Irak

14

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Väkivaltainen islam on Irakissa yhä ongelma. Vaikka Islamilaisen valtion (ISIS) joukot ovat menettäneet Irakissa sijainneet alueensa, heidän edustamansa ideologia elää ja vaikuttaa yhä irakilaisessa yhteiskunnassa.

Monet entiset ISIS-sotilaat ovat yksinkertaisesti sulautuneet takaisin valtaväestöön. Toinen merkittävä vainojen taustalla oleva tekijä ovat šiialaissotilaat, jotka auttoivat ajamaan ISISin pois Irakista mutta täyttävät nyt valtatyhjiötä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Irakin pistemäärän lasku neljällä pisteellä johtuu suurimmaksi osaksi väkivaltaisuuksien vähenemisestä. Ero vaikuttaa suurelta, sillä korkeita pisteitä tuottavia väkivaltaisuuksia – kuten kristittyjen tappoja, seurakuntiin tehtyjä hyökkäyksiä, seurakuntien sulkemisia ja kristittyjen pidätyksiä – ilmoitettiin vähemmän. Matalampien pisteiden väkivaltaisuuksia ilmoitettiin kuitenkin enemmän. Niihin kuuluvat muun muassa kristittyjen sieppaukset, pakkoavioliitot, kristittyjen kauppojen tai yritysten takavarikointi (mukaan lukien maanviljelysalueet) sekä kauppoihin ja yrityksiin kohdistuneet hyökkäykset.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Irakia rasittavat konfliktit siitä huolimatta, että Islamilainen valtio (ISIS) on menettänyt siellä valtaamansa alueet. Tämä ei voi olla vaikuttamatta myös maan kristittyyn vähemmistöön. Kesäkuussa 2020 Turkki pommitti kristittyjä irakilaiskyliä suurimmassa operaatiossaan sitten vuoden 2015, minkä seurauksena monet joutuivat pakenemaan kodeistaan. Toukokuussa 2021 kristittyjä kyliä evakuoitiin jälleen Turkin pommittaessa aluetta. Paikallishallinto ei suojellut kristittyjä. Monien kristittyjen elämää vaikeuttavat suvaitsemattomuus ja vaino. Niihin syyllistyvät ennen kaikkea sotilaalliset islamistiset ryhmät ja ei-kristityt johtajat. Myös valtion virkamiehet syrjivät kristittyjä.

Keski- ja Etelä-Irakissa kristityt eivät yleensä käytä julkisesti kristillisiä symboleja, kuten ristiä, koska se voi johtaa kiusaamiseen ja syrjintään liikenteen tarkastusasemilla, yliopistoissa, työpaikoilla ja valtion virastoissa. Suorapuheiset kristityt ovat usein joutuneet vainon kohteiksi. Jumalanpilkkalakeja voidaan käyttää kristittyjä vastaan, mikäli heidän epäillään evankelioivan muslimeja.

Kristityiksi kääntyneitä painostavat eniten heidän omat perheensä. Usko pyritään pitämään salassa, koska muuten oman perheen jäsenet, klaanien johtajat ja paikallinen asuinyhteisö alkavat uhkailla kääntyneitä. He ovat vaarassa menettää perintöoikeutensa sekä oikeutensa tai taloudelliset resurssinsa mennä naimisiin.

Samaan aikaan Irakin poliitikot ovat hyväksyneet lakiehdotuksen, että joulupäivästä tulee kansallinen vapaapäivä. On myös perustettu komitea edistämään kristittyjen paluuta alueille, joilta ISIS ajoi heidät pois (yli 80 % kristityistä on paennut maasta vuoden 2003 jälkeen). Monet kristityt ovat toistaiseksi haluttomia palaamaan kotiin, koska he eivät pidä kotiseutuaan vielä turvallisena eivätkä usko, että voisivat palata sinne pysyvästi.

Suurin osa Irakin kristityistä asuu maan pohjoisosassa Kurdistanissa. Bagdadissa ja Basrassa on vain vähän kristittyjä jäljellä. Tilanne on erityisen vaikea maan etelä- ja keskiosissa. Useimmista siellä olevista maakunnista kristityt ovat lähteneet. Poikkeuksen muodostavat pienet muslimeista kristityiksi kääntyneiden ryhmät.

Millaista maassa on elää miehenä?

