Bhutan

40

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kaikkien Bhutanin kansalaisten oletetaan olevan buddhalaisia, minkä vuoksi kristinuskoon kääntyneet voivat altistua kovalle kohtelulle. Perheet ja paikallisyhteisöt saattavat yrittää painostaa heitä kieltämään uskonsa, ja se voi merkitä työn tai perinnön menetystä. Joitakin kristittyjä syytetään valheellisesti kääntymisestä kristityiksi lahjonnan perusteella. Perheen hylkäämisellä on todella suuret seuraukset bhutanilaisen ihmisen elämässä, sillä Bhutanin kulttuuri on hyvin yhteisöllinen ja perheen antama suoja elintärkeä.

Bhutanin hallitus ei tunnusta virallisesti yhtään kirkkokuntaa. Jos kristityt kokoontuvat jumalanpalvelukseen, he harjoittavat uskontoaan teknisesti laittomasti. Paikallisviranomaiset kieltäytyvät usein antamasta kristityille hyväksymistodistusta, joka on välttämätön esimerkiksi työpaikan saamisessa tai omaisuuden rekisteröimisessä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Yleisesti ottaen vaino ei ole Bhutanissa muuttunut kovinkaan paljon. Syyskuussa 2019 maan edustajat väittivät YK:n ihmisoikeusneuvoston edessä, ettei uskonnollisten yhteisöjen tarvitse olla rekisteröityjä voidakseen harjoittaa uskontoaan. Bhutan ei ole kuitenkaan edelleenkään virallisesti tunnustanut kristittyjä. Kristityt saavat kokoontua ryhmissä, mutta heidän täytyy toimia huomiota herättämättä. Kristityiksi kääntyneet joutuvat tavallisesti perheensä ja yhteisönsä hyljeksimiksi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Erityisen alttiita vainolle ovat buddhalaisuudesta kristinuskoon kääntyneet.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristinuskoon kääntyvät miehet saattavat joutua sukunsa hylkäämiksi ja menettää perintönsä. Yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteiden lisäksi näiden miesten täytyy usein kohdata paikallisen yhteisön voimakas painostus kieltää uskonsa. Työnsä menettävät voivat joutua taistelemaan perheittensä elannosta, koska elatusvastuussa ovat pääasiassa miehet.

Millaista maassa on elää naisena?

Suurimmassa vaarassa joutua vainotuiksi ovat naiset, jotka kääntyvät hindulaisuudesta tai buddhalaisuudesta kristinuskoon. Ei-kristittyjen kanssa naimisissa olevat voivat kokea avioeron. Heihin voi kohdistua sosiaalista painetta pysyä aviomiestensä luona, vaikka he kärsisivätkin kotona väkivaltaa. Naimattomat saattavat joutua pakkoavioliittoon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tekee työtä paikalliskumppanien kautta vahvistaakseen Bhutanin vainottuja kristittyjä. Se tukee heitä esirukouksin ja antaa käytännön hätäapua.

Rukoile:

Rukoile, että perheensä, työnsä tai perintönsä uskonsa takia menettäneet saavat kaiken päivittäin tarvitsemansa.

Rukoile, että Jeesus ilmestyy yhä uudestaan kristityille antaen heille voimia painostuksen ja vainon kohtaamiseen.

Rukoile, että Pyhä Henki virkistää ja elvyttää itsensä erityisen lannistuneiksi, yksinäisiksi tai uupuneiksi tuntevia kristittyjä.

Rakas Jumala, vuodata uutta rohkaisua Bhutanin kristittyjen sydämiin, kun he tuntevat olonsa lannistuneiksi uskosta sinuun seuraavien riskien takia. Anna heille harkintakykyä, viisautta ja rohkeutta, kun he pyrkivät ilmaisemaan uskoaan ja kertomaan siitä vihamielisissä ympäristöissä. Valmista kristityille tilaisuuksia kokoontua. Pidä huolta kaikkien uskonsa takia menetyksiä kokeneiden päivittäisistä tarpeista, olivatpa kyseessä työpaikat, ystävät tai jotain muuta. Luo yhteyksiä kristittyjen ja valtaapitävien välille. Anna kristittyjen vaikutuksen johtaa suurempaan uskonnonvapauteen. Avaa myös mahdollisuuksia yhä useammille ihmisille kuulla sinusta. Aamen.