Niger

33

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Niger tunnettiin aikaisemmin eri uskontojen välisestä sovusta. Nyt se on noussut World Watch List -raportin 50 kärkimaan joukkoon, mikä kertoo kristittyihin kohdistuvan painostuksen kasvusta tässä muslimienemmistöisessä maassa.

Pääosa väestöstä pitää islamia osana etnistä alkuperäänsä; jos olet nigeriläinen, olet muslimi. Muslimitaustaiset kristityt ovatkin vainolle eniten alttiina. Usein perhe ja yhteisö painostavat heitä voimakkaasti luopumaan uskostaan.

Maassa jo kauan olleet kristittyjen yhteisöt saavat yleensä harjoittaa uskontoaan yksityisesti. Islamistien hallinnassa olevilla alueilla kristityt joutuvat noudattamaan kokoontumisissaan varovaisuutta. Boko Haramin kaltaisten militanttiryhmien uhka on kasvanut. Nigerian rajan läheisyydessä sijaitsevilla alueilla kirkkoja on poltettu ja pastoreita ajettu pakoon kodeistaan.

Paikallisviranomaiset ovat toisinaan estäneet uskovia kokoontumasta. Kirkkojen rekisteröintiprosessi on pitkä ja vaikea.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vainon dynamiikka muuttuu parhaillaan Nigerissä nopeasti. Maa pomppasi World Watch List -raportissa 21 sijaa ylöspäin 50 kärkimaan joukkoon. Kuuden pisteen nousu johtuu pääasiassa islamistiryhmien aiheuttamasta jatkuvasta painostuksesta ja väkivallasta Sahelin alueella. Väkivalta nousi jo itsessään yli neljällä pisteellä, ja myös painostus elämän eri osa-alueilla on lisääntynyt. Nigerin hallitus on menettänyt paljon alueitaan jihadisteille. Aikaisemmin Niger pääosin säästyi islamistiryhmien hyökkäyksiltä, eikä kirkko ollut niiden pääkohteena. Tilanne on kuitenkin muuttunut vuoden 2020 raportin jälkeen: maassa on ollut useita islamistien iskuja, ja myös mielenosoittajat ovat polttaneet kirkkoja. Nigerissä on myös konflikteja, joilla on sekä uskonnollisia että etnisiä ulottuvuuksia. Tilanteen arvaamattomuus tekee maan pienestä 0,3 prosentin kristitystä vähemmistöstä erityisen haavoittuvaisen. Tuoreimpaan kehitykseen on todennäköisesti vaikuttanut myös pandemia, jonka varjolla islamistimilitantit ovat onnistuneet laajentamaan vaikutusvaltaansa. Kristittyihin kohdistuva väkivalta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on ylipäätään lisääntynyt.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Perhe ja yhteisö painostavat eniten niitä, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon. Pahiten alttiina väkivaltaiskuille ovat islamistien valta-alueilla tai Nigerian vastaisen rajan tuntumassa asuvat kristityt samoin kuin lännessä Burkina Fason ja Malin rajojen lähettyvillä asuvat kristityt.

Millaista maassa on elää miehenä?

Oma perhe saattaa kohdistaa muslimitaustaiseen kristittyyn mieheen vakavaa vainoa. Seurauksena voi olla torjunta, kotoa karkottaminen tai kotiaresti. Tällä on usein valtava psykologinen vaikutus.

Kristityt miehet saattavat menettää työnsä uskonsa vuoksi. Muslimiyhteisö voi alkaa boikotoida heidän yrityksiään. Koska miehet ja pojat vastaavat yleensä perheen elatuksesta, se voi kurjistaa kokonaisten perheiden elämää.

Nigerissä poikia siepataan ja pakotetaan liittymään aseellisiin ryhmiin lapsisotilaina. Vaikka se ei olekaan suoranaista uskonnollista vainoa, myös kristityt pojat ovat vaarassa.

Millaista maassa on elää naisena?

Niger on hyvin patriarkaalinen yhteiskunta. Kristityt naiset ovat alttiita vainolle sekä sukupuolensa että uskonsa vuoksi.

Tietyillä alueilla naisella on suuri riski joutua ääriryhmien sieppaamaksi, raiskaamaksi ja hyväksikäyttämäksi. Perhe ei tee raiskauksesta rikosilmoitusta, koska se tuottaa häpeää ja heikentää uhrin mahdollisuuksia solmia avioliitto. Viime vuonna eräs poliisi raiskasi kristityn tytön, minkä vuoksi kristityt perheet voivat olla haluttomia tekemään ilmoituksia.

Islamista kristinuskoon kääntymisestä voi seurata avioero, lapsista erottaminen, perinnön epääminen, pakkoavioliitto tai raiskaus.

Kristittyjä tyttöjä ahdistellaan ja syrjitään yleisesti myös siksi, etteivät he käytä hijabia. Maan kristityt naiset joutuvat siis ottamaan huomioon islamilaisen sharia-lain vaatimukset, vaikka Niger on sekulaarinen maa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa auttaakseen vainottuja kristittyjä. Apuna ovat taloutta edistävät ohjelmat, johtajuus- ja opetuslapseuskoulutukset, valmennus vainosta selviämiseen sekä uusien uskovien sielunhoito.

Rukoile:

Rukoile, että väkivalta uskovia kohtaan loppuisi ja puolisotilaallisten islamistiryhmien vaikutus vähenisi nopeasti. Rukoile paranemista traumatisoituneille uskoville. Rukoile, että Open Doorsin koulutukset varustaisivat uskovia kestämään vainon ja palvelemaan Jeesusta omilla asuinpaikoillaan.

Taivaallinen Isä, vahvista, suojele ja paranna Nigerian vainottuja kristittyjä. Käytä heitä perheittensä ja yhteisöjensä keskellä rohkeilla ja voimallisilla tavoilla. Rohkaise niitä, jotka erityisesti tarvitsevat sitä juuri nyt. Auta, että islamististen puolisotilaallisten joukkojen vaikutus vähenisi ja Nigeria voisi vielä uudelleen olla rauhan ja sopusoinnun paikka. Auta, että kristityt kokisivat olonsa nykyistä turvallisemmaksi ja uskaltaisivat yhteisönä kokoontua ylistämään ja juhlimaan. Aamen.