Brunei

44

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Bruneissa on käytössä šaria-laki, joka rajoittaa kristittyjen uskonvapautta. Islamista luopuminen on laitonta. Jeesukseen uskovat kohtaavat voimakasta painostusta. Protestanttiset yhteisöt eivät voi rekisteröityä kirkkoina, vaan joko liikeyrityksinä tai tavallisina järjestöinä, joiden on toimitettava vuosittain hallitukselle taloutta ja toimintaa koskeva raportti.

Kristillinen toiminta on tiukasti säänneltyä. Julkinen joulun viettäminen on kielletty. Raamattuja saa tuoda maahan vain henkilökohtaiseen käyttöön. Seurakuntien toimintaa valvotaan ja uskosta kertominen muslimille on kielletty.

Kaikki bruneilaiset kristityt kohtaavat jonkin tasoista syrjintää. Islamista kääntyneet ovat perheensä, yhteisönsä ja hallituksen painostuksen kohteena. Naiset voidaan pakottaa käyttämään huivia julkisilla paikoilla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne ei ole juuri muuttunut viime vuosina. Šaria-lain käyttöönotto on kuitenkin lisännyt painostusta. Tämä koskee erityisesti islamista kääntyneitä. Kristityt pyrkivät kaikin tavoin välttämään rikkeitä ja väärinymmärryksiä. Kirkot saavat toimia niin kauan kuin Brunein hallinto sen sallii.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Äärimmäisintä vainoa kohtaavat Brunein muslimitaustaiset kristityt.

Millaista maassa on elää miehenä?

Muslimiperhe katkaisee yleensä yhteydenpidon kristityksi kääntyneisiin sukulaisiin ja nämä karkotetaan kotoa. Uskonnollisten viranomaisten vaino voi johtaa pahoinpitelyihin, nöyryyttämiseen ja tavallista kovempaan kohteluun. Opiskelijoita voidaan syrjiä ja herjata oppilaitoksissa.

Millaista maassa on elää naisena?

Bruneissa kristittyjen naisten näkyvin päivittäinen ongelma koskee pukeutumista. Naisten tulee käyttää päähuivia. Vaikka kristityt naiset saavat enemmän vapauksia, hekin voivat kokea syrjintää ja painostusta, elleivät käytä islamin tulkinnan mukaista vaatetusta kouluissa, yliopistoissa tai työpaikoilla.

Perhe yleensä hylkää kristityksi kääntyneen naisen. Hänet voidaan myös eristää, painostaa pakkoavioliittoon, erottaa lapsistaan tai pakottaa osallistumaan islamilaiseen “uudelleenkoulutusohjelmaan”.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kokoaa rukoustukea Brunein vainotuille uskoville.

Rukoile:

Rukoile puolueellisten lakien kanssa kamppailevien kristittyjen puolesta. Pyydä Jumalalta heille armoa ja kärsivällisyyttä.
Rukoile, että nuorilla kristityillä olisi voimaa pitää kiinni uskostaan ikätoverien painostaessa heitä.
Rukoile vapautta elää avoimesti kristittynä.