Filippiinit, Indonesia, Malesia, Brunei,
Singapore ja Thaimaa käynnistivät tammikuussa yhteiset
ponnistelut torjuakseen islamismia ja turvallisuusuhkia
rajojen yli. Kiitetään Herraa aloitteesta ja rukoillaan, että se
täyttää tehtävänsä.

1. Kor. 15:58: Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.