Aisa* on kristittynä palvellut heimoaan jo vuosia. Perhe ei tue hänen kääntymistään, mutta hän on hiljainen todistaja. Hän pitää joka kuukausi opetuslapseustapaamisen 15 ihmiselle. Rukoilemme, että he juurtuisivat syvälle Kristukseen ja että Jumala sytyttäisi muidenkin sydämissä halua tulla mukaan.

1. Kor. 15:58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.