Afganistan

1

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Afganistan koostuu yhteiskuntana heimoyhteisöistä. Uskollisuus perhettä, klaania ja heimoa kohtaan on näin ollen äärimmäisen tärkeää.

Islam nähdään osana afgaani-identiteettiä ja islamista luopuminen perheen ja yhteisön pettämisenä. Islamista luopuminen on myös laitonta. Tilanne oli erittäin vakava jo ennen Talebanin valtaannousua, mutta viime vuosi on ollut uskoville entistä vaarallisempi.

Taleban valvoo islamilaisten sääntöjen ja tapojen noudattamista. Totteleminen on kristityiksi kääntyneiden ainoa vaihtoehto.

Jos kristityn usko paljastuu, hän saattaa joutua perheensä ja heimonsa hylkäämäksi tai jopa tappamaksi. Islamista luopumista pidetään myös merkkinä mielisairaudesta, ja kristinuskoon kääntynyt saatetaan pakottaa psykiatriseen hoitoon.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Afganistanin pistemäärä nousi neljä pistettä, koska väkivalta lisääntyi. Kristityt joutuvat kestämään kaikilla elämän osa-alueilla yhtä paljon painostusta kuin Pohjois-Koreassa, vaikka vainon tapa ja sen toteuttajat ovat näissä kahdessa maassa erilaiset. Kun Taleban-liike otti Afganistanin valtaansa 15. elokuuta, monet kristityt yrittivät turvallisuutensa takia joko lähteä maasta tai muuttaa paikasta toiseen maan sisällä, sillä monien vapauksien tiedettiin peruuntuvan. Kristityille menetettäviä vapauksia ei tosin juuri ollut, sillä Afganistan on ollut World Watch List -raportin toisella sijalla jo vuosien ajan ja vainon taso on ollut äärimmäisen vakava kaikilla elämän osa-alueilla. Paljastumisen riski on kuitenkin kasvanut, sillä Talebanilla on valta kaikilla hallinnon osa-alueilla. Sillä on pääsy kansainvälisten joukkojen dokumentteihin, joiden avulla se voi tunnistaa kristittyjä. Edellä mainituista syistä väkivaltaa mittaava pistemäärä nousi 15:llä. Äärimmäinen väkivallan määrä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen kristitty pakenisi maasta tai että kirkon elämä olisi täysin mahdotonta. Se ei myöskään tarkoita, etteikö vaino voisi myöhemmin pahentua tai että tilanne Pohjois-Koreassa olisi parantunut.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjen on Afganistanissa pidettävä uskonsa ehdottoman salassa. Ne, jotka paljastuvat uskoviksi, saatetaan lähettää mielisairaalaan, sillä perheissä uskotaan, ettei järkevä ihminen halua jättää islamia. Perheenjäsenet tai ääri-islamistit, kuten talebanit, saattavat pahoinpidellä tai jopa tappaa kristityn.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet kokevat uskonsa tähden pilkkaa, vankeutta, vammautumiseen johtavaa kidutusta, uhkailua, seksuaalista väkivaltaa sekä mahdollisesti kuoleman. Tällaista vainoa he joutuvat kokemaan perheittensä, yhteisönsä ja Talebanin taholta.

Jos perheenjäsenistä yksi tiedetään käännynnäiseksi, yleensä koko perhe kohtaa vainoa. Islamista pois kääntyneiden miesten on usein löydettävä uusia tulonlähteitä, jotta he eivät jää kiinni siitä, etteivät osallistu uskonnollisiin rituaaleihin. Kiinni jäädessään he kokevat työvoimaviranomaisten voimakasta syrjintää.

Millaista maassa on elää naisena?

Afganistanissa naisilla on rajallinen sosiaalinen ja taloudellinen itsenäisyys. He ovat kuitenkin erittäin suojattomia fyysisen väkivallan edessä. Talebanin vuoden 2021 valtaannousun jälkeen naisten asema muuttui entistä vaarallisemmaksi ja kaikki naisten oikeuksien eteen tehty työ pyyhkiytyi hetkessä pois.

Pakkoavioliitot ovat Afganistanissa tavallisia, ja on yleisesti hyväksyttävää, että mies lyö vaimoaan. Jos nainen kääntyy islamista kristinuskoon mutta hänen perheensä ei, naista kohtaa usein kotiaresti, seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaus, väkivalta, pakkoavioliitto muslimin kanssa tai jopa kunniamurha. Naisten on erittäin vaikeaa saada oikeutta.

Afganistanissa kristinuskoon kääntyy yleensä koko perhe, joten monen uskovan naisen ei tarvitse kohdata väkivaltaa perheessään. Muiden kristittyjen tavoin he pyrkivät pitämään uskonsa salassa välttääkseen yhteisönsä vakavan vainon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee alueen kristittyjä kutsumalla maailmanlaajuista seurakuntaa rukoukseen: Afganistan ja sen pieni kristittyjen joukko tarvitsevat rukousta enemmän kuin koskaan.

Rukoile:

Rukoile Afganistanin salaisten uskovien puolesta, että he olisivat turvassa Talebanin väkivaltaisuuksilta. Rukoile, että Talebanin johtajat puolustaisivat ja suojelisivat ihmishenkiä ja että Jumala kääntäisi heidän sydämensä vihasta rakkauteen. Rukoile afgaanipakolaisia tukevien Open Doorsin kumppaneiden puolesta, että he täyttyisivät armolla ja rakkaudella.

Herra, tiedämme, että sinä itket, kun näet lastesi itkevän. Tiedämme, että välität Afganistanista enemmän kuin me voimme sitä osoittaa. Herra, tee ihmeitä tässä maassa. Suojele lapsiasi ja kaikkia muita, jotka kokevat siellä järkyttäviä ihmisoikeusrikkomuksia. Muuttukoon tämä maa epätoivosta ja julmuudesta maaksi, joka kaikuu Sinun nimesi ylistys. Aamen.