TERVETULOA LYDIAN JOHTAMAAN HYLKIÖIDEN KIRKKOON

Kadonneet löytyvät, sairaat paranevat, kuolleet palaavat elämään

Beth, Open Doorsin toimittaja, matkusti hiljattain Etelä-Filippiineille tapaamaan muslimitaustaisia uskovia, joita Open Doors tukee. Osana Bethin työtä on kutsua maailman kristittyjä rukoilemaan vainottujen siskojensa ja veljiensä puolesta ja tukemaan heitä – mutta mitä merkitystä sillä on?

Kun nousin laulamaan eteläfilippiiniläisessä kirkossa, laulut olivat hyvin tuttuja: Pyhä pyhä pyhä, Herra sua mä koroitan, Päättänyt olen seurata Herraa. Näitä lauluja olen laulanut aikaisemmin tuhansia kertoja, mutta nyt lauloimme ne eri tavalla.

Sävelet olivat tutut, mutta sanat samankieliset. Sama on yksi Etelä-Filippiineillä asuvista heimoista. Se on perinteisesti islaminuskoinen, mutta nämä uskovat ovat laulun sanojen mukaisesti “päättäneet seurata Herraa”.

Myös miljöö oli hyvin erilainen kuin kivinen kotikirkkoni: puinen rakennus toppien varassa, pari metriä merenpinnan yläpuolella. Perinteisesti samanheimoiset saavat elantonsa kalastuksesta, ja tämä yhteisö pysyy aina veden lähettyvillä. Silloin kun he eivät ole veneineen merellä pyytämässä kalaa, he ovat puisissa taloissaan vesirajalla. Kun katsoo lattialankkujen välistä, voi nähdä aaltojen liplattavan jalkojensa alla.

Sanojen “Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, en. En palaa, en” laulaminen ei ole koskaan tuntunut yhtä vaikuttavalta. Filippiineillä on 13 muslimiheimoa, joista Saman heimolla on alhaisin koulutus- ja tulotaso. Niinpä sitä pidetään alhaisimpana ja vähäisimpänä heimona, ja muut muslimiheimot halveksivat sitä. Saman heimoon kuuluvia syrjitään, heidän työllistymisensä estetään eikä heidän anneta käyttää yhteisiä varoja. Joskus muut heimot jopa hyökkäävät Saman heimoon kuuluvia vastaan ja tappavat heitä. Tavoitteena on ryöstää samanheimoisten omaisuutta kuten veneitä, mutta myös voimaa osoittaen pyrkiä pitämään heidät alistetussa asemassaan.

Jos Saman heimoon kuuluva päättää jättää islamin ja seurata Jeesusta, se nähdään vakavana identiteetin pettämisenä, ja muut heimon jäsenet hylkäävät kääntyneen. Hänet eristetään sosiaalisesti, häntä pilkataan ja hänet suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Hänestä tulee hylkiö hylkiöiden keskelle.

Syrjinnästä ja uhkauksista huolimatta nämä uskovat pysyvät lujina: “En palaa, en.” Kuulin tarinan nuoresta uskovasta, jonka veli uhkasi katkaista hänen jalkansa, jos hän ei lopettaisi kirkossa käymistä. Hän vastasi, että suhde Jeesukseen on ainut asia, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Ja jos Jumala oli päättänyt varjella hänen jalkansa, sitä ei voitaisi katkaista. Onneksi veli ei toteuttanut uhkaustaan. Lisäksi nuoren uskovan todistuksen kautta myös hänen tätinsä tuli mukaan kirkkoon.

Jokaisella uskovalla on kerrottavana tarina kokemastaan vainosta. Silti he ovat täällä laulaen keuhkojensa pohjasta riemullista ylistystä Jumalalle.

JUMALA KUTSUU JOHTAJIKSI UNEN KAUTTA
Kirkon johtajina toimivat Matt* ja Lydia*.
Palvelutehtävänsä ohella Matt työskentelee myös kalastajana. Kun Mattista tuli kristitty, hänen ensimmäinen vaimonsa jätti hänet ja meni naimisiin toisen kanssa. Matt päätti pysyä naimattomana seitsemän vuotta, ja sen jälkeen hän rukoili ja paastosi pyytäen Jumalalta vaimoa. Ja Jumala toi Lydian hänen luokseen.

