Rukoillaan, että Jeesus saisi elää ihmisten sydämissä ja että hänen sanaansa julistettaisiin Hänen kirkossaan. Rukoillaan, että rakkaus, anteeksianto ja sovinto saisivat kuulua kristittyjen elämään, ja että he voisivat osoittaa näitä asioita myös muille irakilaisille ja kurdeille.

Gal. 5:22-25: Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.