Uutiset
10.04.2018

Syyrian kirkkoa jälleenrakennetaan – 5 kertomusta Open Doorsin valmennuksista

>

Yksi työmme pääkohteista Syyriassa on raamattukeskeinen valmennus eri kirkkokuntien jäsenille ja pastoreille. Tuellanne 21 589 Syyrian kristittyä osallistui johonkin valmennusohjelmaamme vuonna 2017. Tässä viisi heistä kertoo, miten valmennus on vaikuttanut heidän elämäänsä.

>

>

>

DANNY MAIDA, 26 v. HOMS
Tämä lastenohjaaja Syyrian Ortodoksikirkosta Homsista opiskeli tietojenkäsittelyä, mutta sodan jatkuessa hän otti vastuun kirkkonsa 5-12 vuotiaista lapsista. ”Osallistuin johtajakoulutukseen, joka keskittyi kristilliseen kasvatukseen. Ryhmämme koostui Homsin kaikkien eri kirkkokuntien jäsenistä. Varmaan tiedättekin kirkkomme kriisistä Homsissa. Sodasta johtuen monet kirkkomme johtajat ovat lähteneet maasta. Yhtäkkiä meistä maallikoista tulikin johtajia kirkossamme, joten tarvitsimme koulutusta.”

>

Kun Homsin taistelut loppuivat, kirkolla oli Dannyn mukaan kaksi vastuualuetta: ”Tottahan meidän oli jälleenrakennettava, mutta ensisijainen vastuumme oli tukea ihmisiä.”

>

”Eniten pidin siitä, kuinka opimme soveltamaan Raamattua, Jumalan Sanaa, opettaessamme lapsia selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Se oli aivan uutta minulle. Opin myös vuorovaikutteista opettamista. Kurssin jälkeen otimme kaiken oppimamme käyttöön. Olen jo jakanut oppimaani toisille lastenohjaajille ja kirkossamme toimivalle opiskelijaryhmälle.”

>

”Tämä koulutus muutti elämäni ja tapani työskennellä lasten kanssa. Koska meitä oli kaikista kirkkokunnista, nyt minulla on myös ystäviä muista kirkoista. Autamme toisiamme ja voimme jakaa ideoita.”

>

”Myös tapani palvella kirkossa on muuttunut. Olin kovin ujo, mutta koulutuksen ansiosta osaan ilmaista itseäni paremmin. Lapsetkin ovat huomanneet muutoksen; he rakastavat tätä.”

>

”Uusi työtapa on kasvattanut kirkossa käyvien lasten määrän 65:stä sataan. Lapset pitävät meitä esikuvinaan ja haluavat olla kuin ohjaajansa.”

>

Danny on ottanut myös teini-ikäiset mukaan lapsityöhön. He saavat ryhmänjohtajakokemusta ja oppivat organisoimaan toimintaa. Danny hymyilee leveästi ja sanoo: ”Lapset ovat hyvin positiivisia. He sanovat minulle, että teen juttuja paljon paremmin kuin aikaisemmin”.

>

>

>

SANDY GEORGES, 20 v. ALEPPO
Sandy on kristitty lääketieteen opiskelija, jonka kotipaikka on Hasakah. Nyt hän kuitenkin opiskelee Aleppossa kolmatta vuotta ja saman verran on jäljellä yleislääkärin pätevyyteen. Neljän lisävuoden jälkeen tarkoitus on erikoistua ortopediksi. Sandy osallistui koulutukseen, joka tähtää naisten aseman parantamiseen seurakunnissa. ”Opin monta uutta asiaa, mutta itselleni tärkeimpiä olivat viestintä, johtajuus, naisten paikka ja rooli yhteiskunnassa sekä tarpeiden arviointi. Kurssin ansiosta olen varmempi johtajan roolissani.”

>

Koulutuksen aikana hän sai idean suuren naistentapahtuman järjestämisestä, ja ensimmäinen tällainen tapahtuma on jo toteutunut. Siihen osallistui 70 naista, jotka olivat 16-70-vuotiaita. ”Tämä oli erittäin tärkeä tapahtuma. Naiset tarvitsevat toisiaan, sillä he ovat hyvin paljon itsekseen. Monikaan äiti ei tapaa lapsiaan, jotka sota on ajanut pois Syyriasta.”

>

Sandy suunnitteli koko tapahtuman muutaman avustajan kanssa. He opettivat naisia ansaitsemaan omaa rahaa esimerkiksi kutomalla tai jätteitä kierrättämällä. ”Jotkut heistä elättävät nyt perheensä tapahtumapäivässä oppimiensa asioiden avulla. Minulle oli hienoa huomata iloa heidän silmissään ja nähdä sen päivän muuttaneen heidän elämänsä. Oli myös hienoa nähdä kuinka Jumala toimii. Jumala näytti, kuinka hän ja hänen Pyhä Henkensä toimii eri lailla eri ihmisten kohdalla. Tämän huomaaminen auttoi ja lohdutti sekä minua että muita naisia.”

>

“Järjestin tämän tapahtuman koulutukseni jälkeen ja nyt suunnittelen muuta. Toiset kurssille osallistuneet aloittivat myös toimintaa omissa kirkoissaan ja paikallisissa yhteisöissään.”