Matt on kirkon pastori, ja Lydia toimii johtotehtävissä hänen rinnallaan. Kun osallistumme jumalanpalvelukseen, Lydia on Mattin kanssa edessä jotamassa ylistystä ja rukousta ja rohkaisemassa nuoria uskovia lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Lydialla on leveä, kaunis hymy.

Open Doorsin tukijoiden lahjoitukset ja rukoukset ovat mahdollistaneet Mattille ja Lydialle osallistumisen kirkon johtamiskoulutukseen.

Lydia kertoo: “Opin johtamaan kirkkoa, erityisesti asemassani pastorin vaimona. Olisin pystynyt tekemään tätä työtä ilman koulutustakin, mutta taso ei ehkä olisi ollut hyvä. Koulutuksen ansiosta voin tehdä enemmän.”

Oli aika jolloin Matt ja Lydia eivät olleet varmoja pitäisikö heidän jatkaa palvelutehtävässään. Toiseen heimoon kuuluva ryhmä surmasi heidän yhteisöönsä kuuluvia samanheimoisia näiden ollessa merellä kalastamassa. Yhden kirkon jäsenen poika sai surmansa. Monet uskovat muuttivat pois peläten väkivallan jatkuvan, ja myös Matt ja Lydia miettivät pitäisikö heidänkin lähteä.

Lydia sanoo: “Mieheni ja minä kysyimme Jumalalta rukouksessa, pitäisikö meidän lähteä täältä. Minä pyysin Jumalalta merkkiä, pitäisikö meidän lähteä vai jäädä, ja Jumala vastasi rukoukseeni. Näin unta kahdesta kristitystä työntekijästä, joista toinen kysyi minulta: “Jos te lähdette tästä paikasta, kuka sitten siivoaa sen? Kuka pesee likaiset astiat?”

Matt ja Lydia ottivat unen merkkinä jäädä.

KADONNEET LÖYTYVÄT, SAIRAAT PARANEVAT, KUOLLEET PALAAVAT ELÄMÄÄN
Kirkko on kasvanut Mattin ja Lydian johtamana. Open Doors tuki kirkon rakentamista kristittyjen kokoontumispaikaksi, mutta nyt seurakunta on omavarainen ja pystyy itse ylläpitämään kirkkorakennuksen.

Lydia kertoo: “Olen todella onnellinen siitä, että jäin. Jumala on osoittautunut uskolliseksi minulle antamansa näyn suhteen. Herra pesee “likaisia astioita”; Hän puhdistaa ihmisiä täällä.

Muuan kristitty työntekijä rohkaisi minua ja miestäni sanomalla: ‘Ette koskaan tiedä, miten Jeesus tulee tekemään työtään teidän yhteisössänne. Ette näe sitä vielä, mutta kaikista naapureistanne voi tulla Jeesuksen Kristuksen seuraajia.’ Tämä on nyt käymässä toteen. ”

Lydia kertoo tarinoita ihmisistä, jotka ovat tulleet uskoon hämmästyttävien parantumisihmeiden vaikutuksesta. Muuan nuorukainen oli halvaantunut, mutta kun hänen puolestaan rukoiltiin, hän pystyi liikkumaan jälleen. Muuan toinen mies kuoli, mutta palasi takaisin elämään Mattin ja Lydian rukoiltua hänen puolestaan. “Olimme kaikki tosi onnellisia siitä, että tämä ihme tapahtui. Tarina levisi, ja monet tulivat tietämään Jeesuksesta”, Lydia kertoo.

Olin vaikuttunut siitä, kuinka paljon nuoria ihmisiä oli mukana ja palveli seurakunnan kokoontumisessa, johon osallistuimme. Lydia ja Matt kouluttavat myös heitä johtajiksi. Lydia kertoo: “Aikaisemmin opetin lapsia, mutta nämä lapset ovat kasvaneet! Nyt he voivat itse opettaa lapsia. Äsken näit heidän johtavan kokousta. Kun pyydän heitä johtamaan, he sanovat: ‘Ei, ei, emme osaa!’ Mutta rohkaisen heitä, ja he pystyvät siihen.”

LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETTAMINEN AUTTAA VÄHENTÄMÄÄN VAINOA

Open Doorsin tukijoiden lahjoitukset ja rukoukset ovat myös mahdollistaneet Lydian kouluttautumisen luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi.

