Niger

28

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Niger on muslimienemmistöinen valtio. Islam ymmärretään osaksi nigeriläistä etnistä alkuperää: jos olet nigeriläinen, olet muslimi. Islamista kääntyminen mihin tahansa muuhun uskontoon katsotaan petokseksi. Oma perhe ja yhteisö ovat vihamielisiä kristinuskoon kääntyneitä kohtaan. Perheet saattavat hylätä heidät, ajaa pois kotoa tai asettaa kotiarestiin. Monet menettävät perintöoikeutensa rangaistuksena islamin hylkäämisestä.

Viimeisten viiden vuoden aikana Sahelin alueella on nähty väkivaltaisten islamistien hyökkäysten valtava lisääntyminen. Nigerin hallitus on menettänyt jihadisteille useita alueita. Aseellisten joukkojen, kuten Boko Haramin, Länsi-Afrikan Isisin (ISWAP) ja Islamistisen Maghrebin Al-Qaidan (AQIM) läsnäolo luo jatkuvan uhan sekä valtion päättäjille että maan kristityille. Islamistien valvomilla raja-alueilla aseellisten joukkojen tiedetään käyttävän väkivaltaa julkisesti kokoontuvia kristittyjä vastaan, joten kristilliset kokoontumiset pidetään salassa.

Julkisella sektorilla kristityt kohtaavat syrjintää ja vihamielisyyttä. He saavat harvoin työpaikkoja paikallishallinnon palveluksesta, ja jos saavat, he eivät juurikaan etene tehtävissään. Kristittyjä on toisinaan estetty kokoontumasta yhteen, ja seurakuntien laillinen rekisteröitymisprosessi on hyvin pitkä ja vaikea. Laki ei myöskään tunne riittävää suojelua kristityille vanhemmille, joten huoltajuuskiistoissa kristitty vanhempi useimmiten häviää. Suuntauksena on muslimivanhempien suosiminen.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Islamistien jatkuva väkivalta on Sahelin alueella lisännyt kristittyjen kokemaa painostusta. Jihadistiryhmät ovat kasvattaneet vaikutusvaltaansa maassa, joka aikaisemmin on ollut jollain lailla suojassa radikaalien islamistiryhmien hyökkäyksiltä. Kirkkokaan ei ole aiemmin ollut iskujen pääkohde. Viime vuosina maa on kuitenkin kokenut islamistiryhmien iskusarjan. Myös painostus kaikilla elämän eri osa-alueilla on kasvanut. Kristityt kokevat yhä vaikeammaksi harjoittaa uskoaan islamistisissa yhteisöissä. Aseellisten islamististen joukkojen läsnäolon takia seurakuntien toiminta on varsin rajoitettua.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vakavinta vainoa kohtaavat kristinuskoon kääntyneet. Kääntyminen islamista mihin tahansa muuhun uskontoon katsotaan petokseksi perhettä ja yhteiskuntaa vastaan. Suurimpien kaupunkien ja erityisesti pääkaupungin ulkopuolella asuvat kristityt kohtaavat kaikkein eniten vainoa. Islamistiryhmät ovat laajentamassa vaikutusalueitaan, ja kristityt ovat vaarassa kaikilla niiden valvomilla alueilla. Radikaalit ainekset perustavat eräänlaisen islamilaisen valtion ja hallitsevat niitä šaria-lain mukaan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Nigeriläiset pojat värvätään usein islamistisiin ääriryhmiin lapsisotilaiksi. Aseelliset ryhmät hyökkäävät kyliin ja sieppaavat poikia. Heidät pakotetaan myöhemmin liittymään taistelujoukkoihin. Muut siepatut pojat joutuvat pakkotyöhön, tai heitä kaupataan sotilasryhmien välillä. Kristityt miehet ja pojat ovat erityisessä vaarassa, ja ääriryhmät ovat tappaneet erityisesti heitä.

Työpaikoilla miehiä erotetaan tehtävistään vain siksi, että he ovat kristittyjä. Kristittyjen omia yrityksiä muslimiyhteisöt boikotoivat. Koska miehet ja pojat ovat usein perheen elättäjiä, tämä tekee koko perheestä haavoittuvan.

Millaista maassa on elää naisena?

Nigerin yhteiskunta on vahvasti patriarkaalinen. Kristityt naiset kärsivät kaltoinkohtelusta ja syrjinnästä. He ovat vaarassa tulla raiskatuiksi, siepatuiksi tai pakkokäännytetyiksi. Perheet eivät tee rikosilmoituksia raiskauksista, koska pelkäävät sen vaikuttavan naisen avioitumismahdollisuuksiin.

Monien muiden Sahelin alueen maiden tavoin myös Nigerissä naiset ja tytöt ovat erityisen alttiita ääriryhmien sieppauksille, raiskauksille ja seksuaaliselle hyväksikäytölle. Pakkoavioliitot ovat arkipäivää, sillä niitä käytetään aseena nuoria käännynnäisnaisia vastaan. “Korjaavana toimenpiteenä” heitä saatetaan naittaa väkisin radikaalien pappien kanssa. Nigerissä on suhteellisesti maailman korkein lapsiavioliittojen määrä: 76 prosenttia tytöistä on naimisissa 18. ikävuoteen mennessä. Tämä johtuu osittain laajasta köyhyydestä ja jihadistien yhä lisääntyvästä väkivallasta. Islamilaisen šaria-lain alaisuudessa elävät kristityt tytöt kohtaavat myös häirintää ja syrjiviä kommentteja, mikäli eivät käytä hijab-huivia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors pyrkii yhteistyökumppaniensa kautta vahvistamaan vainottuja kristittyjä. Se tarjoaa taloudelliseen voimaantumiseen tähtääviä ohjelmia, johtamis- ja opetuslapseuskoulutusta, koulutusta vainosta selviytymiseen sekä uusien uskovien sielunhoitoa.

Rukoile:

Rukoile kristityille varjelusta ääriryhmien harjoittamaa väkivaltaa vastaan.

Rukoile naisille taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä, kun he ryhmissä oppivat liiketoimintataitoja. Pyydä Jumalaa siunaamaan heidän liiketoimintaansa.

Pyydä Jumalaa vahvistamaan muslimitaustaisia kristittyjä, kun heitä painostetaan kieltämään uskonsa.

Taivaallinen Isä, ole lähellä kristittyjä, joita vaino uhkaa joka päivä. Anna painostuksen alla oleville voimaa pysyä lähellä sinua. Pehmennä vainoajien sydämet. Auta, että lakia muutettaisiin oikeudenmukaiseksi kaikille. Pysäytä sieppaamisten ja pakkoavioliittojen käytännöt. Anna kristityille turvallisia tiloja kokoontua, ylistää ja rohkaista toinen toistaan. Tuomme nigeriläiset veljemme ja sisaremme sinun eteesi ja rukoilemme, että he edelleen olisivat voimakkaita ja kestäviä. Aamen.