Laos

21

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vuoden 2024 WWL-vainoraportin tutkimusjakso alkoi Laosin kristittyjä järkyttäneestä pastorin murhalla lokakuussa 2022. Väkivalta lisääntyi kaikkialla maassa edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti – jopa poikkeuksellisen rajusti maaksi, jossa fyysinen turvattomuus muutenkin on tavallista. Kristittyjä on ajettu pois yhteisöistään, heidän kotejaan tuhottu ja he ovat todella joutuneet kärsimään Jeesuksen seuraamisesta.

Tämä väkivallan äkillinen nousu lisää Laosin kristittyjen yleisesti kokemaa painostusta. Osissa maata kommunistiviranomaiset valvovat tiukasti uskonnollista toimintaa. Näiden alueiden seurakuntajohtajat raportoivat tapauksista, joissa paikallisviranomaiset ovat sulkeneet kotikirkkoja. Kokoontumisten täytyy olla salaisia, sillä ne ovat laittomia. Myös rekisteröidyissä kirkoissa uhka on todellinen, ja niitä valvotaan.

Arviolta 75 prosenttia kaikista Laosin evankelisen kirkon rekisteröidyistä seurakunnista joutuu kokoontumaan kodeissa, jotka kuitenkin ovat viranomaisten mukaan laittomia kokoontumispaikkoja. Hengelliset kokoukset on sallittu vain uskonnolliseen käyttöön hyväksytyissä rakennuksissa. Monet rekisteröimättömät kotiseurakunnat kokoontuvat kansallisen rekisteröidyn kirkon sateenvarjon alla.

Kristinuskoon kääntyneet ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Heitä pidetään yhteisönsä pettureina, jotka suututtavat henget. Siksi perheet ja paikallisviranomaiset kohtelevat heitä väkivaltaisesti. Tiedetään perheitä, jotka ovat yllyttäneet paikallisia yhteisöjä karkottamaan kääntyneitä kodeistaan ja kylistään.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Väkivallan kiihtyminen tutkimusjakson aikana nosti Laosin sijoitusta WWL-vainoraportissa huomattavasti. Vuosi alkoi järkyttävällä murhalla, ja hyökkäykset jatkuivat läpi vuoden 2023. Kristityt joutuvat kestämään päivittäistä painostusta, syrjintää, väkivaltaiskuja ja hallituksen ratsioita. Käännynnäiset ovat vaarassa menettää kotinsa, perheensä ja yhteisönsä. Kulunut vuosi osoitti, kuinka vaarallinen tämä Kaakkois-Aasian maa on kristityille.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristinuskoon kääntyneet kärsivät maassa eniten, koska heidän ajatellaan pettäneen yhteisönsä. Osissa Laosia kirkon johtajat ovat ankaran vainon kohteina. Vaikuttaa myös siltä, että voimakkain painostus – ja myös väkivalta – kohdistuu kasvaviin ja evankelioiviin kirkkoihin.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kirkon johtajat, joista suurin osa on miehiä, ovat Laosin vainotuin kristittyjen ryhmä. Pastoreita ja heidän seurakuntiaan vastaan voidaan hyökätä ja heitä voidaan sulkea vankilaan. Vankeuden aikana perhe joutuu usein maksamaan valtavia sakkoja, mikä tarkoittaa äärimmäistä taloudellista painetta paitsi perheelle, myös koko seurakunnalle.

Kristittyjä miehiä vainotaan ja syrjitään myös työpaikoilla. Heidät voidaan sulkea pois hallituksen ja armeijan työpaikoista, ja toisinaan he menettävät työnsä.

Millaista maassa on elää naisena?

Osissa Laosia kristinuskoon kääntyneet naiset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa. Heitä voidaan pilkata julkisesti, eristää työpaikoilla ja kohdella halveksivasti. Tytöt voivat kokea koulussa kiusaamista ja eristämistä. Kotona kristittyjä naisia voidaan pahoinpidellä, heidät voidaan hylätä tai painostaa kieltämään uskonsa. Puoliso voi ottaa avioeron kristinuskoon kääntyneestä naisesta.

Kun miehiä pidätetään uskonsa vuoksi, kristityt vaimot voivat joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Perhe voi joutua maksamaan huomattavia rahasummia miehen vapauttamiseksi, ja vaimon on vaikea vastata perheen toimeentulosta. Nainen voi joutua huolehtimaan perheestään yksinhuoltajana, mikäli yhteisö hylkää hänet puolison ollessa pidätettynä.

Muutamat Pohjois-Laosin pastorit ovat ilmaisseet huolensa lao-naisten lisääntyvästä kauppaamisesta Kiinaan. Etnisten vähemmistöjen tyttöjä, mukaan lukien hmong-ryhmään kuuluvia kristittyjä, viedään Kiinaan, missä heidät pakotetaan seksityöhön tai avioliittoon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors ja paikalliset yhteistyökumppanit vahvistavat vainottuja kristittyjä toimittamalla heille kristillistä materiaalia ja tarjoamalla johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, toimeentulohankkeita, oikeusapua ja hätäapua.

Rukoile:

Rukoile kristittyjen – erityisesti seurakuntajohtajien – puolesta, joita kommunistinen puolue valvoo tiukasti. Rukoile heille viisautta ja rohkaisua Jumalalta.
Rukoile niiden uskovien puolesta, jotka on karkotettu yhteisöstään maaseudulla. Rukoile, että Jumala lohduttaa heitä.
Rukoile suojelusta kirkoille, niin että Jeesuksen seuraajat voivat jatkaa kokoontumistaan niissä.