Kongon demokraattinen tasavalta

37

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Tällä hetkellä kristityille vaarallista aluetta on maan itäosa, jonka hallintavallasta taistelevat kapinalliset ryhmät. Erityisesti islamistinen ääriryhmä Liittoutuneet kansanvaltaiset voimat (ADF) hyökkää avoimesti ja brutaalisti kristittyjä koteja ja kirkkoja vastaan.

Alueen kristityt ovat vaarassa joutua siepatuiksi, ja raaka väkivalta on tavallista. ADF sieppaa naisia, raiskaa heitä ja pakottaa heitä naimisiin sotilaidensa kanssa. Kristittyjä naisia pidetään toisinaan jonkinlaisina voitonmerkkeinä.

Maassa ei voi juurikaan saada oikeutta laillista tietä. Monet kristityt ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ystävällismielisempiin kyliin, joissa Open Doorsin yhteistyökumppanit antavat heille hätäapua paikallisten kirkkojen kautta.

Islamista tai perinteisistä uskonnoista kristityiksi kääntyneitä voidaan painostaa osallistumaan ei-kristillisiin rituaaleihin. Kristityiksi kääntyneitä naisia voidaan pakottaa avioliittoon ja saattaa raskaaksi tai heistä voidaan erota.
Korruptiota vastaan nousevat kristityt johtajat kokevat kaikkialla maassa hallituksen häirintää ja asioihin puuttumista.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Väkivalta on jatkunut raivoisana, ja painostus kristittyjä kohtaan on hieman lisääntynyt erityisesti seurakuntien elämässä. Varsinkin maan itäosassa jihadistit ovat toistuvasti hyökänneet kirkkoja vastaan. Järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio tekevät seurakunnan ja yhteisön elämän äärimmäisen vaikeaksi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Maan itäosassa Iturin maakunnassa ja Pohjois-Kivussa kristittyjä vainoaa islamistinen kapinallisryhmä ADF. Se hyökkää avoimesti paikallisia kristittyjä, miehiä, naisia, tyttöjä ja seurakunnanjohtajia vastaan. Islamista tai perinteisistä uskonnoista kristityiksi kääntyneet ovat vainolle erityisen alttiita.

Millaista maassa on elää miehenä?

Maan itäosassa kristityt miehet kohtaavat väkivaltaa ja äärimmäistä vainoa, kuten silpomista, sieppauksia, pakkovärväämistä aseistettuihin ryhmiin, pakkotyötä, seksuaalista pahoinpitelyä ja brutaaleja murhia. Siepatut miehet joutuvat maksamaan suuria lunnaita vapaiksi pääsyä vastaan, mikä syöksee heidän valmiiksi köyhät perheensä kurjuuteen.

Raporttien mukaan kristittyjä miehiä syrjitään heidän työpaikoillaan erityisesti maan itäosissa.

Kristittyjen miesten vainoaminen on keino heikentää heidän perheittensä ja myös kirkon tilannetta. ADF ottaa kohteikseen myös seurakunnanjohtajia, varsinkin jos he ovat julkisesti puhuneet väkivaltaa vastaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti islamin hallitsemilla alueilla naisia kohdellaan miehiä alempiarvoisina. Se ilmenee muun muassa siten, että kristityltä naiselta riistetään lapset ja perintö, jos hänen aviopuolisonsa kuolee.

Maan itäosassa kristityt naiset joutuvat islamistisen ADF-ryhmän hyökkäysten kohteiksi. Heitä raiskataan ja kidnapataan seksiorjiksi tai pakkoavioliittoihin. Nuoria tyttöjä voivat tavoitella heitä paljon vanhemmat ADF:n miehet. Seksuaalisen väkivallan aiheuttaman häpeän takia perheet ja yhteisöt saattavat eristää ja hylätä hyökkäyksen kohteiksi joutuneet naiset ja tytöt. Siten he menettävät asemansa yhteisössä, vaikkei heitä siepattaisikaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten kumppaneidensa kautta tukeakseen Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjä. Heille järjestetään valmennusta vainosta selviämiseen, toimeentulohankkeita sekä traumaterapiaa.

Rukoile:

Rukoile vakauden ja oikeudenmukaisuuden palaamista maan itäosaan.

Rukoile Jumalalta viisautta ja voimaa seurakuntien johtajille, kun he huolehtivat seurakuntalaisistaan.

Pyydä lisää mahdollisuuksia auttaa kirkkoja järjestämään trauma- ja hätäapua.

Isä Jumala, kaipaamme nähdä kristittyihin kohdistuvan väkivallan ja laittomuuden loppuvan Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Auta viranomaisia pysyvän rauhan toteuttamisessa. Rukoilemme viisautta ja rohkeutta seurakuntien johtajille heidän palvellessaan traumatisoituneita pakolaisia ja opastaessaan kristittyjä vainon kohtaamisessa. Kosketa parantaen kaikkia kärsiviä. Aamen.