Kaikista Filippiinien heimoista samanheimoisilla on alhaisin lukutaidon ja koulutuksen taso. Vuoden 2010 väestönlaskenta osoitti, että vähemmän kuin 40 prosenttia samanheimoisista on luku- ja kirjoitustaitoisia, ja kaikilla heimon jäsenillä on keskimäärin vain kahden vuoden koulutus. Kun tälle yhteisölle järjestetään koulutusta, jossa he oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, heidän mahdollisuutensa työllistyä ja hakea avustuksia hallitukselta paranevat, eikä heitä pystytä pettämään liikeneuvotteluissa. Koulutus antaa heille myös omanarvontuntoa.

Open Doorsin mahdollistama luku- ja kirjoitustaidon opettajan koulutus oli Lydialle todella tärkeä. Hän kertoo: “Opin tekemään tuntisuunnitelmia ja käsittelemään opiskelijoita. Minua rohkaistiin opettamaan määrätietoisesti. Opin sekä nuorten että vanhojen opiskelijoiden kohtelua. Minulle nuorten opettaminen on helpompaa! Vanhemmat ovat haastavampia, koska he ovat ujoja ja omiin tapoihinsa urautuneita. Koulutukseni auttoi minua rohkaisemaan heitä. ”

Jopa lapsille, jotka pystyvät käymään valtion koulua, Lydian tunnit ovat merkittävä tuki. Koska Lydian yhteisöön kuuluvat lapset ovat samanheimoisia ja kristittyjä, heidän opettajansa syrjivät heitä usein, ja koulukaverit kiusaavat.

Huolimatta samanheimoisten kohtaamasta syrjinnästä ja heimoon kuuluvien kristittyjen kohtaamasta vainosta Lydian toiveet ovat korkealla yhteisönsä jäsenten suhteen. Lydia sanoo: “Haluan olla antelias Badjao’ille (Lydian opettama ryhmä samanheimoisia). Haluan heidän saavan koulutusta. Joskus he pelkäävät, että heitä rajoitetaan. Ihmiset pilkkaavat heitä sanoen, että he ovat vain samanheimoisia, vain Badjao’ita. Pyydän, etteivät he kuuntelisi.

Lydia joutui lopettamaan oman koulunkäyntinsä kuudennen luokan jälkeen, koska hänen perheensä ei pystynyt rahoittamaan sitä. Hän oli yksi viidestätoista sisaruksesta. “Olisin halunnut jatkaa opintojani, mutta meillä ei ollut varaa siihen” , Lydia kertoo.

Hän on todella kiitollinen niille, jotka mahdollistivat hänen opintojensa jatkumisen luku- ja kirjoitustaidon opettajan koulutuksen, johtamiskoulutuksen ja vainoihin valmistavan koulutuksen muodossa.

Lydia sanoo: “Olen äärimmäisen kiitollinen niille, jotka ovat rukoilleet ja tukeneet kouluttautumistani. Ilman sitä en olisi se, mikä nyt olen. Kävin koulua vain kuusi luokkaa, enkä tiedä mitä olisin tehnyt elämälläni ilman näitä opintoja. Ilman niitä en olisi saanut kokea ihmisten kutsuvan minua arvonimellä madam, mutta nyt minua kunnioitetaan. Kiitän teitä sydämeni pohjasta. Herra, jonka tunnen, siunaa teitä satakertaisesti kaikesta siitä, mitä teette Hänelle.”

TOIVOA, PELKOA JA ROHKAISUA
Lydia tuntee huolta Mattista ja heidän lapsistaan, mutta luottaa siihen, että he ovat Jumalan kädessä. “Joskus olen peloissani, erityisesti silloin kun mieheni opettaa muslimienemmistöisellä alueella”, Lydia kertoo, “Mutta aina kun tunnen pelkoa tai surua sydämessäni, kuulen äänen sanovan minulle: ‘Älä pelkää. Olen miehesi kanssa.’ Vaikka mieheni on vainoajien keskellä, tiedän hänen pysyvän hengissä, jos Jumala tahtoo hänen jatkavan palvelutehtäväänsä.”

“Joskus pelkään lasteni puolesta, koska Jeesuksen seuraajina he kuuluvat täällä vähemmistöön. Olen huolissani siitä, pystyvätkö  he pysty puolustamaan uskoaan tai joutuvatko he huonoon seuraan. Unelmani on, että he ovat kuuliaisia Jumalan suunnitelmalle elämäänsä varten. ”

Lydia tahtoo rohkaista siskojaan kaikkialla maailmassa, erityisesi niitä, jotka kohtaavat samanlaisia haasteita ja pelkoja kun hän.

