”Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa.” (Kol. 1: 9-10)

Jumalan Sana on vahva perusta, luja maa, jolla afgaaniuskovat seisovat. Salaiset uskovat etsivät epätoivoisesti turvallista yhteisöä. Siellä he voisivat elää todeksi uskoaan ja saada hengellistä ravintoa. He eivät tiedä, onko sellaista edes mahdollista löytää.
Rukoile, että Jumala pitäisi Sanansa kautta afgaaniuskovat hengellisesti elävinä. Rukoile, että Hän johdattaisi heidät kirkkoihin ja uskon yhteisöihin. Niissä he voivat kasvaa Jeesuksessa. Rukoile, että Jumalan lupaukset juurtuisivat uskovien sydämiin ja kantaisivat hedelmää, ja he saisivat voimaa joka tilanteessa. Rukoile, että Jumala antaisi pastoreita ja Sanan opettajia kehottamaan ja rohkaisemaan uskovia.