Mielenterveysasioiden parissa työtä tekevä Mieli ry kuvaa toivoa mielentilana, joka tarkoittaa sitä, että ihminen odottaa tulevaisuudelta jotain hyvää. Se on myös uskoa siihen, että asiat voivat muuttua. Toivoa tarvitaankin erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, sillä se voi auttaa jaksamaan ja pysymään toimintakykyisenä vaikeuksista huolimatta.

Maanpäällisellä vaelluksellamme saatamme helposti laittaa toivomme jonkin meille tärkeän asian tai ihmisen varaan. Läheiset ihmissuhteet ovat toki äärimmäisen tärkeitä: meidät on luotu yhteisöllisiksi olennoiksi, ja yhteydessä toisiimme voimme saada elämäämme iloa ja merkityksen tunnetta.

Kristityille toivoon kätkeytyy kuitenkin lupaus jostakin suuremmasta. Ikuisuuteen kurottava toivo antaa turvaa ja voimia myös silloin, kun ympärillämme myrskyää. Saamme lisäksi luottaa siihen, että Jumala on kanssamme jo tässä ajassa emmekä joudu kohtaamaan vaikeuksia yksin.

Myös Open Doorsin työssä toivon välittäminen ja sen ylläpitäminen ovat tärkeitä. Käsissäsi olevasta lehdestä voit lukea Lähi-idän kristityistä, joista monet ovat osa yhteisöjä, jotka ovat vaarassa kadota. Alueella vuosikymmeniä jatkuneet levottomuudet, talousvaikeudet ja kristittyjen kohdalla lisäksi heidän kohtaamansa alituinen syrjintä ja vaino ovat ajaneet monet syvään toivottomuuden tilaan. Monet ovatkin päättäneet lähteä ja etsiä toivoa muualta. Mutta jos alueen kristilliset yhteisöt hupenevat, kuka jää kertoman siitä toivosta, joka kantaa yli kuoleman rajan?

Open Doors pyrkii tukemaan alueen kristittyjä, jotta heidän niin halutessaan olisi mahdollista jäädä. Useat paikallisseurakunnat ovat mukana työssä ja toimivat ns. Toivon keskuksina tarjoten mm. traumaterapiaa, terveydenhoitoa, koulutusta ja toimeentuloa tukevia hankkeita. Kiitos rukouksistasi ja tuestasi, jotka auttavat mahdollistamaan sen, ettei toivo Lähi-idässä sammu.

Siunattua kesää!

– Johanna Kultalahti, toiminnanjohtaja