Somalia

3

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Somalia on toiminut yli 25 vuotta islamistimilitanttien turvapaikkana, josta joukot tekevät hyökkäyksiä niin Somalian kuin naapurimaiden kristittyjen kimppuun. Al-Shabaabin kaltaiset ryhmittymät kohtaavat minimaalista vastustusta ja hallitsevat suurta osaa Somaliasta. Kristittyihin kohdistuva painostus on edelleen äärimmäistä ja väkivaltaisen vainon taso erittäin korkea.

Islamistiliike al-Shabaabin edustajien silmissä muslimitaustaiset kristityt ovat erityisen merkittäviä iskujen kohteita, ja he joutuvatkin usein surmatuiksi heti paljastuttuaan.

Kristinuskoon kääntymistä pidetään Somaliassa perheen ja klaanin pettämisenä. Jos somalia edes epäillään käännynnäiseksi, häneen kohdistetaan häirintää ja uhkailua. Pahimmillaan hän joutuu kohtaamaan kuoleman perheensä ja klaaninsa johtajien käsissä.

Al-Shabaab on pysynyt aktiivisena myös COVID-19-pandemian aikana, mikä on muistutus siitä, että Somalian kristityt eivät ole koskaan turvassa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Somalia sai nyt yhden pisteen vähemmän kuin viime vuonna, koska väkivaltaa mittaava pistemäärä laski 9,8 pisteestä 8,5 pisteeseen. Kristittyjen kokema painostus kuitenkin nousi yli yhden pisteen verran. Vaino ja painostus ovat äärimmäisiä kaikilla elämän osa-alueilla. Käytännössä kaikki maan kristityt ovat kääntyneet islamista kristinuskoon ja ovat vaarassa joutua aseistettujen islamistimilitanttien tappamiksi; klaanien johtajat, yhteisöjen vanhimmat ja kristittyjen omien perheiden jäsenet tarkkailevat kiinteästi kaikkia, joiden epäillään kääntyneen kristityiksi. Maa on juuttunut loppumattoman sisällissodan tilaan ja kärsii myös koronaviruskriisistä, sosiaalisesta pirstoutumisesta ja heimoutumisesta. Al-Shabaab, jonka joukkojen taistelumoraalia Afganistanin vallankaappaus nosti, osoitti voimansa useilla iskuilla Mogadishussa ja tappoi mm. pääkaupungin pormestarin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurin osa somalikristityistä pitää uskonsa täysin salassa. Jos al-Shabaab löytää kristityksi kääntyneen, militantit tappavat hänet usein heti.

Millaista maassa on elää miehenä?

Somalian yhteiskunta on erittäin patriarkaalinen ja sosiaalisesti kontrolloiva. Kristinuskoon kääntymisestä epäillyt pojat ja miehet kohtaavat äärimmäisiä perusoikeuksiensa loukkauksia. Heitä uhkaavat sanallinen ja fyysinen väkivalta, työpaikan menetys, vangitseminen, uhkailu, kidutus, sieppaus tai kuolema.

Kristityksi kääntymisestä epäillyiltä miehiltä evätään perintö ja pojilta opiskelupaikka. Somalipoikien odotetaan omistavan ja käyttävän aseita, ja monia kidnapataan al-Shabaabin riveihin taistelijoiksi.

Perheitä pakotetaan lähettämään poikansa islamistisiin kuntoutuskeskuksiin koulutettaviksi. Niihin lähetetään myös kristinuskoon kääntyneitä, ja paljastuessaan nuoret kohtaavat vielä suurempia vaaroja.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristinuskoon kääntyneet nuoret naiset ovat yksi Somalian haavoittuvaisimpia ihmisryhmiä. Kristityksi epäiltyä somalinaista odottaa usein raiskaus ja julkinen nöyryytys, tiukka kotiaresti, sieppaus, pakkoavioliitto tai jopa kuolema. Jos nainen on jo naimisissa, hän joutuu usein eroamaan ja hänen lapsensa otetaan häneltä pois.

Kristityt naiset, joiden aviomies on vankilassa tai kuollut, kärsivät myös. Lesket naitetaan usein muslimimiehille, heidän omaisuutensa takavarikoidaan, ja he ovat uuden miehensä perheen armoilla. Moni leski joutuu miespuolisten sukulaistensa hyväksikäyttämäksi, ja hänen nuoret tyttärensä naitetaan. Kristityn naisen perhe päätyy usein köyhyyteen.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa uskovia Afrikan sarven alueella kumppaniensa kautta: työ keskittyy suurelta osin pienien kristittyjen ryhmien etsimiseen ja tukemiseen. Toimintamme keskipisteessä ovat olleet hengellisen tuen tarjoaminen, alueen kristittyjen tilanteesta tiedottaminen sekä innostaminen esirukoukseen heidän puolestaan.

Rukoile:

Rukoile rauhaa Somaliaan. Rukoile, että demokratia saataisiin toimimaan al-Shabaabin jatkuvasta uhasta ja vuosikymmeniä kestäneen sisällissodan seurauksista huolimatta.

Lähes kaikki somalit ovat muslimeita, eikä maassa ole tilaa kristityille. Islam on valtionuskonto, vain islamia saa saarnata ja sharia-laki on korkein auktoriteetti. Rukoile, että tästä huolimatta Jumala yhä rakentaisi kansaansa Somaliassa.

Open Doors on tukenut Somalian uskovia ympäri Afrikan sarven jo 1990-luvulta lähtien. Näkymme on, että Kristuksen seuraajat aikuistuvat hengellisesti ja löytävät hoivaavia suhteita vainon keskellä. Rukoile Jumalan viisautta ja suojelusta työn ylle. Rukoile, että työmme kantaisi paljon hedelmää.

Herra, tulemme luoksesi kantaen rukouksessa sisariamme ja veljiämme Somaliassa. Tiedät heidän olevan jatkuvassa vaarassa, koska he seuraavat Sinua. Pyydämme, että he voisivat tuntea Pyhän Henkesi työskentelevän heissä ja että he voisivat pysyä lujina ja rakentaa Sinun seurakuntaasi. Rukoilemme erityisesti niiden salaa uskovien puolesta, jotka ovat yksin. Anna heille yliluonnollinen tietoisuus siitä, että he ovat osa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.