Uutiset
12.10.2021

Toivoa Lähi-Itään: visio Irakin ja Syyrian kirkkojen tärkeästä roolista yhteiskuntien jälleenrakentamisessa

Open Doors aloitti viisi vuotta sitten seitsenvuotisen kampanjan Toivoa Lähi-Itään. Pyysimme kampanjan johtajaa Abed Al-Masihia* kertomaan kampanjan taustoista, reflektoimaan sen saavutuksia ja viitoittamaan tietä tuleviin vuosiin.

Voisitko ensin kertoa hieman omasta taustastasi ja roolistasi Open Doorsissa?

Nimeni on Rami. Olen syyrialainen ja muutin Englantiin opiskelemaan juuri ennen Syyrian sodan puhkeamista. En voinut palata maahani. Vanhempani ja perheeni jäivät Syyriaan ja ovat asuneet siellä koko sodan ajan.

Ja tätä omakohtaista taustaa vasten sinä perustit kampanjan, jonka tarkoituksena on tuoda toivoa Lähi-Itään. Kerrotko lisää kampanjan kontekstista?

Kampanja laitettiin käyntiin vuoden 2016 alussa. Olimme erityisen huolissamme ISIS -järjestöstä, koska se oli vuodesta 2014 alkaen ottanut haltuunsa isoja alueita Irakissa ja Syyriassa. Näkynämme oli aloittaa maailmanlaajuinen kampanja, joka keskittyisi erityisesti näiden maiden kristittyihin. Halusimme pyrkiä antamaan seurakunnille uuden vision ja auttaa niitä ottamaan paikkansa seurakuntina ja yhteiskunnallisina toimijoina. On ollut vaikuttavaa kuulla monien ei-kristittyjen todistuksia siitä, kuinka he arvostavat kristittyjen panosta ja kuinka erilaisia yhteiskunnat olisivat ilman seurakuntia. Viime vuosina tämä rooli on kuitenkin kutistunut sekä väkivallan, että kristittyjen poismuuton johdosta. Monet kristityt kertovat vain yrittävänsä selviytyä.

Kirkko on toivoa levittävä paikka, joka inspiroi koko yhteisöä parempaan tulevaisuuteen ja elämään.

Tärkeitä saavutuksia ja pitkän tähtäimen työskentelyä

Mikä on kampanjan päätavoite?

Teemme vaikuttamistyötä. Vaikutamme monilla päätöksenteon tasoilla tukeaksemme Irakin ja Syyrian kirkkojen olemassaoloa. Meillä on myös rukous- ja rohkaisu-projekteja, joilla pyrimme välittämään toivoa seurakunnille ruohonjuuritasolla. Jatkuvasti kasvava osa tätä työtä on paikallisen seurakunnan vahvistaminen, jotta se voi itse olla ratkaisemassa ongelmaa. Kampanjan aikana on syntynyt konsepti Toivon keskukset: Kirkko on toivoa levittävä paikka, joka inspiroi koko yhteisöä parempaan tulevaisuuteen ja elämään.

Mitkä ovat olleet kampanjan kohokohdat viimeisen viiden vuoden aikana?

Laitoimme alulle maailmanlaajuisen vetoomuksen, jonka sisältämät kolme pääkohtaa syntyivät Irakin ja Syyrian paikallisten seurakuntien johtajien konsultoinnin perusteella:
1. Kristittyjen yhdenvertainen kohtelu lain edessä.
2. Kristittyjen mahdollisuus osallistua yhteisöjensä jälleenrakentamiseen sekä näiden yhteisöjen välttämättömistä tarpeista huolehtiminen vuosien karkoituksien sekä pakolaisuuden jälkeen.
3. Kirkkojen johtajien rooli koko yhteiskunnan jälleenrakentamisessa ja sovinnon aikaansaamisessa.

Mobilisoimme maailmanlaajuisen kirkon tukemaan tätä vetoomusta. Olimme ihmeissämme saadessamme yli 800 000 ihmistä sen taakse. Vetoomuksen luovuttaminen YK:n päämajassa New Yorkissa oli tärkeä heti. Sen luovutti nuori Noeh-poika, joka antoi sen mukana marmorikuulat, jotka hän oli löytänyt ISIS:in polttaman kotinsa raunioista. Vuosi tämän jälkeen USA:n kehitysvirasto alkoi tukemaan uskonnollisia järjestöjä Irakin kaltaisissa maissa.Tiedossamme on, että ainakin neljä kristillistä organisaatiota sai osan tuosta rahoituksesta.

Vaikuttamistyö on yleensä pitkän tähtäimen toimintaa. Oletteko jo ehtineet nähdä työn hedelmää?

Eräs hyvin palkitseva projekti on ollut paikallisten kristittyjen vahvistaminen vaikuttamisen alueella. He saivat koulutusta ja työkaluja ja ovat jo ottaneet ne käyttöön: nyt he ajavat omia oikeuksiaan hallitustensa edessä. On ollut upeaa nähdä tämä.

Mitä olet itse oppinut?

Ensinnäkin ruohonjuuritason työhön panostamisen tärkeys. Paikallisseurakunnan varustaminen olemaan tärkeä osa kampanjaamme on suuri sijoitus ja paras keino tehdä työstä kestävää. Toisena on ongelmien juurisyihin vaikuttaminen sen sijaan, että hoitaisimme vain seurauksia. On oltava pitkän ajan panostusta näiden syiden selvittämiseen. Tämä onkin kolmas oppimani asia: ei ole haaskausta panostaa pitkän tähtäimen tavoitteisiin, vaikka emme näkisikään heti hedelmää.

Ei ole haaskausta panostaa pitkän tähtäimen tavoitteisiin, vaikka emme näkisikään heti hedelmää.

Katse tulevaisuuteen

Mitä haluat sanoa visiostanne seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja sen jälkeen?

Yksi ydinteemoista tulee olemaan “vahvistaminen”. Paikallinen seurakunta voi jatkaa tekemäämme työtä. Kirkko on jo ottanut omakseen tämän vision ja lisäksi monet alulle laitetut projektit . Me voimme jatkaa seisomista kirkon rinnalla ja tukena. Tämä voisi mahdollistaa myös sen, että pääsisimme entistä enemmän paneutumaan näissä yhteiskunnissa vaikuttaviin syvempiin tekijöihin ja voisimme ajaa muutoksia käytäntöihin, lakeihin ja politiikkaan.

Kuinka kristityt ympäri maailman voivat edelleen olla osa tätä liikettä?

Rukous on se varjo, joka suojaa kaikkia projektejamme. Me pyydämme rukoilemaan, että kristityt Irakissa ja Syyriassa saisivat toivoa vaikeiden olosuhteidensa keskellä. Ja että he voisivat olla inspiraationa koko yhteiskunnalle. Että he olisivat toivoa tuova yhteisö yhteisönsä keskellä ja että he olisivat kuva Kristuksesta.

Rukouksen lisäksi te voitte rohkaista veljiämme ja siskojamme Lähi-Idässä. Voitte lähimmän Open Doorsin toimiston kautta lähettää viestejä, jotka toimitetaan perille sosiaalisen median kautta. Voit myös olla mukana vaikuttamassa päätöksentekoon oman maasi kansalaisena.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä.

Rukous on varjo, joka suojaa kaikkia projektejamme.

Katso video