Uutiset
07.02.2017

Tsekkiä uhkaa 23 vuoden vankeus ’vakoilusta’, kaksi sudanilaista on saamassa 12 vuotta vankeutta ’hänen avustamisestaan’

Kolmelle Sudanissa pidätetylle miehelle on langetettu pitkät vankeustuomiot. He ovat olleet pidätettyinä joulukuusta 2015 alkaen.

Tsekkiläinen avustustyöntekijä Petr Jasek, (52) tuomittiin 23,5 vuoden vankeuteen, kun hänelle luettiin erilaisia syytteitä, mm vakoilusta. Hän sai myös 100 000 Sudanin punnan sakot, (n. $15 000) hänen ryhdyttyään kansalaisjärjestön työhön ilman työlupaa.

Toiset, syytettyinä olleet kaksi miestä eli sudanilainen kirkollinen johtaja Hassan Taour ja darfurilainen jatko-opiskelija Abdulmonem Abdumawla tuomittiin kahdeksitoista vuodeksi. Heidän suurin ”rikoksensa” oli Jasekin ”avustaminen ja kannustaminen” hänen niin sanotussa rikoksessaan. Yksi vuosista langetettiin ”huhupuheiden levittämisestä ja valtion arvovallan murentamisesta” (vaikkakin tuomio tällaisesta on lain mukaan puoli vuotta vankeutta).

Kaikkien kolmen miehen asianajajat aikovat valittaa oikeustuomiosta parin lähiviikon aikana.
Tietolähteet kertoivat World Watch Monitorille, että 29.1. tuomiot julistettiin suuren, järkyttyneen ja surevan kristittyjen joukon läsnä ollessa. Taourin äidin kerrotaan pyörtyneen järkytyksestä, ja hänet saatettiin pois salista.

Oikeusjuttu näitä kolmea miestä kohtaan sai alkunsa Jasekin tuesta eräälle sudanilaiselle opiskelijalle, joka oli loukkaantunut vuoden 2013 protesteissa. Jasek pidätettin, kun hän aikoi lähteä Sudanista joulukuussa 2015. Hänen hallustaan löytyi kuitti, josta ilmeni yksityiskohtaisesti, että hän oli avustanut opiskelija Ali Omeria 5 000 dollarilla.

Jasek kertoi rahan menneen Omerin lääkintäkuluihin, mutta syyttäjä väitti, että raha oli lahjoitus kapinoiville joukoille Etelä-Kordofanin, Blue Nilen ja Darfurin eteläosissa. Sekä Taour että hänen aiemmin tässä kuussa vapautettu pastorikollegansa Kuwa Shamal ovat Etelä-Kordofanista, kun taas Abdumawla on Darfurista.

Viime viikolla Sudanin hallitus julisti tulitauon kuudeksi kuukaudeksi, sodassa kapinoivia ryhmiä vastaan näillä kolmella alueella; kuitenkin Sudanin kansan pohjoinen vapautusliike kertoo Sudanin joukkojen jo rikkoneen tulitauon Blue Nilessä.

Christian Solidarity Worldwide kommentoi: ”Tämä tapaus tuo lisävalaistusta siihen, kuinka kansallinen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu (NISS) antaa tilaa rikosoikeusjärjestelmän politisoitumiselle. Vedoten kansallisen turvallisuuden rikkomuksiin, se on nostanut syytteitä poliittisen opposition jäseniä, ihmisoikeuksien puolustajia ja vähemmistöuskontoja vastaan niin kuin toimittiin pastorien Yat Michael ja Peter Reithin tapauksissa 2015.”

Tuomio langetettiin viikkoja sen jälkeen, kun poistuva Obaman hallinto vahvisti poistavansa Sudanilta joitakin vuonna 1997 sen asettamia talouspakotteita. Kiistanalainen päätös tehtiin tunnustukseksi Darfurissa sekä kahdella muulla konfliktialueella todetuista parannuksista sekä ihmisoikeustilanteen helpottumisesta.

