Turkmenistan

26

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Turkmenistanissa ei ole uskonnonvapautta. Diktatorinen hallitus käyttää valtavaa poliisin, salaisen palvelun ja paikallisten imaamien verkostoa seuratakseen tarkasti kaikkea uskonnollista toimintaa. Kaikki uskonnolliset ryhmät joutuvat rekisteröitymään virallisesti, mutta rekisteröinnin saavat vain ne, joilla on vähintään 50 yli 18-vuotiasta jäsentä. Kaikkien ei-rekisteröityjen ryhmien toiminta on käytännössä kielletty.

Seurakunnat ovat poliisiratsioiden kohteina. Osallistujat saatetaan pidättää tai heille annetaan sakkorangaistus. Sakkoja voidaan määrätä laittomien tilaisuuksien järjestämisestä, uskonnollisen materiaalin hallussapidosta tai jopa kristillisten laulujen lataamisesta. Kristillisen materiaalin painamista tai maahantuontia rajoitetaan. Tämän takia paikallisten kristittyjen tukemiseen ei ole riittäviä tarvikkeita. Jopa maan venäläisellä ortodoksisia kirkkoja tarkkaillaan.

Väestö on pääasiassa islaminuskoista ja kristinuskoon suhtaudutaan epäilevästi. Sekä valtio että perhe ja yhteisö painostavat muslimitaustaisia kristittyjä. Perhe tai yhteisö saattaa pakottaa käännynnäisen kotiarestiin tai avioliittoon, pahoinpidellä tai yrittää väkisin käännyttää hänet takaisin islaminuskoon.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen asema on edelleen hieman heikentynyt. Painostus on suurta kaikilla elämänalueilla. Muslimiperheet, -ystävät ja -kyläläiset painostavat erityisesti käännynnäisiä. Hallitus asettaa lukuisia rajoituksia seurakuntien toiminnalle.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt ovat kaikkein alttiimpia vainolle, erityisesti maaseudulla. He kohtaavat usein painostusta. Toisinaan heidän perheensä, ystävänsä ja paikallinen yhteisö pyrkivät pakottamaan heidät kääntymään takaisin muslimeiksi. Joidenkin käännynnäisten perheet lukitsevat heidät kotiin pitkiksi ajoiksi ja pahoinpitelevät heitä. Heidät saatetaan lopulta karkottaa yhteisöstä. Myös paikalliset imaamit saarnaavat heitä vastaan. Näistä syistä kristinuskoon kääntyneet tekevät parhaansa kätkeäkseen uskonsa ja elävät salaisina kristittyinä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjen miesten kokema vaino kohdistuu usein heidän asemaansa perheen ensisijaisena elättäjänä. Jos miehen havaitaan kääntyneen kristinuskoon, hänen liiketoimiaan usein boikotoidaan tai estetään. Monet pitävätkin uskonsa salassa säilyttääkseen toimeentulonsa.

Seurakuntien johtajat ovat useimmiten miehiä. He ovat usein vainon kohteina, erityisesti jos ovat aktiivisia evankelioimisessa. Viranomaiset pyrkivät vaikuttamaan siihen, keitä seurakuntien johtotehtäviin valitaan. Johtajien on myös vaikea saada uskonnollista koulutusta. Monilta on kielletty matkustusviisumit, jos he ovat olleet menossa kristillisiin konferensseihin ja seminaareihin.

Asepalvelus on Turkmenistanissa pakollinen, ja aseistakieltäytyminen voi johtaa vankeusrangaistukseen. Kristittyjä miehiä syrjitään ja kiusataan asepalveluksessa.

Millaista maassa on elää naisena?

Turkmenistanin kulttuuri on patriarkaalinen ja islamilainen. Naisten oletetaan olevan täysin vanhempien ja aviomiesten vallan alla. Islamin hylkääminen merkitsee yleisesti hyväksytyn järjestyksen haastamista. Kristinuskoon kääntyviä naisia pidetään tottelemattomina ja vastustajina. He saavat osakseen “korjaavia” toimenpiteitä ja rangaistuksia, kuten perheväkivaltaa, kotiarestia, seksuaalista hyväksikäyttöä ja pakkoavioliittoja. Naiset tekevät kohtelustaan harvoin rikosilmoituksia. He pelkäävät leimaantumista ja häpeää sekä rikoksen tekijöiden rankaisematta jättämistä.

Konservatiivisilla alueilla kristityiksi kääntyvät naiset ovat vaarassa tulla kaapatuiksi ja joutua naimisiin muslimin kanssa. Vanhemmat saattavat myös pakottaa heidät noudattamaan avioliittosopimuksia, jotka on tehty ennen heidän uskoontuloaan. Monet naiset eivät tämän takia kerro uskostaan julkisesti.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee vainottuja kristittyjä Keski-Aasiassa. Se jakaa Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, tarjoaa raamattuopetusta, ammatillista koulutusta ja sosio-ekonomisia kehitysprojekteja sekä järjestää lapsille, nuorille ja naisille suunnattuja palveluja.

Rukoile:

Rukoile seurakuntien johtajille rohkeutta viranomaisten painostuksen alla ja että johtajat voisivat pysyä lujina uskossaan ja johtaisivat seurakuntiaan rohkeina esimerkkeinä.
Rukoile, että uskonsa vuoksi perheväkivallan kohteiksi joutuneet naiset voisivat parantua.
Rukoile, että Raamatut ja muu kristillinen kirjallisuus pääsisivät turvallisesti kristittyjen haltuun ilman viranomaisten puuttumista.

Isä Jumala, rohkaise salaisia kristittyjä Turkmenistanissa! Auta heitä tuntemaan Sinun rakkautesi ja huolenpitosi heitä kohtaan. Lohduta oman perheensä hylkäämiä tai pahoinpitelemiä. Paranna heidän emotionaaliset ja fyysiset haavansa ja tuo heidät kannustavien kristittyjen yhteisöön. Auta seurakuntien johtajia luovimaan rajoitusten ja tarkkailun keskellä. Täytä heidän jumalanpalveluksensa ilolla ja voimalla. Auta heidän kokoontumisiaan vaikuttamaan heitä tarkkaileviin ja seurakunnan toiminnan lopettamiseen pyrkiviin ihmisiin. Aamen.