Mali

17

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Noin kymmenen vuotta sitten islamistiset ääriliikkeet ottivat vallan Pohjois-Malissa. Ne polttivat kirkot ja pakottivat kristityn väestön poistumaan. Sen jälkeen kristitty yhteisö ei ole koskaan täysin toipunut, ja väkivaltaiset hyökkäykset uhkaavat alueen kristittyjä edelleen, etenkin jos he levittävät evankeliumia. Mali on Afrikan köyhimpiä maita, ja noina aikoina monet kristityt menettivät kaiken omaisuutensa. Heidän kotinsa, yrityksensä ja omaisuutensa ovat edelleen hyökkäysten kohteina, mikä pitää monet köyhyydessä.

Kristityt lähetystyöntekijät ja järjestöt eivät voi toimia Malin pohjoisosissa turvallisesti. Heillä on todellinen vaara joutua ääriliikkeiden hyökkäysten tai sieppauksen kohteeksi.

Malin poliittinen tasapaino on horjunut huomattavasti viime vuosina. Johtajuustyhjiö on vahvistanut islamistisia ääriliikkeitä, joiden hallitsemat alueet ovat laajentuneet. Siksi kristittyjen riski joutua väkivallan kohteeksi on lisääntynyt monissa osissa maata. Aseelliset islamilaiset ääriliikkeet sieppaavat kristittyjä, kuten muitakin ihmisiä, tappavat heitä ja pitävät heitä seksiorjina. Toisia painostetaan liittymään ryhmiin, joissa heidät pakotetaan kääntymään islamiin ja heistä tehdään taistelijoita. Jotkut kristityt vanhemmat lähettävät poikansa pois turvallisemmille alueille suojellakseen heitä.

Vaikka muslimitaustainen kristitty onnistuisi välttämään ääriliikkeiden vainon, hänen sukunsa painostaa häntä uskosta luopumiseen. Painostusta voi olla esimerkiksi pakotettu avioero, suvun tuen menettäminen, sosiaalinen eristäminen tai yhteyden katkaiseminen lapsiin.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Mali on tänä vuonna noussut World Watch List -raportissa useita sijoja ylemmäs, mikä johtuu painostuksen lisääntymisestä monella elämän eri osa-alueella. Hallitus katsoo kristinuskon länsimaiseksi vaikutukseksi ja pilkkaa sitä. Jihadistit laajentavat alueitaan, ja maan yleinen tilanne heikkenee nopeasti. Malissa on ollut lähiaikoina kaksi vallankaappausta, jotka ovat auttaneet jihadisteja lisäämään vaikutusvaltaansa ja vainoamaan kristittyjä. Hallituksella on vaikutusvaltaa enää suurissa kaupungeissa ja alueilla, jotka eivät ole suoraan tai epäsuorasti jihadistien käsissä. Jihadistit houkuttelevat nuorisoa liittymään riveihinsä. Sotilasjuntta on pyytänyt apua Venäjän Wagner-palkka-armeijalta, ja myös Wagnerin kohteina ovat siviilit, mukaan lukien kristityt.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kääntyneet kristityt ovat haavoittuvin ryhmä kaikkialla Malissa. Pohjois-Malissa ja muillakin aseellisten islamististen ääriliikkeiden toiminta-alueilla asuvat kristityt ovat suuressa vaarassa joutua väkivaltaisen vainon kohteeksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet ja pojat ovat uskonsa takia alttiita väkivaltaisille tappouhkauksille ja hyökkäyksille. Erityisen uhattuja ovat muslimitaustasta kääntyneet kristityt. Vaimot saattavat ottaa avioeron kristityksi kääntyvästä miehestään.
Kristittyjen miesten yrityksiä vastaan hyökätään, ja se voi suistaa koko perheen köyhyyteen.
Miesten hyväksikäyttö ja tappaminen heikentävät Malin kirkkoa ja kristittyjä perheitä.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjä tyttöjä siepataan, ja heidät pakotetaan naimisiin muslimien kanssa. Ääriryhmät pitävät tätä tehokkaana keinona islamin levittämiseksi. Malissa yli puolet alle 18-vuotiaista tytöistä on jo naimisissa.

Kristityiksi kääntyneet naiset kokevat todennäköisimmin painostusta ja väkivaltaa uskonsa vuoksi. Heitä ahdistellaan, uhkaillaan ja rangaistaan väkivallalla ja seksuaalisella hyväksikäytöllä. Joskus heitä jopa tapetaan, oletettavasti perheen kunnian suojelemiseksi.

Nuoret naiset todennäköisimmin naitetaan muslimeille. Naimisissa olevasta kristityksi kääntyvästä naisesta voidaan helposti ottaa avioero, jolloin hän menettää yhteyden lapsiinsa. Näin on erityisesti Pohjois-Malissa, jossa islamilaisesta laista pidetään tiukemmin kiinni. Jos nainen ajetaan pois kodistaan ja hän jää asumaan lähistölle, häntä ei enää tueta eikä ruokita, jolloin hänestä tulee erittäin haavoittuva. Kansallinen lainsäädäntö suojelee tällaiseen tilanteeseen joutuneita naisia, mutta kulttuuriset käytännöt menevät usein lain edelle. Kristityt naiset hylätään sosiaalisesti kulttuurissa, jossa vallitsevat islamilaiset normit.

Jos kristityn tytön isä on tapettu tai isä menettää vainon takia työtulonsa, tyttö saattaa kokea, että ainoa selviämisen keino on prostituutio. Myös naimisissa olevat naiset, joiden puoliso on tapettu, saatetaan pakottaa prostituutioon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Malissa paikallisten kumppaniensa välityksellä ja tarjoaa opetusta vainojen kohtaamiseen, opetuslapseuskoulutusta sekä toimeentulohankkeita.

Rukoile:

Pyydä, että laki ja järjestys palaisi Maliin ja aseelliset ääriliikkeet lakkautettaisiin.

Rukoile Open Doorsin kumppanien puolesta, jotka auttavat haavoittuvia kristittyjä toimeentulon hankkimisessa.

Pyydä, että uudet kristityt löytäisivät yhteyteen toisten kristittyjen kanssa ja säilyttäisivät toivonsa ja ilonsa.

Herra Jeesus, rukoilemme, että murrat aseellisten ääriryhmien vallan, joka tuhoaa Malin tulevaisuutta. Pyydämme, että kristityt voisivat palata kotimaahansa ja elää siellä rauhassa. Anna kristittyjen, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja haavoittuviksi, tuntea sinun voimakas läsnäolosi tänään. Auta heitä muodostamaan yhdyssiteitä toisiin kristittyihin uskonsa säilymiseksi ja vahvistumiseksi. Aamen.