Bhutan

34

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kaikkien bhutanilaisten oletetaan olevan buddhisteja. Jos joku kääntyy kristinuskoon, hän kohtaa voimakasta painostusta kääntyä takaisin aiempaan uskontoonsa. Kääntymisen katsotaan aiheuttavan häpeää perheelle, ja uusia kristittyjä usein hyljeksitään, mikä merkitsee bhutanilaiselle todella paljon. Kulttuuri on hyvin yhteisöllinen, ja perheen suojelus on ratkaisevan tärkeää.

Jumalanpalvelukseen kokoontuvat kristityt toimivat käytännössä laittomasti. Bhutanin hallitus ei tunnusta virallisesti mitään seurakuntia. Paikalliset viranomaiset kieltäytyvät usein antamasta kristityille virallista suositustodistusta, jota tarvitaan lainaan, kiinteistörekisteröintiin, työhakemuksiin ja henkilöllisyyskorttien uusimiseen.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Bhutanin listasijoitus on noussut World Watch List -raportissa, sillä kristittyihin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Eniten vainosta kärsivät buddhalaisuudesta kääntyneet kristityt.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä ja poikia vainoavat usein heidän omat perheensä. Perheet saattavat hylätä heidät, karkottaa kotoa tai jättää perinnöttömiksi (perintö kulkee yleensä naisten sukulinjan kautta). He kokevat usein myös muiden miesten, kollegoiden ja paikallisyhteisöjen kovaa painostusta. Tämä vahvistaa eristämisen ja hylkäämisen tunnetta. Miespuolisten kristittyjen menettäessä työnsä tai mahdollisuutensa osallistua perinteiseen maanviljelyyn, taloudellinen menetys koskee koko perhettä.

Millaista maassa on elää naisena?

Perinteisesti Bhutanissa on ollut parempi sukupuolten välinen tasa-arvo kuin useimmissa naapurimaissa. Miehillä ja naisilla on lain edessä yhtäläiset oikeudet. Tästä huolimatta lapsiavioliittojen määrä on korkea. Tytöistä 26 % menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta.

Buddhalaisuudesta kristinuskoon kääntyneet naiset ovat suurimmassa vaarassa joutua vainotuiksi. He tulevat tyypillisesti perheensä tai aviomiehensä hylkäämiksi. Muuhun uskontoon kuuluvan kanssa naimisissa olevat kristityt naiset kohtaavat voimakasta painostusta kääntyä (esimerkiksi buddhalaisuuteen). Heitä myös painostetaan pysymään yhdessä pahoinpitelevän aviomiehen kanssa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors työskentelee paikallisten kumppanien kautta ja vahvistaa vainottuja kristittyjä Bhutanissa hätäavun ja rukoustuen avulla.

Rukoile:

Rukoile, että perheensä hylkäämiksi joutuneet uskovat löytäisivät uuden yhteisön, joka tarjoaa perheen, rakkautta ja toivoa. Pyydä, että Jumala vahvistaisi vainottuja kristittyjä Open Doorsin kumppanien tarjoamalla käytännön avulla. Rukoile Bhutaniin uskonnonvapautta ja että hallitus virallisesti hyväksyisi kristilliset seurakunnat.

Rakas Jumala, rukoilemme Bhutanin vainotun seurakuntaperheen puolesta. Puhu lempeästi ja selkeästi lapsillesi siellä. Näytä, että sinä rakastat heitä ja tarjoat suojaa heidän vihollisiltaan. Siunaa Open Doorsin paikallisten kumppanien antama tuki, jotta se parantaisi ja varustaisi Bhutanin kirkkoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.