>

>

>

AFREM WAZIR, 37 v. ALEPPO
Afrem on Syyrian ortodoksikirkon pappi Aleppossa, missä häntä kutsutaan Isä Afremiksi. Hän osallistui kahteen kirkon johtajille suunnattuun koulutukseen, jotka painottuivat johtajuuteen ja ennen kaikkea palvelujohtajuuteen. ”Oli mahtavaa olla koulutuksessa yhdessä eri kirkkokuntien ja paikkakuntien johtajien kanssa. Oli tärkeä oivallus järjestöltänne tuoda meidät kaikki yhteen. Tietääkseni tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut. Tätä me papit tarvitsimme.”

>

”Luennot palvelujohtajuudesta olivat erittäin tärkeitä. Meidän pappien tehtävä on edustaa Kristusta kirkossamme. Kristus on kirkon johtaja, hän on Hyvä Paimen. Hänen opetuslapsinaan meidän pitäisi ottaa oppia Hänen elämästään. Minä olen jo jakanut oppimaani kirkkoni maallikkojohtajille. Olin vaikuttunut siitä, kuinka kouluttajamme palveli meitä aseinaan huumori ja nöyryys.”

>

Lisäksi kurssi antoi sodan keskellä elävälle papille hetken lepoon ja mietiskelyyn. ”Kurssi järjestettiin Libanonissa, joten pääsimme hetkeksi pois sodan keskeltä. Me olemme kaikki työstä väsyneitä ja sodan uuvuttamia.”

>

>

>

EMAD SHAKZ, 24 v. ALEPPO
Aleppossa kirkon nuorisotyöntekijänä toimivan Emadin pastori lähetti hänet muutamaksi viikoksi raamattukoulutukseen. ”Ensimmäinen koulutus oli johtajuusvalmennus vuonna 2016. Olin siitä todella innostunut, ja entistä mielenkiintoisempaa siitä tuli huomattuani osanottajien olevan eri tunnustuskunnista. Tällä hyvin käytännönläheisellä kurssilla suurimman vaikutuksen minuun teki tunteista puhuminen ja päämäärän asettaminen elämään. Se oli minulle uutta. Tavatessani ihmisiä muista kirkoista ja eri paikkakunnilta huomasin joillakin olevan syvempi hengellinen elämä. Palattuani kirkkooni aloin soveltaa kokemuksiani.”

>

Emad osallistui myös johtajuus- ja nuorisotyöntekijäkoulutukseen. ”Se auttoi minua paljon. Aloin arvioida, kuinka itse palvelen nuoria. Koulutus auttoi minua suunnittelemaan paremmin nuorille sopivaa tekemistä, ja opin vastaamaan nuorten isoihin kysymyksiin. Kaiken lisäksi osallistuin myös kouluttamiskoulutukseen tarkoituksenani opettaa nuorisojohtajia kouluttamaan muita. Kaikki koulutukset ovat hyvin käytännönläheisiä. Opin sekä itselleni ajankohtaisia asioita että omien asioiden jakamista muiden kanssa. Kurssit ovat auttaneet minua ymmärtämään ja soveltamaan Raamattua paljon paremmin sekä myös opettamaan muille näitä asioita.”

>

>

>

MIRNA ACHJI, 24 v. ALEPPO
Mirna on arkkitehti ja kirkossaan hän toimii lasten kanssa. ”Olen osallistunut neljään koulutukseen: kahteen johtajuuskoulutukseen, kouluttajakoulutukseen ja hengelliseen tukeen tähtäävään koulutukseen. Ensimmäiset kaksi koulutusta muuttivat näkemykseni elämästä. Aloin pohtia asioita, joita en ollut aikaisemmin ajatellut, kuten elämäni tarkoitusta. Tunnen itseni nyt paremmin: ymmärrän miksi olen syntynyt ja mikä on elämäni tarkoitus.”

>

”Voin myös sanoa, että koulutuksiin osallistuminen on tuonut minut lähemmäksi Jumalaa. Olen alkanut ajatella Jumala-suhdettani, ja hän on nyt enemmän läsnä elämässäni. Koulutuksen jälkeen olen jakanut oppimaani ystävilleni kirkossa. Olen oppinut tutkimaan itseäni ja elämälläni on selkeä päämäärä. Tiedän mihin uskon ja mitä tavoittelen.”

>

”Rehellisesti sanoen sodan keskellä mietin usein, miksi tämä kaikki tapahtuu meille. Miksi Jumala antaa ihmisten kuolla ja kärsiä? Kaiken kapinoinnin jälkeen koen saaneeni häneltä vastauksen. Vaikeina aikoina, kun olin aivan väsynyt, monesti Jumala vastasikin minulle. Uskon, että tämä kaikki kärsimys on meille myös mahdollisuus, ja että kaikella tapahtuneella on tarkoitus. Uskon, että Jumala haluaa kertoa meille jotakin näiden tapahtumien kautta, ja siksi Jobin kirja on minulle hyvin rakas. Se puhuu kärsivällisyydestä ja ehdottomasta luottamuksesta Jumalaan. Me syyrialaiset olemme vahvoja. Me emme koskaan luovuta.”

>

Lähde: Open Doors International

>

>

>