Nicaragua

30

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vihamielisyys kristittyjä kohtaan lisääntyy jatkuvasti. Presidentti Ortegaa ja hänen hallitustaan kritisoivien katsotaan aiheuttavan epävakautta.

Tilanne on huonontunut merkittävästi vuodesta 2018, jolloin maassa puhkesi laajoja protesteja itsevaltaista hallintoa vastaan. Kristityt ovat olleet mukana mielenosoituksissa, mutta sillä on ollut hälyttävän suuri hinta. Kristittyjä johtajia on häiritty ja pidätetty, kristittyjen omaisuutta anastettu, kristillisiä kouluja, TV-asemia ja hyväntekeväisyyslaitoksia suljettu, kirkkoja valvottu ja peloteltu. Jopa ne henkilöt, jotka järjestivät suojaa ja lääketieteellistä apua vuoden 2018 protestien aikana, kärsivät rangaistusta vielä vuosien kuluttua.

Viime pääsiäisenä poliisi kielsi juhlakulkueet hiljaisen viikon aikana. Viimeisimpiä lakimuutoksia on käytetty leimaamaan kirkon johtajia terroristeiksi ja vallankaappauksen suunnittelijoiksi. On ehdotuksia, että hallitus valvoisi kirkon hallintoa, kuten kirkollisveroja ja kolehteja.

Hallituksen tavoitteena ei ole ainoastaan kristittyjen äänen vaientaminen. Ottaen huomioon kristittyjen vaikutusvallan maassa koko kristittyjen uskottavuutta yritetään horjuttaa ja evankeliumin eteneminen pyritään pysäyttämään.

Huomionarvoista on, että monet kristityt ovat tulilinjalla, mutta pieni osa heistä valitsee – joko pelon tai vakaumuksen vuoksi – vaikenemisen. Tämä aiheuttaa joissain kristillisissä yhteisöissä hajaannusta, mitä hallitus luultavasti haluaakin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Viime vuonna kristittyjen tilanne huononi edelleen nopeasti. Presidentti Ortegan ja hänen vaimonsa johtama hallitus on hyökännyt toistuvasti toisinajattelijoita vastaan erityisesti kirkossa, koska sillä on edelleen vaikutusvaltaa. Kirkon johtajat, pääsääntöisesti roomalaiskatolisen kirkkoon kuuluvat ja muutamat sitoutuneet kristityt ovat olleet jatkuvasti hallituksen vihamielisyyden kohteina. He ovat kokeneet vainoa, mielivaltaisia pidätyksiä, epäoikeudenmukaisia tuomioita, erottamisia, maasta karkotuksia, kirkkojen sulkemisia ja niiden hallinnoiman omaisuuden takavarikointeja. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut maan huonontuneen yhteiskunnallisen tilanteen.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Koska hallitus valvoo Nicaraguaa totalitaarisesti, vainoa esiintyy koko maassa kaikilla tasoilla. Hallituksen itsevaltaisten toimenpiteiden vastustajat kohtaavat todennäköisesti hallituksen virkamiesten tai muiden hallinnon kannattajien sanallista tai fyysistä väkivaltaa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Suurin osa kirkon johtajista Nicaraguassa on miehiä, ja he kärsivät eniten hallituksen toimenpiteistä. Myös nuoria miehiä otetaan kohteiksi, koska he osallistuvat todennäköisimmin virkamiesten vastaisiin mielenosoituksiin.

Raporttien mukaan opiskelijoita on pakotettu osallistumaan poliittisiin tapahtumiin osoittamaan tukea presidentti Ortegan hallinnolle, vaikka heidän vanhempansa eivät tukisi hallintoa.

Painostuksen vuoksi monet miehet – erityisesti seurakuntajohtajat – ovat kokeneet välttämättömäksi paeta maasta ja kohdanneet riskin joutua ihmiskauppiaiden tai muiden rikollisryhmien kaappaamaksi. Nicaraguaan jääneisiin on kohdistettu liikkumisrajoituksia, ja heidän on jatkuvasti vaikeampaa liikkua vapaasti maassa.

Millaista maassa on elää naisena?

Muihin Latinalaisen Amerikan maihin verrattuna Nicaraguan kristityt naiset kokevat vähemmän sukupuolittunutta vainoa. Suurimmassa vaarassa ovat naispuoliset ihmisoikeusaktivistit, hallinnon toisinajattelijat ja poliittisesti oppositiossa olevien sukulaiset.

Koska oikeusjärjestelmään ei luoteta, monet uhrit eivät tee ilmoitusta heitä vastaan tehdyistä rikoksista. Syylliset jäävät rankaisematta, ja rikoksistaan vankeuteen tuomituille myönnetään usein myöhemmin armahdus.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa Nicaraguan vainottua kirkkoa tarjoamalla kristillistä kirjallisuutta, opetuslapseuskoulutusta, hätäapua, oikeudellista neuvontaa ja koulutusta pastoreille, joiden opinnot ovat jääneet kesken.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala pehmentää presidentti Ortegan ja hänen hallituksensa sydämet niin, etteivät he enää vainoa kristittyjä.
Rukoile, että valvotut kirkon johtajat saavat viisautta ja rohkeutta palvellessaan seurakuntiaan ja yhteisöjään.
Rukoile, että Jumala toimii Open Doorsin kautta vahvistaakseen kirkkoa pysymään vahvana Jeesuksessa.