Afganistan

9

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Talebanin valtaannousu elokuussa 2021 pakotti useimmat kristityt joko entistä enemmän maan alle tai pakenemaan maasta kokonaan. Lähes kaikkien kotiryhmien toiminta lakkasi. Kristittyjen oli pakko jättää kaikki omaisuutensa paetessaan. Yli vuosi Talebanin valtaantulon jälkeen lupaukset ihmisten vapauden tunnustamisesta ovat osoittautuneet katteettomiksi. Jeesuksen seuraaminen merkitsee kuolemantuomiota.

Talebanin määräämät tiukat rajat eivät yhteiskunnassa jätä tilaa poikkeuksille. Kristittyjen, jotka ovat melkein kaikki kääntyneet islaminuskosta, on pidettävä uskonsa salassa. Vallitsevan islamilaisen lain mukaan islamista luopumista pidetään häpeällisenä, kuolemanrangaistuksen ansaitsevana tekona. Jos uusien kristittyjen usko paljastuu, seuraukset ovat hirvittävät ja väkivaltaiset. Toteuttajina voivat olla jopa sukulaiset, joiden on palautettava perheen kunnia pääsemällä eroon kristitystä perheenjäsenestä.

Tuhannet afgaanipakolaiset elävät nyt Afganistanin naapurimaissa. Pakolaisille tarkoitetuilla leireillä olot ovat usein surkeat, ja pakolaisten joukossa on monia kristittyjä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Melkein kaikki afgaanikristityt ovat entisiä muslimeja eivätkä voi harjoittaa uskoaan avoimesti. Islamista luopumista pidetään lain mukaan häpeällisenä ja kuolemalla rangaistavana tekona. Jos kristityt paljastuvat, heidän on paettava maasta. Suku, klaani tai heimo päättää usein palauttaa kunniansa ja “hoitelee” kääntyneiksi tiedetyt itse. Kun Taleban tuli valtaan elokuussa 2021, useimmat kristityt koettivat lähteä maasta tai piiloutuivat. Vallanvaihto toi mukanaan voimakkaita muutoksia. Naiset joutuivat jäämään jälleen neljän seinän sisälle, ja myös etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asema muuttui. Niihin kuuluvat kristityiksi kääntyneet, joita pidetään luopioina. Vaikka Taleban ei vaikuta kovin yhtenäiseltä, se lujittaa valtaansa. Kristityiksi kääntyneiden on sopeuduttava ja mukauduttava joustamattomaksi muuttuneeseen yhteiskuntaan. Vainoa ja etenkin väkivallan tasoa kuvaava pistemäärä on Afganistanin kohdalla alentunut, mutta se ei merkitse kristittyjen tilanteen parantumista. On vain tullut paljon vaikeammaksi määritellä, mistä syistä ihmiset kärsivät vainoa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaikka Talebanin juuret ovat syvällä Afganistanin etelä-, itä- ja luoteisosissa, koko maa on tiukasti islaminuskoinen ja kristityt kohtaavat vaikeuksia kaikkialla maassa. Kontrolli ja tarkkailu ovat kuitenkin tiukempia maaseudulla kuin useimmissa kaupungeissa. Perheiden ja yhteisöjen vihamielisyys kristittyjä kohtaan on samanlaista koko maassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Talebanin valtaantulon jälkeen useimmat seurakuntien johtajat ovat olleet paossa. Heistä enemmistö on miehiä. Jotkut ovat kadonneet, ja toisia on pahoinpidelty. Miehet ja pojat pelkäävät myös joutuvansa pakotetuiksi Talebanin joukkoihin.

Kristittyjen miesten kokema painostus näkyy myös suvun ja yhteisön elämässä. Miehet ovat etualalla yhteiskunnan elämässä. Kristityiksi kääntyneet joutuvat siten paljastuessaan vainotuiksi, ulkopuolelle suljetuiksi, siepatuiksi ja väkivallan tai tapon kohteiksi. Tämän takia kristityt miehet pitävät matalaa profiilia. Jotkut valitsevat alempia asemia työpaikoilla välttyäkseen huomiolta. Heidän on pakko elää, tehdä työtä ja käyttäytyä muslimien tavoin. Perheet ovat riippuvaisia miesten saamasta elannosta. Jos kristityksi kääntynyt tapetaan tai katoaa, perheitä voi kohdata köyhyys tai hyväksikäyttö. Kristityillä pojilla ei uskonsa takia katsota olevan mitään arvoa. He voivat myös joutua seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Afganistanin naisilla on jo kauan ollut miehiä alempi yhteiskunnallinen asema. Heitä on pidetty toisen luokan kansalaisina, ja Talebanin valta tekee heidän tulevaisuudestaan entistä epävarmemman. Tyttöjen koulunkäyntiä rajoitetaan. Tällä hetkellä naiset eivät saa osallistua työelämään, ja heidän on yhä enemmän pysyttävä kotona.

Nämä asenteet lisäävät äärimmäistä painostusta, jota kristityiksi kääntyneet naiset voivat kokea perheissään ja yhteisöissään. Siten he ovat erittäin haavoittuvia. Kääntyminen kristinuskoon tapahtuu Afganistanissa tavallisesti perheittäin. Jos nainen päättää kääntyä yksin, hän todennäköisesti pitää sen salassa. Muuten häntä voisi uhata väkivalta, kotiaresti, pakkoavioliitto tai seksuaalinen väkivalta. Maassa vallitsevan häpeän ja kunnian kulttuurin vuoksi naiset eivät todennäköisesti tee ilmoitusta raiskauksesta tai seksuaalisesta väkivallasta. Siihen liittyy stigmaa, eikä oikeusturvaa ole.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kutsuu ihmisiä rukoilemaan Afganistanin vainottujen kristittyjen puolesta ja tarjoaa käytännön tukea naapurimaihin paenneille kristityille.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala varjelisi salaisia kristittyjä ja että hänen läsnäolonsa toisi rauhaa, iloa ja toivoa heidän sydämiinsä.
Rukoile, että naapurimaihin paenneet johdatettaisiin paikkoihin, joissa he saavat kaiken tarvitsemansa avun.
Pyydä, että Pyhä Henki muuttaisi Talebanin johtajien asenteen naisia ja uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan.
Taivaallinen Isä, on vaikea kuvitella, millaista on olla kristitty Afganistanissa. Sinä tiedät, mitä he joutuvat kokemaan. Pyydämme, että jokainen afgaaniveljemme ja -sisaremme, maassa tai sen ulkopuolella, tulisi tuntemaan sinun voimaa antavan ja rohkaisevan läsnäolosi. Varjele heitä pahalta, ja suo kristityille mahdollisuuksia kokoontua salaa. Anna heille kaikki, mitä he tarvitsevat fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti.
Rukoilemme rohkeasti, että Talebanin johtajat kohtaisivat sinut. Muuttakoot kohtaamiset heidän oman elämänsä ja ihmisten elämän kaikkialla Afganistanissa. Tulkoon sinun valtakuntasi Afganistanissa. Aamen.