31 päivää rukousta Intian puolesta, Hartaudet, Rukousaiheet
03.07.2021

3. Valhe: ”Intialaiset eivät saa kääntyä mihinkään muuhun uskontoon kuin hindulaisuuteen.”

Totuus: Joissakin Intian osavaltioissa on kyllä lakeja kääntymistä vastaan, mutta ne on säädetty estämään kääntymiseen pakottamista eli käännyttämistä, joka tapahtuu väkipakolla, petollisesti, valheilla houkutellen tai väärien kannustimien avulla. Ei ole olemassa mitään lakia sitä vastaan, että joku vapaaehtoisesti vaihtaa uskontoa.

Lue Kirje roomalaisille 10:9

”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.”

Rukoile:

– Ylistä Jumalaa siitä, että sanoivatpa jonkin maan lait mitä tahansa, kuka tahansa voi panna toivonsa Jeesukseen.

– Joskus äärihindut pakottavat kristityiksi juuri kääntyneitä osallistumaan niin kutsuttuun Ghar Wapsi -seremoniaan, jonka merkitys on “kotiinpaluu” ja joka viittaa hindulaisuuteen palaamiseen. Rukoile, että Jumala antaa uusille uskoville rohkeutta ja voimaa vastustaa painetta palata vanhaan uskontoonsa.

– Kääntymisen vastaisia lakeja käytetään usein verukkeena häiritä kristittyjen normaalia uskonnon harjoittamista, kuten rukouskokousten pitämistä tai jumalanpalvelukseen osallistumista. Äärihindut väittävät, että ihmisiä pakotetaan näissä tilanteissa kääntymään kristinuskoon. Rukoile, että tällaiset lait kumotaan tai että niihin lisätään pelote, jolla estetään niiden käyttö vääriin syytöksiin.