“On vaikeaa olla kristitty ja pastorin vaimo, sillä kohtaamme monia haasteita. Mutta on hyvin tärkeää, että tottelemme Herran ääntä kaikessa ja annamme Hänen tehdä elämäämme koskevat päätökset. Ole riippuvainen Herrasta kaikessa mitä teet, koskipa se sitten aviomiestäsi tai lapsiasi. Aina kun teillä on konflikteja perheessänne, muista että Jumala on läsnä. On tärkeää että sinä ja aviomiehesi olette tiimi. ”

Lydia ja Matt näyttävät meille, kuinka he istuvat yhdessä ja selvittävät Mattin kalastussiimaa. Niin he tekevät puoli tuntia joka ilta. Se on tärkeää paitsi Mattin työn mahdollistajana myös tuokiona, jolloin Matt ja Lydia voivat keskustella asioista ja vain olla yhdessä. On selvää, että he ovat hyvin läheisiä toisilleen.

Lydia sanoo: “On hyvin tärkeää antaa Herralle ensimmäinen sija ja antaa Hänen olla kodin keskus. Jos tottelemme Jumalaa, olemme turvassa hänen siipiensä suojassa. Vaikka eri asioissa tuleekin ongelmia, Jumala on aina keskellämme. Jopa kuoleman hetkellä Herra suojelee meitä.”

RUKOILKAA LYDIAN, HÄNEN PERHEENSÄ JA HÄNEN KIRKKONSA PUOLESTA
Lydia pyytää meitä rukoilemaan perheensä, kirkkonsa ja yhteisönsä puolesta. “Mieheni ja minä voimme jatkaa palvelutehtävässämme, koska teidän rukouksenne kantavat meitä.”

“Rukoilkaa toimeentulomme puolesta. Kirkon jäsenet tulevat usein pyytämään meiltä apua. Rukoilkaa, että Herra varustaisi meidät niin, että voimme myös auttaa muita. ”

“Perheeni puolesta rukoilen, että kodissamme vallitsisi usko ja pysyisimme lujina Herrassa mitä ikinä tapahtuukin. ”

“Kirkon puolesta rukoilen, että seurakuntalaiset auttaisivat meitä palvelutehtävässämme, ja Jumala käyttäisi heitä voimakkaasti tahtomallaan tavalla. Uskon, että Jumalan voima ei virtaa ainoastaan meissä, vaan ulottuu myös seurakunnan jäseniin. Rukoilen, että he näkisivät Jeesuksen itsessään ja eläisivät Jumalan voittoa todeksi elämässään.”

BETHIN MIETTEITÄ
Lähdettyämme Mattin ja Lyydian yhteisöstä jään ajattelemaan Lydian sanoja “Ilman näitä koulutuksia en olisi saanut kokea ihmisten kutsuvan minua arvonimellä madam, mutta nyt minua kunnioitetaan”.

Mielestäni näihin sanoihin tiivistyy vaikutus, jonka näen Open Doorsin tukijoiden lahjoituksilla ja rukouksilla olevan tähän yhteisöön. Ne eivät mahdollista ainoastaan rakennuksia ja koulutusta, vaan myös omanarvontunnon.
Maailma on yrittänyt murskata samanheimoisten siskojemme ja veljiemme tunteen omasta arvostaan täysin. Heille on kerrottu että he ovat alhaistakin alhaisempia, samanarvoisia kuin katujen lika.

Kun heille opetetaan erilaisia taitoja kuten lukemista ja kirjoittamista, nämä sisaremme ja veljemme voivat saada kunnioitusta jopa vainoojiltaan.

Ja kun koulutetaan Mattin ja Lydian kaltaisia kirkon johtajia, he pystyvät kertomaan yhteisönsä jäsenille, että näillä on ääretön arvo – universumin Jumala pitää heitä kuolemansa arvoisina. Heidän ei enää tarvitse nähdä itseään hylkiöinä. He eivät tosin asu palatseissa eivätkä pidä kruunua päässään, mutta he ovat Kuninkaan poikia ja tyttäriä.

Alaviite: *Nimet on muutettu turvallisuussyistä

Lähde

Minä ja Raamattuni: Jumalan sana leviää Irakissa

Rakastatko Raamattua? Sukellatko Sanaan joka aamu saadaksesi inspiraatiota uutta päivää varten? Vai kuulutko niihin, jotka mieluummin keskustelevat Raamatun jakeista seurakunnan raamattupiirissä? Et ole tässä suhteessa ainoa. Vainotuille kristityille Raamattu on...

