Lehdet
03.07.2023

Suolana ja valona – kansainvälisen työn vaikuttavuus

Vuonna 2022 kristittyjen kokema vaino ja heihin kohdistuva väkivalta kasvoivat. Kiitos tukijoittemme saimme kuitenkin vastata vaikeaan tilanteeseen ja olla vainottujen veljiemme ja siskojemme tukena monin eri tavoin – jotta he voisivat olla suolana ja valona omissa yhteisöissään.

Vuonna 2022 Open Doorsin kansainvälinen tuki tavoitti yli seitsemän miljoonaa uskovaa mm. erilaisten koulutushankkeiden, käytännön tuen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä Raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakamisen muodossa. Työmme tavoitti jopa 14 % enemmän avunsaajia vuoteen 2021 verrattuna. Erityisesti vainoon valmistavaa ja sen käsittelyä tukevaa koulutusta saatiin olla järjestämässä edellisvuotta enemmän. Myös Raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakaminen kasvoi lähes kolmanneksen.

Saharan eteläpuolisen Afrikan epävakaissa olosuhteissa eläviä kristittyjä on tuettu erityisesti sosioekonomisilla tukihankkeilla sekä vahvistettu hengellisesti erilaisilla koulutuksilla. Tällä alueella työmme on tavoittanut yli puoli miljoonaa kristittyjä esimerkiksi Nigerian kaltaisissa haastavissa olosuhteissa.

Aasian alueella lähes puolet avunsaajista on tavoitettu Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta jakavien työmuotojen kautta. Monia alueen kristittyjä on pyritty tukemaan esimerkiksi johtajuus- ja opetuslapseuskoulutuksen avulla. Myös sosioekonomiset hankkeet, kuten toimeentulomahdollisuuksien tukeminen, ovat olleet tärkeä osa työtä.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä on tuettu erityisesti tarjoamalla opetuslapseuskoulutusta ja vahvistamalla kristittyjen välistä yhteyttä. Myös sosioekonomiset tukihankkeet sekä kirjallisuuden jako ovat olleet merkittävä osa työtä. Syyrian ja Irakin alueilla paikallisia kristittyjen yhteisöjä tuetaan edelleen Toivon keskusten kautta tehtävällä työllä.

Etelä-Amerikan kristittyjä on tuettu erityisesti virtuaalisten koulutusten ja digitaalisen materiaalin avulla, joissa tärkeitä osia ovat olleet raamattukoulutus ja psykologinen ensiapukurssi. Kolumbian Lasten keskus tarjoaa edelleen tukea ja turvallisen asuinpaikan monille kristittyjen perheiden lapsille. Alueella on toteutettu myös toimeentuloa tukevia hankkeita.

Vuoden 2022 vaikutuslukuja

786 599

sai tukea yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan kautta

3 269 362

ihmistä sai raamattukoulutusta

1 695 244

ihmiselle toimitettiin Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta

597 733

sai sosio-ekonomista tukea

726 666

ihmistä sai apua paikallisen kohtaamistyön ja vainotutkimuksen kautta