Malediivit

18

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Malediivit on saariparatiisi, joka toivottaa turistit kaikkialta maailmasta tervetulleeksi. Tämä toivotus ei valitettavasti koske kristittyjä malediivilaisia.

Malediivit ylpeilee olevansa sataprosenttisesti muslimivaltio, joten jokaisen kansalaisen on oltava muslimi. Maassa on paljon tiiviitä yhteisöjä ja jokainen poikkeus islamin arvoista huomataan ja raportoidaan välittömästi viranomaisille tai muslimijohtajille. Islamin jättävän malediiviläisen täytyy salata uusi uskonsa. Edes saman perheen jäsenet eivät välttämättä tiedä toistensa uskosta.

Paljastumisensa myötä muslimitaustaiset kristityt voivat šaria-lain perusteella menettää kansalaisuutensa ja valtion tarjoamat sosiaalietuudet. Lisäksi heidät voidaan eristää yhteiskunnasta. Ulkomaalaisilla, pääosin matkailualalla työskentelevillä kristityillä on jonkin verran enemmän vapautta kuin käännynnäisillä, mutta viranomaiset valvovat tarkoin heidänkin kokoontumisiaan. Monet kristityt päättävät seurausten pelossa olla kokoontumatta yhteen. Ulkomaalaisten kristittyjen on ehdottoman kiellettyä kertoa uskostaan malediivilaisille.

Valvonta on kiristynyt vuonna 2022 voimaan tulleen asetuksen myötä. Asetus ohjeistaa matkatoimistoja ja ulkomaalaisten työntekijöiden parissa toimivia varmistamaan, että työntekijät kunnioittavat ja noudattavat islamin arvoja ja Malediivien lakeja.

Radikaali islam huolettaa paikallisia viranomaisia. Tähän mennessä kristityt eivät ole olleet ääriliikkeiden kohteena, mutta tämä johtuu lähinnä siitä, että he pitävät uskonsa salassa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Syyskuussa 2023 järjestetyissä presidentinvaaleissa Malediivien presidentiksi valittiin pääkaupunki Malén entinen pormestari Mohamed Muizzu. Viime vuosina presidenttiehdokkaat ovat puhuneet uskonnollisen maltillisuuden puolesta, mutta Muizzu haki aktiivisesti tukea konservatiivisilta islamilaisilta ryhmiltä ja nyt hänen on toimittava näiden hyväksi. Islam on merkittävä osa Malediivien yhteiskuntaa, joten kristittyjen asema ei tule juurikaan muuttumaan uuden presidentin myötä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjen vaino tapahtuu kansainvälisille turisteille varattujen saarien ulkopuolella. Vakavinta vainoa kokevat muslimitaustaiset kristityt. Heitä ei ole virallisesti edes olemassa, sillä jokaisen kansalaisen tulee olla muslimi ja jokainen, joka jättää islamin, menettää kansalaisuutensa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Jos mies tai poika paljastuu kristityksi, hän joutuu todennäköisesti kokemaan fyysistä väkivaltaa, häirintää, uhkailua ja jopa vankeutta. Vankeustapauksista ei tosin viime vuosina ole raportoitu. Monet kristityt ovat lähteneet maasta, jos heillä on ollut siihen taloudellisesti varaa.

Millaista maassa on elää naisena?

Malediiveilla islamia tulkitaan äärimmäisen tiukasti. Kristityt naiset joutuvat salaamaan uskonsa, jotta he voisivat välttää vakavan vainon. Jos naista tai tyttöä epäillään kristityksi, häntä voidaan uhkailla tai painostaa avioliittoon muslimin kanssa. Hän voi joutua perheväkivallan uhriksi ja lisäksi häntä yritetään saada kieltämään uusi uskonsa.

Malediivien asukkaat muodostavat erittäin kiinteitä yhteisöjä. Silti hyväksikäyttö, raiskaukset ja seksuaalinen häirintä ovat yllättävän yleisiä ja niitä kohdistetaan erityisesti kristittyihin naisiin ja tyttöihin.

Yhteiskunnassa on käytössä tiukat islamilaiset pukeutumissäännöt. Jos nainen tai tyttö kieltäytyy noudattamasta niitä, se herättää automaattisesti epäilyksiä ja johtaa häirintään.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kutsuu ihmisiä rukoilemaan Malediivien vainottujen kristittyjen puolesta.

Rukoile:

Pyydä keinoja, joilla salaiset uskovat saisivat itselleen tänä vuonna Raamatun omalla kielellään.
Pyydä, että itsensä eristetyiksi tuntevat kristityt voisivat kokea Jumalan läsnäoloa ja rakkautta.
Taivaallinen Isä, auta, että uusi presidentti toimii vähemmistöjen kuten kristittyjen hyväksi.