Mali

24

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Väkivaltaiset islamistiryhmittymät valtasivat Malin pohjoisosan vuonna 2012, ja useita kirkkoja poltettiin. Menetettyään kirkkonsa ja kotinsa monet alueelta paenneet kristityt eivät ole uskaltaneet palata. Alueelle palanneet kristityt elävät jatkuvan väkivallan uhan alla viranomaisten suojelusta huolimatta.

Evankelioiminen on erityisen riskialtista Malin pohjoisosassa ja voi pahimmillaan johtaa radikalisoituneiden muslimien hyökkäyksiin. Malissa työskentelevät lähetystyöntekijät elävät jatkuvan sieppausuhan alla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Malin tilanteen tulkintaa vaikeuttaa se, että aina ei ole selvää, johtuuko väkivalta uhrin uskonnosta vai etnisestä taustasta. Painostus ja väkivalta ovat molemmat huomattavia uhkia uskoville. Vaikka väkivallan ilmeneminen väheni hieman viime vuodesta, yhteiskunta painostaa kirkkoja entistä enemmän. Kolmen pisteen nousun aiheutti kasvava vaino. Jihadistinen vaikutus kasvaa, ja maan kokonaistilanne huononee kovaa vauhtia. Malissa on ollut vuoden aikana jo kaksi vallankaappausta, ja vaikuttaa siltä, että hallituksella on valtaa vain suurimmissa kaupungeissa. Niiden ulkopuolisia alueita hallitsevat (suoraan tai epäsuorasti) aseelliset islamistit, jotka pitävät yllä sosiaalipalveluita ja houkuttelevat nuoria liittymään riveihinsä. Painostus on pysynyt yhteisöllisen elämän ja seurakuntaelämän alueilla äärimmäisen korkeana ja hyvin korkeana, koska jihadistit ovat hyödyntäneet valtatyhjiön, joka on syntynyt COVID-19-kriisin johdosta. Malin kehityssuunta on vaarallinen, ja jos tämänhetkinen jihadismin leviäminen jatkuu, maan pistemäärä tulee oletettavasti kasvamaan ensi vuonna.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Etenkin uskostaan julkisesti kertovat malilaiset kristityt joutuvat kohtaamaan enenevässä määrin väkivaltaa ja vihamielisyyttä. Sukulaiset ja perheenjäsenet saattavat hylätä tai uhkailla varsinkin muslimitaustaisia kristittyjä.

Perinteisen malilaisen kulttuurin vuoksi monet kristityt naiset ja tytöt kokevat seksuaalista häirintää, pakkoavioliittoja ja lapsiavioliittoja tai heiltä evätään mahdollisuus nykyaikaiseen koulutukseen. Muutamia kaapattuja lähetystyöntekijöitä pidetään yhä panttivankeina.

Millaista maassa on elää miehenä?

Ääri-islamistiset ryhmittymät tekevät hellittämättä iskuja eri puolilla Malia. Kristityt miehet ja pojat saavat usein tappouhkauksia ja joutuvat iskujen kohteeksi. Mali on yksi Afrikan köyhimmistä maista. Miehet ja pojat saatetaan rekrytoida väkivaltaisten järjestöjen riveihin, missä heidät pakotetaan kääntymään takaisin muslimeiksi. Tätä tapahtuu erityisesti maan pohjoisosien syrjäseuduilla.

Heidät saatetaan myös kaapata ja tappaa, mikä traumatisoi myös heidän läheisiään. Miehet ovat Malissa yleensä perheen elättäjiä, joten heidän menettämisensä heikentää sekä perheitä että kirkkoa. Myös yhteisö ja perhe voivat vainota miehiä ja poikia. Monet krististityiksi kääntyneet hylätään sosiaalisissa suhteissa, heiltä viedään perintö, eivätkä he saa valtiolta taloudellista tukea opintoihinsa.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjä naisia ja tyttöjä kidnapataan ja pakkonaitetaan edelleen. Heitä kohtaavat myös epäsuorat vainot: jos kristityn tytön isä kuolee tai jää työttömäksi uskonsa takia, hän saattaa joutua tilanteeseen, jossa ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin mennä naimisiin muslimin kanssa tai ryhtyä jopa prostituoiduksi. Malissa on maailman korkein lapsiavioliittojen taso, sillä 54 % tytöistä on naitettu 18 vuoden ikään mennessä.

Jos muslimille naitettu nainen päättää jättää islamin uskon, hänen koko perheensä hylkää hänet häpeän tähden. Oman häpeänsä lieventämiseksi naisen mies voi helposti jättää hänet ja viedä lapset. Jos nainen karkotetaan kotoaan uskonsa tähden, häneen saatetaan pitää jonkinlaista yhteyttä, mutta hänelle ei anneta tukea eikä ruokaa.

Kristityt naiset ovat alttiita uhkauksille, väkivallalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle tai jopa kuolemalle perheen tai yhteisön vihan vuoksi. Perinne ja kulttuuri ohittavat Malin lakipykälät, jotka periaatteessa suojelevat islamista luopuneita naisia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors on toiminut Malissa vuodesta 2013. Open Doorsin ja malilaisten seurakuntien yhteistyötä ohjaava tavoite on, että malilaiset ymmärtäisivät vainoa ilmiönä paremmin ja kykenisivät kohtaamaan sen Raamatun osoittamalla tavalla ja että kirkkojen johtajat opetuslapseuttaisivat seurakuntiensa jäseniä. Open Doors tarjoaa Malissa Raamattuja ja koulutusta. Pastoreita pyritään myös ohjaamaan johtajuutensa toteuttamiseen palvelemisen kautta ja kristittyjä toimimaan talouskysymyksissä kristillisten periaatteiden pohjalta.

Rukoile:

Rukoile maalle vakautta ja elämän normalisoitumista, ääriryhmien kukistumista ja rauhan palaamista. Pyydä Jumalaa olemaan heidän kanssaan, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa ja joutuneet muuttamaan toiselle paikkakunnalle toipuakseen järkytyksestä ja menetyksestä. Rukoile, että Jumala lohduttaisi heidän sydämiään ja tukisi heitä toisten kristittyjen kautta.

Rukoile paikallisten yhteistyötahojen puolesta, jotka etsivät apua tarvitsevia kristittyjä. Traumaneuvonta, Raamatut ja vainoihin valmistava koulutus tulevat tarpeeseen. Rukoile viisautta ja oivalluksia kanssakäymiseen ja tarpeiden arviointiin.

Herra Jeesus, Malissa on eristettyjä kristittyjä, jotka päivittäin huutavat puoleesi tilanteissa, joissa eivät olisi koskaan uskoneet olevansa. Rohkaise heidän sydämiään tänään. Siunaa heitä kristittyjen yhteydellä ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Auta Malin rauhanomaisia päättäjiä palaamaan valtaan, jotta kansan hyvinvointia uhkaavat ääriryhmät saataisiin syrjäytettyä. Avaa paikallisten yhteistyökumppanien silmät huomaamaan kaikki kristityt, jotka tarvitsevat heitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.