Tsekin valtion lähteet kertoivat World Watch Monitorille, että Sudan on yksi niistä seitsemästä maasta, joihin USA:n presidentti on määrännyt matkustuskiellon.
Samat lähteet myös totesivat, että Euroopan komission uskonnonvapauden ja uskon erityislähettiläs Jan Figes on tietoinen oikeuden päätöksestä. Joulukuussa Euroopan komission korkea-arvoinen edustaja ja varapresidentti kertoi eräälle tsekkiläiselle kansanedustajalle, että ”siviiliväestöä tukevan ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustajien suojeleminen ovat avainasioita Euroopan Unionin suhteissa Sudaniin”.
Federica Mogherini, joka oli ymmärtänyt ”vakoilupuheista” luovutun, totesi, että tässä oli Jasekille toivon viesti.

Alkuperäinen artikkeli (23 tammikuuta)

Khartumissa yli vuosi sitten pidätettyjen kolmen miehen oikeudenkäyntiä, joka piti pitää tänään, on lykätty viikolla kahdenteenkymmenenteenyhdeksänteen tammikuuta.
Sudanin Kristuksen Kirkon johtaja Hassan Taour, darfurilainen jatko-opiskelija Abdulmonem Abdumawla ja tsekkiläinen avustustyöntekijä Petr Ja?ek pidätettiin joulukuussa 2015, samoin kuin Kristuksen Kirkon pastori Kuwa Shamal, joka vapautettiin aiemmin tässä kuussa.

Ja?ekia syytetään sodankäynnistä valtiota vastaan, sotilasalueen määräyksien rikkomisesta, huhujen levittämisestä valtion häpäisemiseksi, vakoilusta, ja vihan lietsomisesta yhteisöjen välillä, kun taas Taouria ja Abdumawlaa syytetään vain kahdesta viimeksi mainitusta.
Syytteen sisältönä oli erityisesti näiden kahden sudanilaismiehen ”kansanmurha, siviilien tappaminen ja kylien polttaminen, laadittujen juttujen ja videoiden tai tilanteiden väärentäminen sekä väitteet siitä, että kristittyjä vainotaan Sudanissa”.

Ja?ek pidätettiin ensimmäisenä 10. joulukuuta, kun viranomaiset takavarikoivat hänen tietokoneensa, matkapuhelimensa ja lisämuistilevynsä, kun hän yritti lähteä maasta. Abdumawla, joka on tutkivassa kaivosyrityksessä työskentelevä, naimaton mies Khartumista, pidätettiin viikkoa myöhemmin. Seuraavana päivänä pidätettiin Taour ja Shama, joita pidettiin eristyksissä kuukausia ilman syytteitä tai mitään yhteyksiä sukuun.

Kaikki neljä miestä siirrettiin Omdurmanin vankilaan elokuun alkupuolella 2016, ja heitä vastaan nostettiin syytteet 21. elokuuta Khartumin pohjoisessa oikeudessa.
Oikeustoimet saatettiin aikatauluttaa viikoittain, mutta sitten niitä on peruttu useita kertoja ennalta varoittamatta, jolloin todistaja, tulkki ja tuomari eivät ole tulleet paikalle.

Lokakuussa Euroopan Parlamentti otti käyttöön kiireellisyyspäätöksen ja vaati ”välitöntä ja ehdotonta” vapautusta kaikista syytteistä näille neljälle miehelle, ”jotka ovat nostaneet erityisesti esille kristittyjen kärsimyksen sodan raastamilla alueilla Sudanissa.”

Länsimaiset tarkkailijat valvoivat oikeuden kuulemisia säännöllisesti, ja paikalliset tukijat kokoontuivat oikeustalon ulkopuolelle ajoittain laulamaan virsiä ja huutamaan rohkaisua syytetyille.
Marraskuussa yksi kuulustelun tarkkailijoista totesi: ”Syyttäjällä ei ole mitään uutta; kaikki oli vain sen toistamista, mitä on sanottu jo aikaisemmin… Heillä ei ollut mitään todistusaineistoa syytöstensä tueksi.”

Joulukuussa oikeuden kuulustelut keskittyivät oletuksiin, että se kokous, johon Taour ja Shamal olivat osallistuneet muiden sudanilaisten kirkonjohtajien kanssa Etiopiassa kuukautta ennen heidän pidätystään, oli järjestetty poliittisin motiivein ”vahingoittamaan ja likaamaan” kansainvälisesti vallitsevaa mielikuvaa Sudanista.

