Lehdet
05.01.2020

Open Doorsin apu rukousvastaus Burkina Fason kristityille

Open Doorsin apu Burkina Fason maan sisäisille kristityille pakolaisille oli rukousvastaus

Open Doors on toimittanut hätäapua kotiseudultaan paenneille kristityille Burkina Fasossa. Vuoden sisällä islamistiset asejoukot ovat tappaneet ainakin 41 henkilöä maan koillisosassa täsmäiskuissa kristittyjä vastaan. Tuhannet kristityt ovat paenneet iskuja Kayan kaupunkiin. He ovat saaneet apua Kayan seurakunnilta, mutta ruokaa ei ole riittänyt kaikille.

Kun Open Doors vieraili ensimmäisen kerran Kayassa, ymmärsimme, että tarve elintarvikeavulle oli kiireellinen. Open Doorsin ruokatoimituksen kautta 560 heikoimmassa asemassa olevaa pakolaisperhettä sai maissia, riisiä ja papuja, jotka riittävät noin kahden kuukauden ajaksi.

Open Doors on toimittanut hätäapua kotiseudultaan paenneille kristityille

Jumalan ihme

Pakolaisia Kayassa auttava pastori Samuel Sawadogo oli onnellinen nähdessään pakolaisille ruokaa tuoneet kuorma-autot.

”Olemme kokeneet hyökkäyksiä kristittyjä ja seurakuntiamme vastaan Burkina Fason Nigerin vastaisella rajaseudulla”, hän kertoo. ”Emme tiedä, keitä hyökkääjät ovat, emmekä tiedä, ketkä rahoittavat heitä. Tiedämme vain, että he hyökkäävät kristittyjä vastaan. Nämä hyökkäykset ovat tuhonneet ihmisten elämän. 41 ihmistä on tapettu ja kymmeniä loukkaantunut. Olemme murheellisia ja kannamme tuskaa kuolleista perheenjäsenistämme.”

”Me Kayan seurakuntien johtajat olemme rukoilleet ja rohkaisseet kotiseudultaan paenneita pitämään kiinni toivosta ja luottamaan siihen, että jonain päivänä Jumala tulee heidän avukseen. Tänään rukouksiimme on vastattu. Kun näin ruokaa kuljettaneet kuorma-autot ja nuoria jakamassa elintarvikkeita, aloin laulaa ylistyslauluja Jumalalle, koska Hän on täyttänyt lupauksensa meille.”

Tuella on suuri vaikutus sekä meidän että kotiseudultaan paenneiden ihmisten elämään

”Liikkuessani kirkkorakennuksen ympärillä näin ihmisten itkevän ilosta, sillä he eivät koskaan uskoneet saavansa näin paljon ruokaa perheilleen. Tämä on Jumalan ihme.”

Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin

”Tällä tuella on suuri vaikutus sekä meidän että kotiseudultaan paenneiden ihmisten elämään. Tiedämme, ettemme ole yksin kärsimyksen kanssa. Kristityt ympäri maailmaa ovat rinnallamme ja tukevat meitä.”

”Haluamme kiittää kaikkia, jotka rukoilevat ja tukevat meitä. Jumala näkee uhraukset ja voi hyvittää ne sinulle moninkertaisesti. Rukoilemme, että voimme jatkossakin auttaa kotiseudultaan paenneita,” pastori Sawadogo toteaa.

Kehotus Open Doorsin kenttätyöntekijöiltä:

”Rukoillaan edelleen Burkina Fason puolesta. Pyydetään, että Jumalan rauha vallitsisi maassa ja että kansamme voisi palata takaisin kyliinsä ja jatkaa päivittäistä toimintaansa. Rukoillaan myös siirtymään joutuneiden pastoriemme puolesta, että Jumala varustaisi heidät ja laittaisi heidän suunsa puhumaan Hänen toivostaan seurakuntiaan palvellessa.”

OD:n työntekijät kertovat:

”Naiset tanssivat ja lauloivat ottaessaan vastaan elintarvikkeita. Se oli todella ilon ja riemun päivä Kayaan paenneille ihmisille. Paikalle kokoontuneet kristityt rukoilivat siunausta tuen lähettäjille ja rukoilivat Jumalan apua heidän yhteisöilleen sekä rauhaa koko Burkina Fasoon!”

Lue lisää Burkina Fason tilanteesta: https://opendoors.fi/burkina-faso
Auta vainottuja Open Doorsin työlle lahjoittamalla: https://lahjoita.opendoors.fi

Vuoden 2020 World Watch -lista kiteyttää Open Doorsin tutkimuksen maista, jossa kristittyjä vainotaan ankarimmin. Raportti julkaistaan 15.1.2020.