Laos

31

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Laosin kommunistihallinto pitää suurinta osaa seurakuntien tilaisuuksista “laittomina kokouksina”. Kristityt elävät tiukan silmälläpidon alla. Jotkut seurakunnat ovat rekisteröityjä, ja niitä valvotaan tarkasti. Toiset eivät saa lupaa kokoontua ja toimivat sen vuoksi salassa. Jopa hallinnon hyväksymien seurakuntien joukossa on sellaisia, joilla ei ole pysyvää kirkkorakennusta, vaan niiden on kokoonnuttava kodeissa.

Yleisesti kristityt nähdään länsimaisen vaikutuksen alaisina valtion vihollisina. Rekisteröimättömien seurakuntien johtajia on pidätetty ja pidetty vankeudessa jopa vuoden ajan. Heidän perheensä ja seurakuntansa joutuvat maksamaan suuria summia heidän vapauttamisekseen. Useimmissa tapauksissa vainon toimeenpanijoina ovat paikalliset viranomaiset, jotka toimivat usein yhteisön ja perheiden kanssa.

Kristityt kohtaavat syrjintää työpaikoillaan. Valtion viroissa työskentely voidaan estää, tai kristitty voi menettää virkansa uskon tullessa ilmi. Koulutus- ja työmahdollisuuksien puute on osasyynä kristittyjen poikien ja miesten huumeriippuvuuteen. Pohjois-Laosin pastoreiden mukaan kristityt tytöt ovat yhä enemmän Kiinaan suuntautuvan ihmiskaupan kohteina.

Buddhalais-animistisista yhteisöistä kristityiksi kääntyneet kohtaavat perheiden ja paikallisten viranomaisten painostusta ja väkivaltaa. Yhteisö nousee usein kristittyjä vastaan, kunnes heidät karkotetaan kotikylistään.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Laosin kristittyjen tilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kaupunkialueilla, kuten pääkaupunki Vientianessa, seurakunnilla on enemmän vapauksia. Pääkaupungissa viranomaiset saavat enemmän koulutusta uskonnonvapauden tärkeydestä. Sillä ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta paikallisiin viranomaisiin, ja maaseudulla kristityt nähdäänkin yleensä ulkopuolisina tai jopa pettureina. Heidän uskotaan suututtavan henkiä, jotka paikallisten uskomusten mukaan voivat vaikuttaa kylän vaurauteen. Lokakuussa 2022 kristillistä yhteisöä järkytti uutinen Khammouanen maakunnassa tapetusta pastorista.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Erityisesti rekisteröityjen seurakuntien ulkopuoliset kristityt ovat haavoittuvia. Joidenkin maakuntien viranomaiset pyrkivät päättäväisesti hiljentämään kristittyjen äänen.

Millaista maassa on elää miehenä?

Laosissa seurakuntien johtajat ovat yleensä miehiä, ja heitä pidätetään yhä useammin. Seurakuntaa ja perhettä vaaditaan maksamaan suuria sakkoja vapautusta vastaan, mikä voi johtaa pienten kristillisten yhteisöjen taloudelliseen romahdukseen.

Kristityt miehet voivat menettää työnsä tai heiltä voidaan estää työnsaanti. Kouluissa kristityt pojat joutuvat muita todennäköisemmin väkivallan ja häirinnän kohteiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Laosin kristittyjen naisten ongelmana on erityisesti avioliitto. Maan kulttuurissa naisen siviilisäädyllä on korkea painoarvo, ja tietyn iän ylittänyt naimaton nainen nähdään vähempiarvoisena ja huonona ihmisenä. Harva laosilainen mies haluaa naimisiin kristityn naisen kanssa, joten he jäävät usein ilman kumppania. Tämä taas johtaa loukkauksiin ja uhkailuihin.
Kristillisestä uskostaan kertova nainen saattaa joutua pahoinpidellyksi, eristetyksi tai perheensä hylkäämäksi. Jos kristitty aviomies joutuu vangituksi tai saa suuren sakon, vaimon on vaikea vastata perheen toimeentulosta.

Pohjois-Laosin hmong-kansan kristityn vähemmistön tytöt ovat yhä useammin vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. Heitä viedään Kiinaan pakkoavioliittoon tai seksityöhön.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors ja paikalliset yhteistyökumppanit vahvistavat vainottuja kristittyjä toimittamalla heille kristillistä materiaalia ja tarjoamalla johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, toimeentulohankkeita, oikeusapua sekä hätäapua.

Rukoile:

Rukoile, että kristityt voivat kokoontua yhteen ilman valvontaa ja pelkoa kiinni jäämisestä.

Rukoile, että epäoikeudenmukaiset sakot vangittujen kristittyjen vapauttamiseksi poistetaan.

Rukoile, että kokonaiset kylät oppivat tuntemaan Kristuksen uusien uskovien kautta.

Herra Jeesus, anna Laosissa oleville lapsillesi voimaa seistä monien kokemaa painostusta vastaan. Auta, että kristityt voivat kokoontua yhteen rohkaisemaan toisiaan suojassa valtion valvonnalta. Varjele ja vahvista uskoa kotiseurakunnissa, joiden pastorit ovat vangittuina. Rukoilemme, että uskoon tulleiden kyläläisten naapurit vaikuttuvat kuulemistaan tarinoista sen sijaan, että ajavat kristityt pois. Tulkoon moni tuntemaan sinun vapautesi tässä rajoittavassa maassa. Aamen.