Somalia

2

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Somalia on muslimienemmistöinen maa, jossa yhteiskunta edellyttää kaikkien somalien olevan muslimeja. Moskeijoissa ja uskonnollisissa kouluissa imaamit sanovat avoimesti, että maassa ei ole sijaa kristinuskolle, kristityille tai kristillisille kirkoille. Väkivaltainen islamistinen kapinaliike al-Shabaab on ilmaissut toistuvasti halunsa hävittää kristityt maasta, ja varsinkin muslimitaustaisia kristittyjä pidetään merkittävinä iskujen kohteina. Jos he paljastuvat, heidät tapetaan välittömästi.

Kristityt kohtaavat vakavaa vainoa myös suvuissaan ja yhteisöissään. Islamin hylkäämistä pidetään perheen ja klaanin pettämisenä. Perheenjäsenet ja klaanin johtajat vainoavat, pelottelevat ja jopa tappavat kristinuskoon kääntyneitä. Jos jotakuta edes epäillään käännynnäiseksi, yhteisön vanhimmat ja jopa heidän oman perheensä jäsenet seuraavat häntä tarkkaan. Minkäänlainen seurakuntaelämä ei ole mahdollista, joten pienen kristittyjen joukon on kokoonnuttava salaa. Islamistit ovat tehostaneet johtoasemassa olevien kristittyjen etsimistä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Somalian kristityt kohtaavat edelleen äärimmäisen paljon väkivaltaa, joka on vain kasvanut viime vuosina. Islamistiset aseelliset ryhmät ovat tehostaneet kristittyjen etsimistä tavoitteenaan hävittää kristityt Somaliasta. Vuoden 2022 aikana al-Shabaab hyökkäsi pääkaupunki Mogadishuun useita kertoja ja tappoi useita sotilaita ja satoja siviilejä. Lisäksi sadat ihmiset haavoittuivat. Maan poliittinen tilanne on heikentynyt, koska heimojohtajat, hallitus ja oppositiojohtajat ovat eri mieltä keskeisistä asioista, kuten vaalien järjestämisestä. Jihadistiryhmät ovat käyttäneet hajaannusta hyväkseen. Ne ovat kasvattaneet kannattajiensa määrää ja lisänneet pyrkimystään hallita maan eri alueita. Vaikka vaalit lopulta pidettiin, erimielisyydet ovat osoittaneet tämänhetkisen tilanteen epävakauden.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vainon kohteiksi joutuvat ennen kaikkea muslimitaustaiset kristityt. Al-Shabaabin joukot pitävät islamista kristinuskoon kääntyneitä merkittävinä iskujen kohteina. Monet kääntyneet on tapettu heti, kun heidät on löydetty. Nuoret kristityiksi kääntyneet naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Heitä painostetaan ja käytetään hyväksi sekä sukupuolensa että uskonsa takia. Nuoret kristityt tytöt pakotetaan avioliittoihin. Niissä he kokevat seksuaalista häirintää ja fyysistä väkivaltaa. Heitä myös painostetaan pitäytymään perinteisissä muslimitavoissa, kun heitä yritetään saada takaisin islamin piiriin.

Somaliassa yksikään alue ei ole kristityille turvallinen. Vaarallisimpia ovat kuitenkin Al-Shabaabin valvomat alueet etelässä ja lounaassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Miehiä pidetään islaminuskoa edustavina johtajina. Jos miesten tai poikien edes epäillään kääntyneen kristityiksi, heitä uhkaavat solvaukset, fyysinen väkivalta, sieppaukset, vangitseminen, kidutus tai kuolema. Tässä kauhun ilmapiirissä uusien kristittyjen on mahdotonta luottaa edes oman perheensä jäseniin.

Islamistien alueellisen vallan lujittamiseksi poikien odotetaan liittyvän al-Shabaabin joukkoihin. Heidät lähetetään islamilaisiin ”uudelleenkoulutuskeskuksiin”. Niissä heidät radikalisoidaan ja koulutetaan al-Shabaabin taistelijoiksi. Jos joku paljastuu tässä yhteydessä kristityksi, hänestä tulee julmuuden kohde ja uhri.

Kristittyjä miehiä syrjitään myös suvussa ja yhteiskunnassa. Miehiltä evätään perintö ja pojilta koulutus. Jos kristityn perheen mies kuolee tai hänet vangitaan, perhe menettää pääelättäjänsä ja jää usein suojattomaksi. Perheenjäsenet leimataan oikean uskon ulkopuolella oleviksi, ja perhettä pidetään tahrana yhteisön elämässä.

Millaista maassa on elää naisena?

Somalian patriarkaalisessa yhteiskunnassa naisia valvotaan hyvin tarkkaan ja heidän oletetaan alistuvan. Miehistä riippuvaisten naisten ääni ja näkemykset tukahdutetaan heidän yhteisöissään.

Naisen ei ole sopivaa kääntyä kristityksi. Kristityksi epäiltyä naista nöyryytetään usein julkisesti, häntä pidetään kotiarestissa, tai hänet voidaan raiskata, siepata, tappaa tai pakottaa avioliittoon jonkun ääriryhmän päällikön kanssa. Jos nainen on jo naimisissa, hänen miehensä todennäköisesti ottaa eron ja vie lapset. Näin varmistuu, että lapset kasvatetaan islamin perinteiden mukaan.

Pakkoavioliitto solmitaan usein paljon vanhemman miehen kanssa. Sitä käytetään painostamaan kääntynyttä palaamaan islaminuskoon. Kristityt naiset kärsivät myös silloin, kun heidän miehensä vangitaan tai tapetaan. Lesket pakotetaan yleensä avioliittoon muslimimiehen kanssa, heidän omaisuutensa takavarikoidaan, ja nainen jää miehen perheen armoille.
Jotta naiset pysyisivät riippuvaisina miehistä, heidän koulunkäyntiään rajoitetaan usein. Vain viisi prosenttia tytöistä jatkaa yläkoulussa. Koulussa kristittyjä tyttöjä voidaan painostaa osallistumaan islamin opetukseen ja pukeutumaan al-Shabaabin vaatimusten mukaiseen burkaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee somalikristittyjä Afrikan sarven alueella opetuslapseuskoulutuksella ja varustamalla heitä kestämään ankaraa vainoa.

Rukoile:

Väkivaltainen islamismi lisääntyy. Rukoile rauhaa ja Jumalan suojelusta hänen kirkolleen.
Somalian kristityt kokevat suurta eristyneisyyttä. Rukoile, että he tuntisivat Jumalan lohdutuksen ja löytäisivät tapoja kasvaa uskossaan.

Rukoile Jumalan viisautta ja suojelusta Open Doorsin työlle Afrikan sarvessa. Tuottakoon työ paljon hedelmää.

Taivaallinen Isä, näemme vaarat, jotka uhkaavat veljiämme ja sisariamme Somaliassa. Ne johtuvat ainoastaan Kristuksen seuraamisesta. Varjele salaisia kristittyjä ja niitä, joiden usko on paljastunut. Paranna fyysisiä ja tunne-elämän haavoja saaneet. Lohduta uskon vuoksi perheenjäsenen menettäneitä. Kosketa islamistien sydämiä niin, että väkivalta loppuisi ja alueelle tulisi rauha. Toimi voimakkailla ja yliluonnollisilla tavoilla pelon, uhkailun ja väkivallan poistamiseksi. Aamen.