Uutiset
16.08.2023

Opetuslapseuttamisen koulutusprojekti siunaa pastoreita ja seurakuntien johtajia Sri Lankassa

Sri Lankassa on viimeaikaisen talouskriisin aikana käynyt ilmi, että maan seurakunnista puuttuu systemaattinen lähestymistapa opetuslapseuttamiseen. Seurakunnissa on viime kuukausien aikana huomattu, että monet kristityt, myös vainotut, eivät ole voineet osallistua viikoittaisiin tilaisuuksiin polttoainekriisin takia.

Seurauksena on ollut se, että osa kristityistä on joutunut harhateille. Vainon näkökulmasta opetuslapseuttamisella on korvaamaton rooli sen vahvistamisessa, mitä on jäljellä ja mikä uhkaa hiipua pois.

Äskettäisellä tutustumismatkalla Open Doorsin paikallisille kumppaneille kävi selväksi, että vainottujen kristittyjen usko saattaa usein horjua. Näin on etenkin niiden kohdalla, jotka ovat olleet kristittyjä vasta vähän aikaa. Paikalliskumppanit ymmärsivät, että vahva opetuslapseuttaminen on olennaisen tärkeää, kun halutaan varmistaa haavoittuvien yhteisöjen pysyminen vahvoina koettelemusten ja vaikeuksien aikoina.

Paikalliskumppanimme ovatkin pystyneet järjestämään useita koulutusohjelmia opetuslapseuttamisesta. Lokakuussa 2022 he pitivät kolmepäiväisen koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli jakaa seurakuntien johtajille ja pastoreille tarvittavaa tietoa ja työkaluja seurakuntalaisten järjestelmälliseen opetuslapseuttamiseen.

Kaivattu ja tärkeä koulutus

Koulutuskokonaisuuden aikana käsiteltiin tärkeitä aiheita, kuten ”Miksi tulisi opetuslapseuttaa?” ja ”Miten opetuslapseuttaa nykyseurakunnassa?”. Paikalla oli yli 50 pastoria, joista monet kertoivat koulutuksen olleen heille kaivattu muistutus ja virkistys.

Eräs pastori kertoi: “Olin keskittynyt kiinteistöjen ostamiseen ja kirkon rakentamiseen. Osallistuttuani tähän koulutukseen ymmärsin, että opetuslapseuttamisen tärkeys menee kaiken muun edelle.”

Monet koulutukseen osallistuneista johtajista tulivat kylistä, joissa kristityt kohtaavat vainoa. Koulutuksen aikana paikalliskumppanit saivat nähdä monien pastorien sitoutuvan uudelleen opetuslapseuttamiseen.

Eräs koulutukseen osallistuneista naisista kertoi: “En ollut kovin innoissani tähän koulutukseen osallistumisesta. Itse asiassa osallistuin siihen aviomieheni takia. Mieleni kuitenkin muuttui, kun koulutus alkoi. Sydämeni heräsi, kun kuulin, kuinka tärkeää on tukea nuoria kristittyjä uskossa kasvamisessa.” Nainen kertoi suunnittelevansa tapaamista seurakuntansa nuorten tyttöjen kanssa opettaakseen heille Jeesuksen seuraamista.

Monet pastorit ottivat yhteyttä paikalliskumppaneihimme kiittääkseen tämän tarpeellisen, mutta harvoin käytetyn konseptin esittelystä. Haluamme kiittää Jumalaa siitä, että paikalliskumppaneiden työ on kantanut hedelmää Kristuksen ruumiissa.

Kuuntele podcast

Katso video

Auta vainottuja kristittyjä