Irak

16

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen yhteisö yrittää yhä toipua Isisin hirmuvallan vaikutuksista. Turkin ja Iranin ilmaiskut eri osissa Irakia vaikuttavat myös kristittyjen yhteisöihin.

Islamilaiset militanttiryhmät ja ei-kristityt johtajat vainoavat ja syrjivät myös Irakin historiallisten kristillisten yhteisöjen jäseniä. Erityisesti maan keski- ja eteläosissa, joissa kristityt ovat merkittävä vähemmistö, kristityt eivät näytä uskoaan julkisesti. Paljastuminen saattaa johtaa häirintään tai kaltoinkohteluun tarkastuspisteillä, yliopistoissa, työpaikoilla ja valtion virastoissa.

Sekä historiallisten että uudempien kristillisten yhteisöjen jäsenet voivat kohdata valtion harjoittamaa syrjintää. Kaikkia kristillisten yhteisöjen julkisia jäseniä voidaan syyttää jumalanpilkasta, mikäli heidän katsotaan evankelioineen muslimeja.

Jokainen islamista kääntynyt kristitty joutuu todennäköisesti perheensä ja yhteisönsä painostamaksi. Heitä voidaan uhkailla ja kohdella kaltoin, he voivat menettää perheenjäseniään tai heidät voidaan jopa tappaa. Kristityksi kääntymisellä voi olla myös käytännöllisiä seurauksia. Kristitty voi menettää perintöoikeutensa ja mahdollisuuden saavuttaa erilaisia tavoitteita elämässään.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet Irakissa, minkä takia jo aiemmin vaikeissa oloissa eläneiden kristittyjen on entistä vaikeampaa seurata Jeesusta. Lisäksi osa niistä irakilaisista, jotka ovat aiemmin suhtautuneet suopeasti islamista kristinuskoon kääntymiseen, on muuttunut vaarallisemmaksi kääntymistä harkitseville muslimeille. Maan tilanne on edelleen vaikea. Kristityiksi kääntyneet kokevat vainoa ja painostusta kaikkialla maassa. Monet seurakunnat ja yhteisöt toipuvat yhä Isisin harjoittaman terrorin seurauksista. Kaikki kristityt ovat suuressa vaarassa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Voimakkainta vainoa kokevat muslimitaustaiset sekä maan etelä- ja keskiosien kristityt.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä syrjitään työelämässä, erityisesti julkisissa viroissa. Paljastuttuaan kristityiksi he saattavat menettää työpaikkansa, heillä on vaikeuksia työnsaannissa tai heitä hyväksikäytetään työpaikoillaan. Monet kristityt miehet ja heidän perheensä joutuvat siksi lähtemään maasta.

Muslimitaustaiset kristityt miehet ovat erittäin suuressa vaarassa. Perhe saattaa hylätä kääntyneen miehen tai hänet saatetaan pakottaa naimisiin musliminaisen kanssa. Hänet voidaan jopa surmata. Kristittyjen miesten voi olla vaikeaa tai mahdotonta nähdä minkäänlaista tulevaisuutta Irakissa. Maastamuutto sekä kristittyjen perheiden ja yhteisöjen väheneminen on johtanut maan kristillisen kirkon kriisiin.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjä naisia ja tyttöjä pidetään Irakissa yleisesti siveettöminä, joten he kokevat paljon sanallista ja seksuaalista ahdistelua. Tätä voi tapahtua jopa työpaikoilla. Kristityt perheet saattavat muuttaa pois maasta suojellakseen tyttäriään. Syntyperäisten kristillisten yhteisöjen naiset, jotka joutuivat Isiksen seksuaalisen väkivallan kohteiksi Niniven tasangon valtauksen aikana vuosina 2014–2017, toipuvat yhä traumoistaan.

Muslimitaustaiset kristityt naiset kokevat usein suurinta vainoa. Voimakkainta painostusta harjoittavat perhe ja suku. Kristityksi kääntyneen naisen lopullinen kohtalo riippuu perheen ja yhteisön asenteesta. Kotiaresti, pahoinpitelyt, seksuaalinen ahdistelu, raiskaukset ja jopa kunniamurha ovat heille todellinen riski. Naimattomat naiset voidaan pakottaa avioitumaan konservatiivimuslimin kanssa. Jos nainen on naimisissa kääntyessään kristityksi, muslimiaviomies saattaa ottaa avioeron. Tällöin nainen voi jopa menettää yhteyden lapsiinsa.

Kristityksi kääntyneen naisen perhe ja suku saattavat suhtautua kääntymiseen enemmän tai vähemmän sallivasti, mutta hän joutuu silti kohtaamaan muita haasteita. Irakissa kristityksi kääntyminen ei ole yleisesti hyväksyttyä. Laillisesta näkökulmasta kristityksi kääntynyt nainen on edelleen muslimi, eivätkä musliminaiset saa avioitua ei-muslimimiesten kanssa. Kristityksi kääntynyt nainen ei myöskään voi laillisesti avioitua kristityn miehen kanssa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin paikalliset kumppanit kouluttavat Irakin seurakuntia, antavat traumaterapiaa, jakavat Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, järjestävät toimeentulohankkeita, myöntävät mikrolainoja, auttavat kotien ja kirkkojen jälleenrakennuksessa sekä antavat kriisiapua.

Rukoile:

Pyydä syrjintää kokeville kristityille ja seurakunnille voimia kestää epäoikeudenmukaista kohtelua.
Pyydä vainoajille mielenmuutosta.