Monilla pastoreilla ja seurakuntien työntekijöillä on suuria vaikeuksia, kun pandemian aikana ei ole voinut pitää messuja eikä kerätä kolehteja työn tukemiseksi. Rukoillaan heille Jumalan huolenpitoa ja läsnäoloa, kun he jatkavat Herran palvelemista talousvaikeuksien keskellä.

Ef. 1:11-12 Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt – hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.