Pakistan

7

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjä pidetään Pakistanissa toisen luokan kansalaisina, ja heitä syrjitään kaikilla elämän eri osa-alueilla. Viranomaiset antavat kristityille työt, joita pidetään vähäarvoisina, likaisina tai halventavina ja jotka työntävät heidät yhteiskunnan marginaaliin. Kristityillä ei ole kunnon edustusta politiikassa. Vaikka viime vuonna kirkot säästyivät suuremmilta iskuilta, yksittäiset ihmiset joutuvat hyökkäysten kohteeksi lähes jatkuvasti. Monet eivät koe turvalliseksi harjoittaa uskontoaan vapaasti.

Pakistanin pahamaineisten jumalanpilkkalakien kohteena ovat uskonnolliset vähemmistöt – myös muslimit –, mutta ne vaikuttavat erityisesti kristittyihin. Jumalanpilkkatapausten määrä on kasvamassa, ja noin neljännes syytteistä kohdistuu kritittyihin, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 1,8 prosenttia. Kristittyjen ja muihin vähemmistöuskontoihin kuuluvien tyttöjen sieppaukset, pahoinpitely ja pakkokäännytys islaminuskoon ovat myös lisääntymässä.

Yhteiskunnallisen vihamielisyyden ohella kristityt kohtaavat viranomaisten apatiaa, vaikka näiden pitäisi suojella heitä. Poliiseja kiinnostaa enemmän paikallisten johtajien lepyttely kuin lain noudattaminen ja vähemmistöjen suojelu. Tuomioistuinten toiminta lakien toimeenpanossa on hieman oikeudenmukaisempaa, mutta pitkät viivästykset ovat tavallisia. Kristityt viruvat vankilassa usein vuosia, ennen kuin tuomio julistetaan, ja silloin on liian myöhäistä saada aikaan muutoksia.

Pakistanin kristityt tuntevat yhä enemmän jäävänsä kahden ryhmän armoille: alueella toimivien islamististen ääriryhmien ja näitä ryhmiä lepyttelevän hallituksen. Kristityt tuntevat olevansa heikossa asemassa, koska heillä ei ole mitään luotettavaa tahoa, joka suojelisi heidän oikeuksiaan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Pakistan on edelleen yksi niistä maista, joissa on vaikeinta elää kristittynä. Yhä useampia kristittyjä ja muiden vähemmistöuskontojen tyttöjä siepataan, käytetään hyväksi ja pakotetaan kääntymään muslimeiksi. Parlamentti hylkäsi lakiehdotuksen pakkokäännytyksen kieltämiseksi. Uskonoppineet pitivät sitä islamin vastaisena, ja poliitikkojen mielestä sitä ei tarvittu. Kuolemalla rangaistavien jumalanpilkkatapausten määrä kasvaa entisestään.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kristinuskoon kääntyvät kohtaavat eniten vainoa. Vainoajina ovat sekä heitä luopioina pitävät islamistiset ryhmät että perheet, ystävät ja naapurit. He pitävät kääntymistä häpeällisenä perheen ja yhteisön pettämisenä.
Kristittyjä on eniten Punjabin provinssissa, minkä vuoksi siellä on myös eniten syrjintää ja suvaitsemattomuutta. Eteläinen Sindhin provinssi on tunnettu velkaorjuuden pesäkkeenä, mikä vaikuttaa myös monien kristittyjen elämään.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet joutuvat erityisen herkästi väärin syytetyiksi Pakistanin jumalanpilkkalain nojalla. Monet elävät peläten jatkuvasti jumalanpilkkaväitteitä, vääriä syytöksiä, omaisuuden tuhoamista, pidätystä, vankeutta, pahoinpitelyä, kidutusta ja teloitusta.

Kristittyjen miesten ja poikien on usein pakko tehdä vähiten arvostettuja töitä kadunlakaisijoina tai viemärien puhdistajina. Heistä käytetään sanaa "chuhra”, joka tarkoittaa likaista. Monet ovat myös velkaorjuuden kierteessä pakkotyössä esimerkiksi tiilitehtaissa. Jopa keskiluokkaisia kristittyjä pidetään sosiaalisesti alempiarvoisina, ja he kokevat syrjintää työpaikoillaan.
Seurakuntien johtajia voidaan pidättää, elleivät he noudata viranomaisten toiveita. Pidätysten tarkoituksena on usein pelotella kristittyä vähemmistöä.

Millaista maassa on elää naisena?

Pakistanissa vallitsee kristittyjen tyttöjen ja naisten sieppausten, pakkoavioliittojen ja pakkokäännytysten hiljainen epidemia. Jo 12-vuotiaita tyttöjä, pääasiassa köyhistä perheistä, siepataan ja pakotetaan avioliittoon ja islamiin kääntymiseen kuoleman uhalla.

Kristittyjä tyttöjä on myös vietelty, jotta heidät saataisiin kääntymään muslimeiksi. Monet perheet eivät enää koskaan näe tyttäriään, koska viranomaiset vain harvoin saattavat syyllisiä oikeuden eteen. Ja jos tapaus tulisikin oikeuden käsiteltäväksi, tytöt voidaan pakottaa sanomaan, että he kääntyivät vapaaehtoisesti. Tämä aiheuttaa suurta henkistä stressiä perheille, jotka pelkäävät jatkuvasti syyllisten ja heidän kannattajiensa kostoa. Sieppauksen ja raiskauksen aiheuttama häpeä puolestaan varjostaa suuresti toipuvien uhrien elämää kulttuurissa, joka korostaa suvun kunniaa.

Seksuaalinen väkivalta uhkaa kristittyjä naisia ja tyttöjä myös työpaikoilla ja koulussa. Monet naiset ovat palvelijoina tai siivoojina seksuaalisen hyväksikäytön kohteita. Myös velkaorjuudesssa esimerkiksi tiilitehtaissa työskentelevät naiset voivat joutua kokemaan seksuaalista väkivaltaa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii aktiivisesti Persianlahden maissa kumppaniseurakuntien verkoston kautta, mutta turvallisuussyistä yksityiskohtia ei voi kertoa.

Rukoile:

Rukoile, että Pakistanin jumalanpilkkalakeja muutettaisiin ja kristityt säästyisivät vääriltä syytöksiltä.
Rukoile varjelusta perheväkivallasta kärsiville naisille ja tytöille, jotka pakotetaan avioliittoon. Pyydä Jumalaa tekemään työtä aviomiesten sydämissä, niin että he osoittaisivat naisille ystävällisyyttä ja kunnioitusta.
Pyydä viisautta ja varjelusta niille, jotka koettavat auttaa viime vuoden tulvia paenneita yhteisöjä.
Taivaallinen Isä, ole armollinen lapsillesi, jotka kärsivät painostuksesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Vedä heitä lähemmäksi itseäsi. Varjele veljiämme ja sisariamme, joita väkivalta ja vihamielisyys uhkaavat joka päivä. Rohkaise epätoivoisia naisia, jotka elävät rakkaudettomissa tai väkivaltaisissa liitoissa. Anna heille rauhasi ja rakastava yhteisö kodin ulkopuolella. Lohduta kristittyjä, joita on vangittu väärin perustein, ja toimi heidän vapauttamisekseen. Auta kirkkoasi olemaan Pakistanissa suolana ja valona yhteisöissään. Aamen.