Positiiviset
28.04.2018

Open Doors auttaa muslimitaustaisten uskovien opetuslapseuttamisessa Kaakkois-Aasiassa

Kaakkois-Aasiassa asuva Paulus pitää viikoittain opetuslapseuttavaa raamattuopetusta yli 20 maallikkojohtajalle, jotka kaikki ovat entisiä muslimeja. Tätä hän on tehnyt jo yli kymmenen vuoden ajan.

”Opetuslapseus on ensimmäinen ja tärkein askel sen jälkeen, kun henkilö on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Uudelta uskovalta ei voi odottaa Raamatun ymmärtämistä ilman kunnon ohjausta. Hän voi joutua hämilleen tai jopa harhaan virheellisen tulkintansa seurauksena”, Paulus sanoo. Tämän tähden yksi Open Doorsin (OD) tärkeimmistä tehtävistä Kaakkois-Aasiassa on  muslimitaustaisten uskovien (Muslim Background Believers, MBB) opetuslapseuttaminen. Näin uudet uskovat pääsevät rakentamaan lujan perustan uskolleen Kristuksen Herrauteen.

Paulus* aloittamassa oppituntia

Open Doors, Paulus ja joukko paikallisia johtajia aloittivat vuonna 2016 kumppanuuden opetuslapseuttamista varten. Siitä lähtien OD on sponsoroinut opetuslapseuskursseja 18:aan muslimitaustaisten uskovien kotiseurakuntaan eri puolille Kaakkois-Aasiaa. OD:n tuella katetaan uusien uskovien matkakustannuksia. Useimmat opiskelijat ovat pienituloisia ja asuvatkaukana, joten ilman tukea he eivät pystyisi osallistumaan.

Discipleship class attendee studying her Bible.
Eräs opiskelija lukemassa Raamattuaan

Elokuussa 2017 OD:n kenttähenkilökunta kokoontui yhdessä Pauluksen, muiden kumppanien sekä  muslimitaustaisten uskovien joukon kanssa tarkastelemaan projektin vaikutuksia.

"Tämä opetuslapseuttamisen muoto sopii minulle hyvin ja elämäni on muuttunut sen myötä. Minusta on tullut parempi ihminen. Siksi omistaudun muiden opetuslapseuttamiseen, jotta hekin voivat kehittää luonteenlaatuaan paremmaksi.”

Aisyah on yksi esimerkki opetuslapseuttamisen moninkertaistumisesta: opetuslapsesta tulee opetuslapseuttaja. Aisyahin ohjaaja Bayu on aina rohkaissut oppilaitaan jakamaan oppimaansa toisille: ”Kysymykset kuten ’Kenen kanssa aiot jakaa tämän tiedon?’ auttavat herättämään oppilaiden kiinnostuksen ja vahvistavat heidän haluaan tehdä lähetystyötä. Monesti oppilaat haluavat jakaa oppimaansa ensin perheelleen ja ystävilleen.”

Studying the Bible together during a MBB discipleship class in Southeast Asia.
Kuva Raamattutunnilta

Vuoden 2017 alussa OD:ssa nähtiin tarve opetuslapseuttamisohjelman kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tämän seurauksena aloitettiin uuden Suora vaellus -nimisen (The Straight Journey) 12-osaisen kirjasarjan jakaminen. Sen avulla muslimitaustainen uskova voi vuoden aikana opiskella kristinuskon perusopinkappaleet. ”Nämä 12 kirjaa on kirjoitettu systemaattiseen järjestykseen ensimmäisestä kirjasta viimeiseen”, kertoo sarjan kirjoittaja, islamiin hyvin perehtynyt tunnettu teologi.

Ensimmäinen kirja alkaa käsittelemällä Jumalan olemusta, mikä on avuksi erityisesti niille, jotka kamppailevat kolminaisuuden kanssa. Tämä opetus on tärkeä perustuksen laskemiseksi heidän uskolleen Kristukseen. Seuraavaksi aiheena on Raamattu, toinen muslimitaustaisten uskovien kompastuskivi. ”Islam opettaa, että Raamattu on korruptoitunut eikä ole enää Jumalan Sanaa. Siksi on tärkeää torjua nämä syytökset ja todistaa, että Raamattu todella on Jumalan Sanaa”, kertoo paikallinen OD:n työntekijä.

Yhteistä Raamatunlukua

Paulus uskoo lujasti, että paikallisten johtajien tulee kasvaa ja opiskella. ”Nämä aiheet, vaikka ovatkin raskaita ja vaikeita, haastavat meitä ajattelemaan ja työskentelemään entistä kovemmin. Tämä ohjelma auttaa meitä kasvamaan johtajina ja opettajina.”

 

Notes made by a lay leader during the discipleship class.
Erään oppilaan muistiinpanoja

Maallikkojohtaja Pramudya, joka osallistuu Pauluksen viikoittaiseen opetukseen, kommentoi kirjasarjan hyödyllisyyttä seuraavasti:

”Valmistelen luentomonisteeni kirjojen perusteella, mutta käytän yksinkertaisempaa kieltä, jota oppilaani  ymmärtävät paremmin. Nämä kirjat lisäävät ymmärrystäni Raamattuun. Jaan oppimaani eteenpäin niille, joita opetuslapseutan."

Time of prayer.
Rukousta oppitunnilla

Kiitos Jumalalle hyvästä palautteesta, jota Paulukselta ja muilta Kaakkois-Aasian opetuslapseuttamisohjelmissa mukana olleilta on tullut. He eivät vain kasva johtajina vaan myös varustavat monia oppilaitaan tulemaan itse johtajiksi. Yhä useampi osallistuneista tulee mukaan Open Doorsin koulutusohjelmiin, naisten konferensseihin ja nuorten leireille.  He palvelevat puhujina, organisoijina ja innostajina!

 

Discipleship group attendees sharing a time of Communion with one another.
Ehtoollishetki raamattutunnin jälkeen

Lähde