kääntyneiden, tulevaisuudennäkymät eivät ole mitenkään paranemassa. Kristittyjen kokema painostus on edelleen äärimmäistä kaikilla elämän eri osa-alueilla. Raportoitujen väkivaltaisten välikohtausten määrä, sieppaukset mukaan lukien, on kasvanut. Maan poliittisissa instituutioissa on pääosin kovan linjan edustajia. He eivät suvaitse kristinuskoa ja varsinkaan siihen kääntymistä. Rikoslain muuttaminen ja tiukentaminen vuonna 2021 oli osa laajempaa kehitystä kohti totalitaarista valtiota. Valtion harjoittama valvonta kasvaa. Viranomaisten ote ihmisten arkielämästä ja toimista muuttuu koko ajan lujemmaksi. Se näkyi syksyllä 2022 hallinnon kovissa otteissa, kun mielenosoittajat protestoivat 22-vuotiaan Mahsa Aminin siveyspoliisin käsissä tapahtunutta kuolemaa vastaan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kristinuskoon kääntyneet ovat erittäin suuressa vaarassa. Kaupunkialueilla kokoontuvat kristityt joutuvat todennäköisimmin valvonnan ja pidätysten kohteiksi. Maaseudulla kristityt kohtaavat sosiaalista painostusta ja kontrollia, mikä tekee kokoontumisen lähes mahdottomaksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Toisin kuin naisia, kristinuskoon kääntyneitä miehiä ei pidetä harhaan johdettuina, vaan heidän katsotaan tehneen tietoisesti vääriä valintoja. Sen takia he joutuvat useammin pidätetyiksi, syytteeseen ja väkivallan kohteiksi. He voivat saada ankaria rangaistuksia ja pitkiä vankeustuomioita.

Jos miehiä ei pidätetä, he voivat menettää työnsä, ja heidän perheensä kärsivät. Heidän on ehkä paettava maasta perheineen tai yksin. Kokeneiden kristittyjen lähtö maasta heikentää kirkkoa.

Millaista maassa on elää naisena?

Suurin osa Iranin kotiseurakuntien jäsenistä on naisia. Koska naisten oikeusturva on heikko, viranomaisten pidättämät kristityt naiset ovat suuressa vaarassa. Uhkana on seksuaalinen häirintä kuulustelujen ja vankeuden aikana. Naisten häpäisy tällä tavalla on tehokas tapa tahrata heidän maineensa ja vahingoittaa heidän yhteiskunnallista asemaansa. Se voi myös vähentää heidän mahdollisuuksiaan saada työtä.

Kristittyjen naisten on pakko seurata islamin normeja. Naisia, jotka ulos mennessään eivät pukeudu islamin vaatimaan asuun, voidaan rangaista sakoilla tai raipaniskuilla.
Kristityiksi kääntyvät nuoret naiset voidaan sulkea kotiarestiin ja naittaa nopeasti muslimimiehelle. Jo yhdeksänvuotiaat tytöt voivat avioitua laillisesti.
Naimisissa olevista kristityiksi kääntynestä naisista otetaan usein ero, ja he menettävät lastensa huoltajuuden. Iranin laki ei suojaa naisia perheväkivallalta. Siten on hyvin todennäköistä, että naisten omat miehet ja perheet rankaisevat heitä väkivaltaisesti. Naimisissa olevan naisen on hyvin vaikea paeta, koska hän tarvitsee miehensä luvan poistuakseen maasta.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin yhteistyökumppanit tukevat Iranin kristittyjä verkossa olevien palvelujen avulla, kristillisellä mediatyöllä ja antamalla oikeusapua.

Rukoile:

Rukoile, että Jeesus toisi vapauden yhä useamman ihmisen sydämeen Iranissa. Pyydä, että kristinuskoa ei enää pidettäisi vieraana uskontona.
Rukoile salassa kokoontuville Iranin kristityille rohkeutta ja vahvaa uskoa.
Taivaallinen Isä, kiitos, että kirkkosi kasvaa Iranissa huolimatta kovista yrityksistä tukahduttaa se. Vapauta yhä ihmisten sydämiä evankeliumin kautta. Varjele veljiämme ja sisariamme ja heidän oikeuksiaan. Vaikuta niin, ettei heidän tarvitse paeta maasta, vaan että he voivat jäädä ja rakentaa vahvan ja kypsän kirkon Iraniin. Pyydämme, että yhteisöt ja perheet näkisivät Iranin kristityt aitoina eivätkä vain länsimaalaisuuden ilmentymänä. Koskettakoon kristittyjen usko, rohkeus ja rakkaus heitä.