Laos

26

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen vapautta Laosissa rajoittaa voimakkaasti kommunististen vallanpitäjien tiivis valvonta. Ilman hallinnon myöntämää lupaa toimivia kotiseurakuntia pidetään laittomina kokoontumisina, ja niiden täytyy toimia maan alla. Suurimmalla osalla rekisteröidyistäkään seurakunnista ei ole pysyviä kirkkorakennuksia, vaan niiden täytyy pitää jumalanpalveluksia kodeissa.

Vakavinta vainoa kohtaavat kristinuskoon kääntyneet, joita pidetään yhteisönsä buddhalais-animististen perinteiden pettäjinä. Perheet ja paikallisviranomaiset kohdistavat heihin painetta ja väkivaltaa ja pyrkivät lietsomaan vastustusta myös paikallisyhteisössä tai uskonnollisissa johtajissa. Tämän seurauksena käännynnäiset voidaan karkottaa kylästä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Edellisvuoteen verrattuna Laos on World Watch -listalla neljä sijaa alempana, mutta kristittyjen tilanne on pitkälti samanlainen. Kristittyjä pidätettiin vähemmän, mutta yhteisön hylkäämien ja kodeista karkotettujen käännynnäisten määrä kasvoi. Pandemia vaikeutti tietojen keräämistä, joten todellisuus voi olla raporttia vakavampi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Jotkut provinssit ovat perinteisesti olleet kristityille vaikeita paikkoja asua, kuten esimerkiksi Luang Namtha, Phongsaly ja Houphan maan pohjoisosassa sekä Khammuane ja Savannakhet Etelä-Laosissa. Näillä alueilla paikallisviranomaiset haluavat edelleen vaientaa kristillisen todistuksen.

Millaista maassa on elää miehenä?

Seurakuntien johtajista suurin osa on miehiä, ja heihin kohdistuu erityisen paljon vainoa.

Pastoreita vangitaan usein, ja kun heidät on pidätetty, heidän perheensä tai seurakuntansa pitää maksaa vapautuksesta huomattavia määriä. Nämä maksut yhdessä pastorin puuttumisen kanssa heikentävät seurakuntia ja aiheuttavat pelkoa. Jotkut vangitut johtajat kertovat tylystä ja nöyryyttävästä kohtelusta vankilassa.

Kristityt miehet saavat osakseen vainoa ja epäreilua kohtelua myös töissä. Sotilaskoulutuksessa uskovat joutuvat vahvan paineen alle, sillä heidän pitäisi luvata kuuliaisuutensa yksinomaan kommunistiselle puolueelle ja vihata puolueen vihollisia, joihin kristinusko kuuluu.

Millaista maassa on elää naisena?

Naisiin kohdistuva väkivalta on laajasti kulttuurisesti hyväksyttyä, jopa naisten itsensä keskuudessa. Siksi vain yksi viidestä väkivaltaa kohtaavasta naisesta ilmoittaa asiasta viranomaisille. Tämä asenne tekee kristinuskoon kääntyneistä entistä alttiimpia väkivallalle.

Kun kristittyjä miehiä pidätetään ja pidetään vangittuna, naiset kärsivät paitsi taloudellisesti perheen elättäjän menettämisestä myös henkisesti aviomiehen menettämisestä. Perheiden pitää yleensä maksaa huomattavia summia saadakseen rakkaansa takaisin, mikä lisää taloudellisia vaikeuksia.

Nuoria kristittyjä naisia myös kaapataan kasvavaa ihmiskauppaa varten ja viedä morsiamiksi Kiinaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Laosissa paikallisten kumppaneiden kautta seuraavilla osa-alueilla. Vahvistamme Laosin vainottuja kristittyjä tarjoamalla kristillistä materiaalia, johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, sosiaalis-taloudellisia kehitysohjelmia, oikeusapua ja hätäapua.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala vahvistaisi kaikkien vangittujen kristittyjen ruumista, mieltä ja henkeä – ja vapauttaisi heidät.

Rukoile, että kristityt saisivat paremman aseman paikallisten uskonnollisten johtajien ja hallinnon virkamiesten silmissä.

Pyydä Open Doorsin kumppaneille varjelusta ja viisautta Laosin kristittyjen palvelemisessa.

Jeesus, anna lapsillesi voimaa pysyä lujana paineessa, jota monet heistä joutuvat kokemaan. Suojele kotiseurakuntia valvonnalta ja rajoituksilta ja varjele pastorit pidätyksiltä. Auta perheitä ja seurakuntia, joiden isä tai pastori on vangittu. Lopeta naisten myyminen Kiinaan. Paranna kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat. Kiitos uskollisesta kirkostasi Laosissa. Kasvakoon kirkkosi uskossa ja todistakoon rohkeasti. Jeesuksen nimessä. Aamen.