HYÖKKÄYKSET SIGISSÄ – Indonesiassa

Marraskuun 27. päivä vuonna 2020 Se oli tavanomainen päivä Lewunon kylässä*. Aurinko paistoi itäisellä taivaalla, ja kyläläiset olivat aamutoimissaan. Kandi, koko ikänsä kylässä asunut nuori nainen, oli sinä aamuna vanhempiensa kotona aviomiehensä ja pienten lastensa...

BANGLADESH: COVID-19 JA SYKLONI

Kun pyörremyrsky Amphan iskiHirmumyrsky Amphan iski Bangladeshin lounaisosiin toukokuussa. Se riehui kaksi päivää tuhoten totaalisesti niin kevytrakenteisia majoja kuin kunnon talojakin, repien puita juurineen ja tuhoten sadon sekä karjaa. Useita ihmisiä kuoli. Samaan...

Hajaratun tarina

Chibobin kylätie on pölyinen ja poltetun siennan värinen. Siinä on paljon kuoppia, jotka ovat täynnä vettä äskeisen myrskyn jäljiltä. Talot ovat pienissä rykelmissä. Vuosien kuluessa kylään on syntynyt polkuja, jotka risteilevät talosta toiseen. Kylän ympärillä...

”RISTI MERKITSEE VOITTOA” Irakilaiset kristityt juhlivat pyhän ristin päivää

Risti: laulat siitä kirkossa, voit pitää sitä koruna kaulallasi tai jakaa sitä koskevia sitaatteja sosiaalisessa mediassa. Mitä risti merkitsee sinulle?Irakissa tätä kysymystä pohditaan joka vuosi ”ristin päiväksi” kutsutussa juhlassa. Jo vuosisatojen ajan kristityt...

DANIELAN JOULU – Tarina Kolumbiasta

Caucasia on keskikokoinen kolumbialainen kaupunki, jonka asukasluku on vähän yli 100 000. Siellä elämä tuntuu olevan hitaampaa, rauhallisempaa ja yksinkertaisempaa. Siellä on tomuisia hiekkateitä, asfaltoituja katuja, ja jotkut talot on rakennettu korkealle tulvien...

Pahoinpitelyä, uhkailua ja karkotuksia: Elämää kristittynä kommunistisessa Vietnamissa.

VIETNAMIN KRISTITYT KOKEVAT HIRVEÄÄ VAINOA.Open Doorsin vuotuisessa 50 maata sisältävässä kristittyjä kohtaan kohdistuvaa syrjintää ja vainoa mittaavassa World Watch-listassa Vietnam on sijalla 21.Kun maa muuttui kommunistiseksi vuonna 1975, seurakuntaelämä on ollut...

Khalid: Perheensä hylkäämästä pojasta menestykekkääsi liikemieheksi

Itä-Afrikassa monet kristityt joutuvat maksamaan uskostaan kovan hinnan: heistä tulee yhteiskunnan väliinputoajia. Tottumaton katse ei heti näe tätä hintaa; se on piilevä. Open Doorsin taloudellista apua tuovat ohjelmat varustavat muusta yhteiskunnasta syrjään...

KIRTI

Sanotaan, että Intiassa on miljoonia jumalia, vaikka tarkkaa lukumäärää ei tiedetäkään. Näiden jumalien palvojat matkustavat usein vanhoihin temppeleihin antamaan uhrilahjoja ja merkitsemään otsansa talikalla – tuhkan, saven ja kurkuman tai santelipuun sekoituksella....

Keski-Aasia ja lapset

Kuvittele olevasi kristitty lapsi maassa missä uskovat kohtaavat vainoa. Ehkä toiset lapset luokallasi kiusaavat siitä, että olet ”petturi” – tai ehkä vanhempasi ovat kieltäneet sinua kertomasta uskostasi ja joudut salaamaan sen. Vanhempasi ja heidän ystävänsä...

TERVETULOA KESKI-AASIAN SALAISEEN KIRKKOON

Jos käväisisit lauantai-iltana Muratin ja Miran (nimet muutettu turvallisuussyistä) kotona Keski-Aasiassa, et huomaisi mitään epätavallista. Heillä on isot päivälliskutsut. Herkullisia ruokalajeja on pitkän pöydän joka sentillä ja pöydän ympärillä istuvat ihmiset...