Keski- ja Etelä-Irakissa kristittyjä miehiä on painostettu jättämään työpaikkansa. Pohjoisessa heillä on vaikeuksia löytää työtä ja he ovat alttiita joutumaan hyväksikäytetyiksi työpaikoillaan.

Myös kristityt yrittäjät kohtaavat syrjintää. Islamista kristinuskoon kääntyneet ovat vainolle erityisen alttiita, mikä johtuu maan kunnian ja häpeän kulttuurista. Perhe saattaa kieltää heidät, heitä uhkaillaan tai heidät tapetaan.

Myös ne kristityt miehet, joilla ei ole muslimitaustaa, ovat vaarassa joutua tapetuiksi uskonsa takia. Heille uhkana ovat ennen kaikkea väkivaltaiset islamistiset ääriryhmät. Kaikkien näiden seikkojen takia kristityt miehet usein lähtevät maasta. Tämä ei ole menetys ainoastaan heidän perheilleen, vaan samalla paikalliset kirkot menettävät potentiaalisia johtajia.

Millaista maassa on elää naisena?

Joillakin alueilla kristityt naiset ja tytöt pitävät oman turvallisuutensa takia vapaaehtoisesti huntua kuten musliminaiset. Kristittyjen naisten elämän tekee erityisen turvattomaksi se, ettei kristittyjä vastaan tehdyistä rikoksista yleensä seuraa mitään rangaistusta, olipa kyseessä varkaus, kidnappaus, seksuaalinen hyväksikäyttö tai korruptio.

Islamista kristinuskoon kääntyneet naiset ovat erityisen alttiita joutumaan sukunsa vainon kohteeksi. Kyseeseen voi tulla kotiaresti, pahoinpitely, sukupuolinen häirintä, avioero, raiskaus tai jopa kuolema. ”Monia tyttöjä on tapettu”, kertoo paikallinen asiantuntija. ”Se ei vain koskaan nouse uutisotsikoihin.” On myös niin, että islamista kristinuskoon kääntyneet naiset eivät voi virallisesti mennä naimisiin kristittyjen miesten kanssa, koska Irakin valtio pitää heitä edelleen muslimeina.

Valtion kouluissa kristittyjä tyttöjä pidetään muita heikompina ja he ovat pilkan kohteena uskonsa vuoksi. Heitä voidaan painostaa kääntymään islamiin. Arvosanat saattavat kärsiä, jos he haastavat uskoaan vastaan sotivia arvoja. On myös raportoitu seksuaalisesta häirinnästä, jonka taustalla on käsitys, että kristityt naiset ovat moraalittomia ja vapaamielisiä, koska he käyvät juhlissa eivätkä pukeudu islamin vaatimalla tavalla.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Irakin kristittyjä yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa muun muassa seuraavilla tavoilla.

Koulutukset: traumakoulutus, raamattuopetus, seurakuntien johtajien ja muslimitaustaisten kristittyjen koulutus

Raamattujen ja kristillisen kirjallisuuden jakelu ja kurdinkielisen käännöstyön tukeminen

Kehitysyhteistyöprojektit: mikrolainat yksittäisille kristityille oman elinkeinon luomiseksi

Rakenteellinen apu: kirkkojen korjaus ja tarpeellisten tarvikkeiden hankkiminen sekä seurakuntatoiminta

Kriisiapu: talojen ja kirkkojen uudelleenrakentaminen Pohjois-Irakissa

Rukousapu.

Rukoile:

Rukoile alueelle rauhaa ja vakautta, jotta kristityt voisivat palata koteihinsa. Pyydä, että Irakin uusi hallitus turvaisi kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen ihmisoikeudet. Rukoile varjelusta kaikille uskoville ja pyydä, että Jumala rohkaisisi ja vahvistaisi heitä heidän uskossaan.

Taivaallinen Isä, kiitos, että saimme hyviä uutisia irakilaisista veljistämme ja sisaristamme. Pyydämme niitä lisää tulevalle vuodelle. Vaikuta Irakin hallituksessa tahtoa tehdä enemmän sen mahdollistamiseksi, että kristityt voivat palata koteihinsa. Anna niiden, jotka tänään kärsivät, kokea Sinun läheisyyttäsi. Anna sen tuoda heille parantumista, lohdutusta ja toivoa. Anna pysyvä rauha tälle kansalle, jonka keskuudessa konfliktit ovat riehuneet vuosia. ”Hyvitä ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat” (Joel 2:25). Aamen.