Uutiset
03.12.2019

Sudan: Ministeri haluaa kristityille uskonnonvapauden

Sudanin uskonnollisten asioiden ministerin mukaan kristityiltä varastettu omaisuus on palautettava. Tämän lisäksi kristityillä on oltava vapaus harjoittaa uskoaan.

Asharq Al-Awsat -nimisessä sanomalehdessä julkaistiin 3. marraskuuta haastattelu. Siinä uskonto- ja talousasioiden ministeri Nasreddine Mufreh totesi, että kristittyjä ei tulisi pitää vähemmistönä. ”He ovat sudanilaisia ja heidän uskontonsa on taivaallinen arvoineen ja uskomuksineen”, hän sanoi.

Ministeri kertoi, että kristittyjä on vainottu syrjäytetyn presidentti Omar al-Bashirin hallinnon aikana. Asian pitää kuitenkin muuttua. Ministeri totesi sanomalehdelle, että tuomioistuinten on vaadittava varastetun omaisuuden palauttamista. Sudanin kristityillä sekä muilla uskonnollisilla vähemmistöillä on oltava vapaus harjoittaa uskontoaan.

Open Doorsin mukaan ilmoitus on tervetullut, mutta parantamisen varaa on edelleen. Kuten monissa muissakin maissa, Sudanin perustuslaki lupaa uskonnon- tai vakaumuksenvapauden. Samanaikaisesti perustuslakiin sisältyy lauseke, joka rajoittaa näitä oikeuksia ”lain vaatimusten mukaisesti”. ”Se on ristiriidassa kansainvälisinten ihmisoikeusstandardien kanssa”, Open Doorsin tiedottaja kertoo.

Tiedottaja jatkaa: ”jumalanpilkkaa, luopumusta ja julkista säädyllisyyttä koskevia lakeja on edelleen olemassa, ja näitä lakeja on aikaisemmin käytetty laajasti kristittyjen vainoamiseen. Hallituksen on muutettava perusoikeuksien julistusosaa vastaamaan kansainvälisiä normeja. Kirkon takavarikoidun omaisuuden palauttamisen lisäksi hallituksen on sallittava kirkkojen rekisteröinti, poistettava kirkkojen rakentamiskielto ja myönnettävä lupia uusien kirkkojen rakentamiseksi.”