Sudan

10

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vaino on Sudanissa edelleen äärimmäisen vakavaa. Tilanteen pelätään pahenevan vallitsevien levottomuuksien aikana. Omar al-Bashirin syrjäyttäneen vallankumouksen jälkeen vuonna 2019 väliaikainen hallitus esitteli lakiuudistuksia, joilla tavoiteltiin kaikille sudanilaisille samoja ihmisoikeuksia etnisyydestä, sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta. Suuret protestit aiheuttivat kuitenkin pääministeri Abdallah Hamdokin eron tammikuussa 2022.

Sudanin pelätään palaavan edellisen presidenttinsä aikaiseen autoritääriseen tilaan, mikä romuttaisi väliaikaisen hallituksen aikaansaaman kehityksen kohti uskonnonvapautta. Islamista luopumisesta seuraava kuolemanrangaistus on nyt poistettu, mutta pelkona on sen palauttaminen.

Yhteiskunnan asenne kristittyjä kohtaan ei ole muuttunut. Kristityt ovat vaarassa erityisesti Khartumin ulkopuolella. Islamista kristinuskoon kääntyneet ovat erityisessä vaarassa joutua perheensä ja yhteisönsä vainon kohteiksi.

Kristinuskoon kääntyneet voivat joutua seksuaalisen sekä kotiväkivallan uhreiksi. Lisäksi heitä uhkaa vankeusrangaistus ja väkivalta. Hallitus ei ole säätänyt mitään konkreettista suojaa kristityille tai muille uskonnollisille vähemmistöille. Vallankaappauksen jälkeen neljä kirkkoa on pakotettu sulkemaan ovensa, eivätkä lakimuutokset ole edistäneet takavarikoitujen kirkkojen ja maiden palauttamista kristityille omistajilleen. Uusien kirkkojen rakentaminen on edelleen erittäin vaikeaa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Lokakuussa 2021 armeija teki vallankaappauksen, joka lopetti vallanjaon väliaikaisen siviilihallinnon kanssa. Tästä seurasi suuria mielenosoituksia pääkaupungissa ja muualla. Mielenosoituksissa vaadittiin sotilashallinnon lakkauttamista, mutta valta on edelleen armeijan käsissä. Moni uskoo Sudanin palaavan syrjäytetyn Omar al-Bashirin aikaiseen autoritääriseen tilaan. Se merkitsisi väliaikaisen hallituksen aikaansaaman uskonnonvapauskehityksen menettämistä ja kristittyihin kohdistuvan vainon kasvua. Elokuussa 2022 hallitus perusti lähipoliisin, joka muistuttaa suuresti lakkautettua moraalipoliisia. Yleisesti kristittyjen vaino on raportointikauden aikana lisääntynyt niin väkivallan määrän kuin elämän eri osa-alueilla tapahtuvan painostuksen muodossa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kääntyneet kristityt kohtaavat eniten vainoa. Kääntyminen oli Sudanissa aiemmin kuolemalla rangaistava teko. Kääntymisen kieltävä laki ei ole enää voimassa, mutta sen palauttamista pelätään.

Maantieteellisesti kristittyjen vaino on aina ollut ankarinta pääkaupunki Khartumin ulkopuolella. Siellä, missä on aseellisia levottomuuksia, kuten Darfurissa, Nubavuorilla ja Sinisen-Niilin alueilla, on erityisen paljon väkivaltaa kristittyjä kohtaan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Väkivaltaiset islamistiset ääriliikkeet piinaavat monia Afrikan valtioita, mikä on johtanut kristittyjen vainon lisääntymiseen. Sudanin hallitus syyttää usein valheellisesti kristittyjä miehiä, etenkin seurakuntien johtajia, terrorismista ja muista rikoksista. Hallituksen turvallisuusjoukot seuraavat päivittäin seurakuntien johtajien toimia.

Kristityt miehet ja pojat, erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneet, ovat vaarassa joutua pahoinpidellyiksi, vangituiksi tai jopa tapetuiksi uskonsa vuoksi. Heitä häädetään kotoaan ja pakotetaan jättämään perheensä.

Miehet ovat usein perheensä elättäjiä. Miehen kokema vaino koskettaa siis taloudellisesti koko perhettä. Miehet ovat myös perheensä suojelijoita. Viimeaikaisissa levottomuuksissa miesten poissaolo on maan syrjäisissä osissa aiheuttanut kotien ryöstöjä, joissa vaimot ja tyttäret ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Armeijan vallankaappaus lokakuussa 2021 uhkaa naisten oikeuksien edistymistä, ja levottomuuksissa juuri naiset ovat olleet väkivallan kohteina. Islamilaisten ääriryhmien on raportoitu sieppaavan sudanilaisia tyttöjä vaimoikseen ja/tai seksiorjikseen. Erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneet naiset ja tytöt ovat alttiina raiskauksille, kotiväkivallalle ja pakkoavioliitoille.

Kristinuskoon kääntynyt nainen voidaan eristää muusta maailmasta, koska hän tuottaa häpeää perheelleen. Hän menettää perintöoikeutensa, ja jos hän on jo naimisissa, aviomies ottaa hänestä eron.

Seksuaalisen hyväksikäytön ja kotiväkivallan ilmiantaminen on haastavaa. Naisen antama lausunto ei ole samanarvoinen miehen lausunnon kanssa. Raiskauksiin liittyy lisäksi sosiaalinen stigma, joka estää uhrien esiin tulemista. On myös raportoitu poliisien tekemästä seksuaalisesta väkivallasta kristittyjä tyttöjä kohtaan, mikä vaikeuttaa rikoksentekijöiden rankaisemista.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa Open Doors tarjoaa teologista koulutusta, vainoihin valmistavaa koulutusta, opetuslapseuskoulutusta sekä toimeentulohankkeita.

Rukoile:

Sudaniin rauhaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista vahvistavia johtajia.

Seurakuntiin johtajia, jotka käyvät rakentavaa dialogia muslimikollegoidensa kanssa yhteisön kehittämiseksi.

Muslimitaustaisten kristittyjen kasvamista Kristuksen tuntemisessa ja heille viisautta ja rohkeutta julistaa Kristusta.

Hyvä Jumala, tuomme eteesi Sudanin. Anna levottomuuksien loppua. Anna uskonnonvapautta ja ihmisoikeuksia kunnioittava hallinto. Paranna vainon ja väkivallan uhreiksi joutuneet. Rakenna Sudaniin vainonkin keskellä lujana pysyvä kirkko. Varjele ja siunaa Open Doorsin yhteistyökumppaneita. Puutu nykyiseen tilanteeseen ja palauta kehitys kohti oikeudenmukaista ja turvallista yhteiskuntaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.