Totuus: Kristinuskoa on harjoitettu Intiassa vuosisatoja. Kristillisen perimätiedon mukaan kristinuskon toi Intiaan Tuomas, yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta, jo ensimmäisellä vuosisadalla. Hänen uskotaan matkustaneen Etelä-Intiaan ja kuolleen Tamil Nadussa. Hänen perintönsä on edelleen näkyvissä niin kutsuttujen tuomaskristittyjen elämässä.

Lue, mitä Jumala sanoo Abrahamille 1. Mooseksen kirjan luvun 22 jakeessa 18:

”Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuuliainen.”

Rukoile:

– Ylistä Jumalaa siitä, että hänen suunnitelmansa oli alusta alkaen siunata kaikkia kansoja, myös Intiaa.

– Rukoile, ettei intialaisia kristittyjä kohdella ulkopuolisina tämän kristinuskoa koskevan valheen takia vaan että he löytävät paikkansa tulemalla tietoisiksi siitä, että Intiassa on ollut kristittyjä jo melkein kaksituhatta vuotta.