Kiitetään ja rukoillaan Jumalaa naisten hengellisistä koulutusohjelmista, jotka vahvistavat kirkkoa niin, että se saa loistaa ympärilleen Jumalan rakkautta.

Kol.3:16 Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.