Sudan

13

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vuoden 2019 vallankumouksessa syrjäytettiin Sudania 30 vuotta hallinnut Omar al-Bashir, minkä jälkeen kristittyjen tilanne on parantunut jossakin määrin. Hallitus on muuttanut aikaisempaa politiikkaansa, jonka mukaan kristityt olivat vihollisia ja länsivaltioiden agentteja.

Maan oloissa on kuitenkin edelleen piirteitä, jotka vaikeuttavat kristittyjen elämää. Vaikka hallituksen politiikka on muuttunut, yhteiskunnan asenne kristittyjä kohtaan ei ole juurikaan muuttunut, eikä varsinkaan pääkaupunki Khartumin ulkopuolella. Siellä kulttuuri ja ympäröivä yhteiskunta ovat edelleen pääosin islamilaisia ja muita uskontoja kohtaan ollaan hyvin epäluuloisia. Hallitus ei myöskään ole millään käytännön tavalla taannut kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen turvallisuutta.

Esimerkki tästä on se, että vaikka kirkkojen virallinen asema on muuttunut, aikaisemmin takavarikoituja kirkkoja ja maita ei ole palautettu kristityille omistajilleen, ja uusien kirkkojen rakentaminen on edelleen äärimmäisen vaikeaa. Korkeassa asemassa on edelleen sotilaallisia johtajia, jotka hidastavat muutosta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vuoden 2021 World Watch List -raportissa Sudanin pisteet putosivat kuudella sijaishallituksen tekemien linjausten ja oikeudellisten kehysten seurauksena. Yhteispistemäärä pysyi WWL 2022:ssa samana, vaikka väkivallan pisteet laskivatkin 0,5 pisteellä. WWL 2021 -raportointikauden aikana Sudanissa luovuttiin Apostasia-laista ja muita uskonnonvapautta rajoittavia lakeja kumottiin, joten WWL 2022 ei sisällä islamista luopumisesta tai muista samanlaisista säännöksistä seuranneita pidätyksiä. Maan pistemäärä on kuitenkin yhä 79, sillä valtiollisen tason muutokset eivät vielä vaikuta alueellisesti. Kristittyihin ja kirkkoihin kohdistuva painostus on yhä äärimmäistä tasoa; sulkeutumaan pakotetut seurakunnat eivät ole vielä auenneet (positiivisista muutoksista huolimatta), ja hallitus nostaa yhä kanteita tiettyjä seurakuntien johtajia vastaan. Al-Bashirin hallinnon asettamat islamistiset sotilasryhmittymät (mm. Janjaweed) uhkaavat syrjäisten alueiden turvallisuutta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaino on Sudanissa edelleen äärimmäisen vakavaa, eikä tilanne viimeisen vuoden aikana muuttunut paljonkaan. World Watch List -raportin viimeisimmällä raportointikaudella kirkkoja poltettiin maan tasalle ja kristittyjen kimppuun hyökättiin ja heitä pahoinpideltiin.

Monet tarkkailijat ovat myös huolissaan jatkuvasta etnisestä väkivallasta Darfurin alueella. He kysyvät, pystyykö väliaikainen hallitus todella suojelemaan vähemmistöjä. Vaikka al-Bashirin syrjäyttämistä seuranneet positiiviset kehityskulut ansaitsevat erityismaininnan, jää vielä nähtäväksi, kuinka paljon asiat muuttuvat todellisuudessa.

Kristityt ovat edelleen vaarassa joutua yhteiskunnan vainoamiksi, erityisesti jos he ovat kääntyneet muslimeista kristityiksi. Sen lisäksi aikaisemman diktatuurin aikaan kuuluneet aseistetut joukot ovat edelleen aktiivisia ja jatkuva uhka kristityille.

Kristityt ovat vaarassa erityisesti Khartumin ulkopuolella. Koko sudanilainen yhteiskunta vastustaa kuitenkin laajalti kristinuskon julkista harjoittamista, ja vaikka kristityt ovat saavuttaneet myönnytyksiä kansallisella tasolla, voi olla vaikeaa saavuttaa muutoksia paikallisella tasolla. Islamista kristinuskoon kääntyneet ovat erityisessä vaarassa joutua perheensä ja yhteisönsä vainoamiksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Sudanilaisia miehiä ja poikia värvätään pakolla väkivaltaisiin islamistisiin sotilasjoukkoihin, joissa heidät pakotetaan taistelemaan. Sudanin hallitus syyttää kristittyjä miehiä valheellisesti erilaisista vakavista rikoksista. On myös raportoitu siitä, että kristittyjen laukkuihin on laitettu huumeita poliisin löydettäväksi.