YHDESSÄ KESTÄMME: LEIRIT VAHVISTAVAT NUORIA USKOVIA MALESIAN AINOALLA KRISTILLISENEMMISTÖISELLÄ ALUEELLA

Muistan ensimmäisen kerran kun osallistuin kristilliselle nuortenleirille. Olin 14-vuotias ja todella innoissani saadessani olla ikäisteni kristittyjen nuorten ympäröimä. Kotikirkossani oli vain kourallinen muita teinejä, ja jos kerroin koulussa avoimesti uskostani,...

BURKINA FASON KIRKKOHYÖKKÄYKSISSÄ KUOLLUT JO 23 IHMISTÄ

BURKINA FASON KIRKKOHYÖKKÄYKSISSÄ KUOLLUT JO 23 IHMISTÄ    Open Doorsin työntekijä vieraili järkyttyneen yhteisön luona ja palasi mukanaan kutsu kiireelliseen rukoukseen. Burkina Faso on muslimienemmistöinen maa, jonka väestöstä noin 35% on kristittyjä. Maa...

PÄÄSIÄISSAFARI: Muista tänä pääsiäisenä sisariasi ja veljiäsi eteläisessä Afrikassa

ETIOPIA Nämä etiopialaiset kasvatettiin kunnioittamaan alueen vanhoja perinteitä ‒ mutta sitten evankeliumin valo saavutti heidät. Nyt he kokoontuvat pitkänäperjantaina palvelemaan Jeesusta salaa.  Etiopialaiset kristityt kokoontuvat pääsiäisjumalanpalveluksen...

EMME VOI NUKKUA YÖTÄMME RAUHASSA. BOKO HARAMIN KRISTITTYJÄ VASTAAN TEKEMÄT HYÖKKÄYKSET KAMERUNISSA.

Kymmenen vuotta vanha Pohjois-Nigeriaa islamilaiseksi valtioksi muuttavan Boko Haramin kapina paikallisia vallanpitäjiä vastaan on aiheuttanut inhimillisen tragedian. Sen vaikutukset tuntuvat useiden vuosien ajan. Taistelijat ovat sittemmin laajentaneet iskujaan...

Miksi Pohjois-Korea on yhä World Watch -listan kärjessä? – Pohjois-Koreasta paenneen näkemys

Pohjois-Koreasta paennut Timothy Cho* kertoo, kuinka maan johtajiin liittyvä henkilökultti on saanut aikaan äärimmäistä kristittyjen vainoamista. Synnyin Pohjois-Koreassa 1980-luvun lopulla, jolloin maata hallitsi tiukalla otteella kansakunnan johtajien eli Kimin...

Sri Lanka Jumala on murheemme keskellä

Huhtikuun 21. päivänä 2019, pääsiäissunnuntaina, eri puolilla Sri Lankaa tehtiin kolme pommi-iskua kirkkoihin – St. Anthonyn kirkkoon Kochikadessa, St. Sebastianin kirkkoon Negombossa ja Zion-kirkkoon Batticaloassa. Myös kolme hotellia olivat iskun kohteina. On...

VAINOT OVAT OSA HEIDÄN ELÄMÄÄNSÄ – mutta nämä veljemme ja sisaremme päättävät seurata Jeesusta huolimatta hinnasta

Jeesus varoitti opetuslapsiaan vainoista, mikä tuntui heistä varmasti pelottavalta. Hän sanoi, että vainoista tulisi osa opetuslasten elämää. Mutta Jeesuksella oli heille myös lupaus: “Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette...

KADOTETTU PARATIISI

Itä-Afrikan Swahilin rannikko on yksi maailman eksoottisimmista lomakohteista, mutta paikallisille kristityille, jotka muodostavat vähemmistön tässä "paratiisissa", ympäristö on melko vihamielinen. Open Doorsin työntekijä Eglan* vieraili äskettäin kohteessa. Palmujen...

Keski-Aasia

Nimeni on Alex* ja olen valokuvaaja. Minulla on usein etuoikeus matkustaa Open Doorsin projektityöntekijöiden mukana tapaamaan heidän tukemiaan ihmisiä eri puolilla maailmaa maissa, joissa kristittynä elämiseen liittyy todellisia haasteita. Siellä uskosta seuraa jopa...