Mali

14

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Malia vuonna 2012 ravisuttanut ääri-islamistinen kapinallisliike vaikuttaa edelleen merkittävästi pieneen kristittyjen joukkoon.

Tuolloin kirkot poltettiin maan tasalle. Monet kristityt menettivät kotinsa ja joutuivat pakenemaan. Osa kristityistä ja seurakunnista on palannut ja toimii poliisin suojelussa. He elävät silti jatkuvan väkivallan uhan alla. Militanttien hallitsemilla alueilla olevilta on evätty vedensaanti ja osa viljelysmaista. Malin pohjoisosissa evankelioivaan toimintaan osallistuvia kristittyjä uhkaa erittäin voimakas väkivalta. Kristityt lähetystyöntekijät ovat jatkuvasti vaarassa joutua jihadistien sieppaamiksi. Uskon paljastuessa islamista kristinuskoon kääntyneet saattavat olla sukulaistensa ja yhteisönsä väkivallan ja painostuksen kohteina.

Jihadistien väkivalta on leviämässä etelään. Valtion instituutiot ovat nopeasti murenemassa. Tämä edesauttaa jihadististen ryhmittymien toimintaa. Viranomaiset ovat olleet kykenemättömiä tyrehdyttämään kapinallisuuksia. Se on johtanut julkisiin mielenilmauksiin ja edistänyt kahta sotilasvallankaappausta (vuosina 2020 ja 2021). Maasta on myös tullut idän ja lännen geopoliittinen taistelukenttä. Kristityt on asetettu hallituslähtöisen vainon vaaraan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne on erittäin vaarallinen islamistimilitanttien takia. Siviileihin kohdistuva väkivalta on hyvin yleistä. Kirkoissa ja muissa rakennuksissa kokoontuville kristityille tehdään paljon väkivaltaa. Hyökkäyksiä kohdistetaan kristittyihin, kouluihin ja muihin hallinnon instituutioihin sekä joihinkin muslimeihin. Viime vuoden aikana on saatu myös hyviä uutisia. Kristityt ovat vähemmistönä olleet huolissaan muslimijohtajien vetoomuksesta tehdä Malista "monitunnustuksellinen valtio". Kesäkuussa malilaiset hyväksyivät perustuslakiluonnoksen. Sen mukaan Mali säilyisi sekulaarina valtiona. Lisäksi uutta perustuslakia markkinoidaan askeleena kohti vuoden 2024 vaaleja, siviilihallinnon paluuta ja vahvempaa hallintoa. Tämän kehityksen toivotaan tuovan turvaa kaikille malilaisille, myös haavoittuvaiselle kristittyjen vähemmistölle.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt kohtaavat eniten vastustusta maan pohjoisosissa, missä jihadistit ja fulani-militantit toimivat aktiivisesti. Myös Malin eteläosissa on kristittyjä syrjiviä ankaran vainon keskittymiä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Militanttien väkivaltaiset iskut jatkuvat ympäri Malia. Niissä kristittyihin miehiin ja poikiin kohdistetaan tappouhkauksia ja fyysistä väkivaltaa heidän uskonsa vuoksi.

Seurakuntien johtajia valvotaan tarkasti. Heidän liikkumisensa on tiukasti rajoitettua etenkin maaseutuyhteisöissä. Kristittyjen koteihin ja yrityksiin hyökkäämällä pyritään aiheuttamaan köyhyyttä. Köyhyys altistaa miehiä ja poikia jihadistien rekrytoinneille, joihin liittyy myös pakko kääntyä islamiin. Kristittyjen poikien ja miesten menettäminen heikentää perheiden taloudellista tilannetta. Tämä vahingoittaa laajemmin koko kristillistä seurakuntaa Malissa.

Islamista kristinuskoon kääntyneet miehet voivat kokea vastustusta perheiltään. Heidät saatetaan pakottaa eroamaan vaimostaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Islamistimilitanttien iskujen elpyminen on lisännyt samalla kristittyjen tyttöjen sieppauksia. Siepatut joutuvat pakkoavioliittoon militanttien kanssa. Toiminta on maassa yleinen tapa levittää islamia. Se herättää pelkoa kristittyjen yhteisöissä.

Malin perinteiset ja kulttuuriset toimintatavat ovat naisille ja tytöille usein epäsuotuisia heitä suojelevista kansallisista laeista huolimatta. Siksi naiset ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa, mikäli he päättävät seurata Jeesusta. Seurauksena voi olla häirintää, seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa, pakkoavioliitto, lasten huoltajuuden menettäminen ja jopa kuolema.

Malissa elannosta vastaa pääasiassa perheen mies. Isänsä tai aviomiehensä menettäneet naiset saattavat selviytyäkseen joutua turvautumaan prostituutioon. Prostituutio altistaa naisia ihmiskaupalle.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Malissa paikallisten kumppaniensa välityksellä ja tarjoaa opetusta vainojen kohtaamiseen, opetuslapseuskoulutusta sekä toimeentulohankkeita.

Rukoile:

Pyydä Jumalalta rohkeutta ja varjelusta kristityille, jotka ovat vaarassa joutua islamististen militanttien hyökkäämiksi.
Pyydä, että vainon uhreiksi joutuneet kokisivat Jumalan syvällistä lohdutusta.
Rukoile, että vaalit toteutuisivat tänä vuonna ja tuottaisivat vahvemman ja oikeudenmukaisen hallinnon Maliin.