Uutiset
12.03.2024

Mitä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla vainolla on?

Open Doordin vuosittaisessa World Watch List -vainoraportissa käsitellään myös kristittyihin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa vainoa. Miksi lasten vainotilanteen käsittely on tärkeää ja miten uskonnollinen vaino vaikuttaa nuorten koulutukseen ja tulevaisuuteen?

World Watch List -vainoraportissa ei kerrota vain siitä, missä kristittyjä parhaillaan vainotaan, vaan myös siitä, miten kirkkoon vaikuttamalla voidaan vaikuttaa tuleviin sukupolviin.

Kun vihamielinen ympäristö rajoittaa kirkon toimintaa ja kohdistaa siihen uskonnollista väkivaltaa, kirkon kyky voimaannuttaa lapsia ja nuoria voi vaarantua. Myös ne lapset, jotka haluavat olla kristittyjä tai ovat jollain tasolla tekemisissä kristittyjen yhteisöjen ja perheiden kanssa, voivat joutua vainotuiksi.

”Jos kirkko on täynnä ihmisiä, joita kaikkia on vainottu lapsesta asti monin eri tavoin, kirkko on ytimeltään niin haavoittunut, ettei sillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa ympäröivään yhteisöön.”

Koulutuksen estäminen, kiusaaminen koulussa ja omassa yhteisössä, kristillisen opetuksen kieltäminen ja kristityistä vanhemmista erottaminen – nämä ovat yleisimpiä vainon muotoja, joita kristityt lapset ja nuoret kohtaavat. Kaikki tämä on uhka kirkon seuraavalle sukupolvelle, tuleville kirkon johtajille ja kristityille perheille.

Vainon haavoittama kirkko on vaarassa hävitä

Eräs Lähi-idän nuorisoasiantuntija (Lasten ja nuorten vainoraportti 2021, s.14) totesi: ”Jos kirkko on täynnä ihmisiä, joita kaikkia on vainottu lapsesta asti monin eri tavoin, kirkko on ytimeltään niin haavoittunut, ettei sillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa ympäröivään yhteisöön.”

Heikkona se on altis lisääntyvälle, äärimmäiselle vainolle tai se yksinkertaisesti vain häviää olemattomiin.”

Vielä on kuitenkin toivoa. Kirkot voivat olla paikkoja, joissa koetaan yhteenkuuluvuutta sekä ravitaan ja vahvistetaan niitä voimavaroja ja sitä energiaa, mitä nuoret tuovat sinne mukanaan.

”Paikalliset uskovat voivat tehdä kirkoista paikkoja, joissa voimaannutetaan nuoria ja arvostetaan heidän panostaan. Kirkot voivat tulla tunnetuiksi siitä, miten heidän nuorensa käyttävät lahjojaan ja työpanostaan yhteistyössä monisukupolvisten yhteisöjen kanssa saadakseen aikaan muutoksen sekä kirkossa että yhteisössä”, toteaa Lähi-idän nuorisoasiantuntija puheensa lopuksi (Lasten ja nuorten vainoraportti 2021).

Miten uskonnollinen vaino vaikuttaa koulutukseen?

Koulutus on tärkeää kaikille maailman lapsille ja nuorille. Se voi katkaista köyhyyden kierteen, edistää yhteenkuuluvuutta ja muuttaa yhteisöjä. Koulutuksen luonne ja laatu vaihtelevat kuitenkin suuresti maiden sisällä ja eri maissa. Valitettavasti koulutusta voidaan käyttää myös syrjintään ja kiusaamiseen – uskonnollisistakin syistä.

Koulutuksen puitteissa tapahtuva syrjintä ja kiusaaminen on ollut eniten raportoitu painostuksen muoto, jota on kohdistettu kristittyihin lapsiin ja nuoriin kolme vuotta kestäneen tutkimuksen aikana.

Vaikka tapauskohtaiset erityispiirteet voivat vaihdella, WWL-vainoraportin uskonnollista vainoa koskeva tutkimustieto on osoittanut, kuinka koulutusta on jatkuvasti käytetty painostettaessa kristittyjen yhteisöjen nuorta sukupolvea eri alueilla ja kulttuureissa.

Opettajat ja viranomaiset valtuutetaan asemansa perusteella syrjimään ja kiusaamaan kristittyjä lapsia ja nuoria.

Painostuksen muodot voivat vaihdella: kristityille annetaan tenteistä ja kokeista muita huonompia arvosanoja tai heidät pakotetaan pääuskonnon harjoituksiin lukujärjestysten ja muiden koulukäytänteiden keinoin.

Opettajat ja viranomaiset valtuutetaan asemansa perusteella syrjimään ja kiusaamaan kristittyjä lapsia ja nuoria. Kun koulun pitäisi tarjota turvaa ja suojaa, se voikin olla uskonnollisen vihamielisyyden linnake.

Esimerkiksi Etiopiassa (32. sijalla WWL-vainoraportin 2024 mukaan) opettajat voivat antaa kristityille lapsille ja nuorille tahallaan huonoja arvosanoja ja nöyryyttää heitä luokassa. Luokkakaverit voivat kiusata heitä ja jättää heidät kaveripiirin ulkopuolelle.

Lue lisää ”Uhattu tulevaisuus”: 2023 Lapset ja nuoret, päivitetty osavuosikatsaus.