Vainon kohteena ovat erityisesti seurakuntien johtajat, joiden toimia hallituksen turvallisuusjoukot tarkkailevat päivittäin. Kristityt miehet ja pojat, erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneet, ovat vaarassa joutua pahoinpidellyiksi, vangituiksi, tapetuiksi, kiusatuiksi työpaikoillaan tai pakkosiirretyiksi paikasta toiseen.

Kristinuskoon kääntyneet voidaan ajaa pois kotoa, ja heidän perheensä voivat karttaa heitä. Toiset kokevat, että heidän on muutettava pois kotoaan painostuksen ja vainon vuoksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Sudanilaiset naiset ja tytöt, erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneet, ovat vaarassa joutua raiskatuiksi, kotiväkivallan kohteiksi ja pakkoavioliittoihin. Laajemmin tarkasteltuna äärimmäistä islamin tulkintaa kannattavat miehet ovat raporttien mukaan siepanneet sudanilaisia tyttöjä vaimoikseen ja/tai seksiorjikseen.

Kotien ovien sisäpuolella kristinuskoon kääntyneet voidaan myös eristää muusta maailmasta siinä tarkoituksessa, että he olisivat mahdollisimman vähän häpeäksi perheelleen ja etteivät he voisi tavata muita kristittyjä. Kristinuskoon kääntyneet joutuvat tavallisesti myös perinnöttömiksi, ja jos he ovat jo naimisissa, heidän aviomiehensä ottavat heistä eron.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin tavoitteena on, että Sudanin kirkosta tulee teologisessa mielessä hyvin varustautunut. Yhtä tärkeää on, että kirkko kykenee jatkamaan työtään, jonka tarkoituksena on auttaa kristittyjä tulemaan kestäviksi ja myös pysymään kestävinä vainojen keskellä.

Yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa Open Doors tarjoaa teologista koulutustavainoihin valmistavaa koulutusta, opetuslapseuskoulutusta, paikallisen tilanteen huomioivaa monikulttuurisen työn koulutusta, traumaterapiaa, kehitysprojekteja paikallisyhteisöissä sekä ansaitsemismahdollisuuksia luovia projekteja.

Rukoile:

Diktaattori Hassan Omar al-Bashirin hallinnon kaaduttua huhtikuussa 2019 Sudanin uusi väliaikainen hallitus, johtajanaan pääministeri Abdallak Hamdok, teki mielenkiintoisia muutoksia voimassa olevaan, ihmisten jokapäiväistä elämää säätelevään lainsäädäntöön. Koska Sudanin poliittinen tilanne on kuitenkin edelleen epävakaa, rukoile, että nämä muutokset pannaan täytäntöön ja niitä kunnioitetaan paikallishallinnon tasolla ja yleisesti yhteiskunnassa.

Kristityillä ja erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneillä on edelleen paljon haasteita. Heitä pidetään toisen luokan kansalaisina, ja perhe ja yhteiskunta sivuuttavat heidät. Joillakin alueilla he ovat vaarassa joutua suunnitelmallisen väkivallan kohteiksi. Rukoile, että he näiden haasteiden keskellä edelleen kasvavat Kristuksen tuntemisessa ja että he voivat rohkeasti puhua toisille pelastuksesta, joka voidaan löytää vain Kristuksessa.

Open Doorsin näky on, että Sudanin kirkosta tulee lannistumaton kirkko, joka pysyy lujana vainonkin edessä ja joka voimaantuu kykeneväksi ylläpitämään itsensä taloudellisesti. Rukoile Open Doorsin yhteistyökumppanien puolesta ja pyydä, että heidän työnsä saisi kantaa runsasta hedelmää.

Hyvä Jumala, rukoilemme sudanilaisten sisartemme ja veljiemme puolesta, jotka laittavat kaikkensa likoon seuratakseen Sinua. Kiitämme Sinua Sudanin myönteisestä kehityksestä ja pyydämme, että nuo muutokset leviäisivät kaikkialle sudanilaiseen yhteiskuntaan. Varjele ja vahvista Sudanin kirkkoa ja anna sen jäsenille tulevana vuonna paljon iloa ja rohkeutta palvella Sinua. Jeesuksen nimessä. Aamen.