Jemeniä jo vuosia runnellut sota on ajanut monet kodeistaan pakolaisleireille. Ainoa valon pilkahdus tilanteessa on se, että leireillä on mahdollisuus kertoa evankeliumista. Rukoillaan, että niistä, jotka kuulevat leireillä Jeesuksesta, tulee Hänen opetuslapsiaan.

Ef. 1:17 Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.