Lakiasiassa kantajana toiminut NISS:n virkamies, joka kieltäytyi vastaamasta joihinkin puolustuksen asianajajien kysymyksiin, julisti, että ”kansalliset turvallisuusnäkökohdat” ohittivat useita Sudanin rikoslakeja, joita oli rikottu edellisvuonna.
Erään Ali Omerin todistajan esiintymisestä joulukuun 24. päivänä viitattiin olleen suurta etua näille neljälle miehelle.

Nuori darfurilainen mies todisti, että hän oli saanut vakavia palovammoja hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa Omdurmanin yliopistolla vuoden 2015 puolivälissä. Kun hänet unohdettiin vakavine, säännöllistä lääkehoitoa vaativine vammoineen, hänen darfurilainen ystävänsä Abdumawla oli kerännyt eri järjestöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä varoja eri järjestöiltä hänen hoitoa ja lääkintäkulujaan varten. Näiden yksittäisten ihmisten joukkoon kuului myös Taour. Syytettyjen väitettiin edistäneen Omerin oikeusjuttua ulkomailla hallituksen mustamaalaamiseksi.
2015.

Open Doorsin 2017 World Watch List–raportissa Sudan on listattu viidenneksi niiden 50 maan joukkoon, jossa on todella vaikeaa elää kristittynä.

Sudanin hallinto on suosinut yhä vain radikaalimman islamin tulkintaa siitä lähtien, kun Etelä-Sudan itsenäistyi vuonna 2011.
Sekä Taour että Shamal kuuluvat Etelä-Sudanin rajaseudulla asuvan Nuba-kansan ryhmään, alkuperäisasukkaisiin, jotka vastustavat Khartoumin etnistä ja uskonnollista hallintoa.
Sudan on aiemmin käyttänyt syytettä ”kansallisen turvallisuuden murentaminen” pidennettyään kristittyjen pidätyksiä.

Viime toukokuussa NISS vapautti evankelisen kirkon johtajan melkein puolen vuoden vankeuden jälkeen. Telahoon (Telal) Nogosi Ratan, 36, vapauttamisesta huolimatta hänen syytelistansa jää yleisen syyttäjän haltuun, joka voi yhä päättää syytteiden nostamisesta.
Myös joukolla muita kristittyjä on lukuisia rajoituksia. Seuraavia henkilöitä on jatkuvasti pidätetty ja vapautettu, ja näin rekisteröity päivittäiseen NISS:in raportointiin: Ayub Tilyab, Yagoub Naway, (molemmat myös Sudanin Kristuksen kirkon pastoreita), Philemon Hassan ja Yamani Abraha Khartoumin El Izban baptistikirkosta.

Elokuussa 2015 Khartum antoi periksi kansainväliselle painostukselle ja vapautti kaksi eteläsudanilaista pastoria, joita se oli syyttänyt vakoilusta. Yat Michael ja Peter Yen olivat kumpikin vankilassa: toinen kahdeksan ja toinen seitsemän kuukautta.
Samoin sudanilainen kristitty Mariam Ibrahim vapautettiin kesäkuussa 2014. Hänet oli tuomittu kuolemaan uskosta luopumisesta sekä ruoskittu haureudesta.

Näiden pidätysten lisäksi useita kirkkorakennuksia on takavarikoitu ja tuhottu, ja hallitus on toistuvasti todennut, että uusia lupia kirkkoja varten ei anneta. Monet seurakunnat ovat jääneet ilman kokoontumispaikkoja.
Viime vuoden lokakuussa viidelle kirkolle ilmoitettiin, että heidän kirkkorakennuksensa tuhottaisiin.
Aiemmin tässä kuussa hallituksen virkailijat tuhosivat Khartoumin laitamilla sijaitsevan Bahrin evankeliselle kirkolle kuuluvan rakennuksen.

Vuoden 2013 jälkeen kirkko on nähnyt rakennuksiaan vahingoitettavan ja tuhottavan. Silloin hallituksen asettama komitea, jota kirkko ei tunnustanut, myi kirkon maita sijoittajille. Syyskuussa 2015 oikeus julisti komitean laittomaksi.
Useita kirkon jäseniä ja johtajia on pidätetty ja sakotettu viime vuosina heidän vastustettuaan omaisuutensa myyntiä.

Lähde:
World Watch Monitor 30.1.2017